SIFATLAR (ÖN ADLAR)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SIFATLAR (ÖN ADLAR) by Mind Map: SIFATLAR (ÖN ADLAR)

1. Niteleme Sıfatları

1.1. Nasıl ?

1.2. Kara bulut

1.3. Yuvarlak masa

2. Belirtme Sıfatları

2.1. İşaret Sıfatları (Hangi ?)

2.2. Sayı Sıfatları

2.2.1. a) Asıl Sayı Sıfatı (KAÇ ?)

2.2.2. b)Sıra Sayı Sıfatı (KAÇINCI ?)

2.2.3. c) Ülestirme Sayı Sıfatı (KAÇAR ? )

2.2.4. d)Kesir Sayı Sıfatı (KAÇTA KAÇ ?)

2.3. Belgisiz Sıfatlar (Kimi, Bir, Birkaç, Çoğu...)

2.4. Soru Sıfatları (Hangi ?, Ne Kadar ?, Ne ?....)