Оцінювання ІОС

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Оцінювання ІОС by Mind Map: Оцінювання ІОС

1. Завдання, які будуть вирішуватись за допомогою запровадження ІОС та мета впровадження

1.1. Для адміністрації

1.1.1. Пошук спеціалістів і налагодження ефективної системи управління електронним середовищем

1.1.2. Забезпечення матеріальної бази: обладнання, технічне обслуговування

1.1.3. Фінансування: пошук джерел та можливостей виділення коштів

1.1.4. Забезпечення системи підвищення кваліфікації користувачів

1.2. Для вчителів

1.2.1. Оволодіння інформаційними та комунікаційними технологіями

1.2.2. У разі потреби, проходження курсів півищення кваліфікації

1.2.3. Створення та пошук наявних електронних ресурсів навчання

1.2.4. Введення електронних журналів

1.2.5. Формування банку навчальних завдань, як засобів контролю навчання

1.3. Для учнів

1.3.1. Отримати спектр освітніх послуг, використовуючи Веб- ресурси

1.3.2. Отримання та виконання домашнього завдання в електронному вигляді

1.3.3. Дистанційне проходження уроку, у разі його пропуску

1.3.4. Електронний журнал оцінок

2. Інструменти, сервіси та ресурси, за допомогою яких будуть реалізовані комунікаційні активності

2.1. Технічне обладнання

2.1.1. Комп'ютерні класи, ноутбуки для вчителів, проектори, смарт дошки, принтери, акустичні системи

2.1.2. Локальна комп'ютерна мережа, мережеве обладнання

2.1.3. Забезпечення доступу до Інтернет для всіх учасників

2.2. Сервіси

2.2.1. Гібридна хмара

2.3. Ресурси

2.3.1. Електронні навчальні курси

2.3.2. Електронна бібліотека

2.3.3. Електронний репозитарій

2.3.4. Електронна пошта

2.3.5. Мессенджери

3. ІКС навчального закладу

4. Потреби навчального закладу

4.1. Анкета для адміністрації

4.2. Анкета для вчителів

4.3. Анкета для учнів

5. Учасники комунікацій, їх роль та повноваження

5.1. Адміністрація

5.1.1. Здійснює контроль

5.1.2. Забезпечує функціонування системи

5.2. Вчителі

5.2.1. Створюють наповнення ЕНК

5.2.2. Ведуть електронні журнали та щоденники

5.3. Учні

5.3.1. Працюють з ЕНК

5.3.2. Користуються додатковими сервісами (бібліотека, вікі)

5.4. Батьки

5.4.1. Мають доступ до перегляду навчальних досягнень учнів

5.4.2. Комунікують з учителями

6. Очікувані результати та інструменти для вимірювання

6.1. Створення середовища навчального закладу, в якому учні, батьки і вчителі зможуть комунікувати, здійснювати дистанційне навчання, з'являться нові можливості і форми для виконання домашніх задань, роботи в класі, оцінювання

6.2. Інструменти для вимірювання

6.2.1. Опитування учнів про якість фрагментарного використання ІКТ

6.2.2. Е-тестування навчальних досягнень учнів

6.2.3. Наявність навчальних матеріалів на платформі електронного навчання

6.2.4. Анкетування вчителів щодо розуміння ефективності використання ІКТ в практичній діяльності

6.2.5. Статистика використання учнями навчальних матеріалів, розміщених на платформі е-навчання