Wolontariat Miejski

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wolontariat Miejski by Mind Map: Wolontariat Miejski

1. organizacja imprez z udziałem szkolnych klubów wolontariatu

2. konkurs Bydgoski Wolontariusz Roku

3. Samorządowy Konkurs Nastolatków "8 Wspaniałych"

4. Siła Wolontariuszy Miejskich Bydgoszcz

4.1. Wolontariusze uczestniczą w akcjach i imprezach organizowanych przez UMB oraz organizacje pozarządowe

4.1.1. - z wolontariuszami podpisane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych - wolontariusz przynosi rekomendację wychowawcy klasy - wolontariusz uzupełnia dzienniczek wolontariusza - wolontariusz otrzymuje informację o pracy w wolontariacie po spełnieniu kryteriów aktywności pracy wolontariusza - wolontariusz odbywa szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, komunikacji interpersonalnej, zakresu prawa (jakie ma prawa i obowiązki) - wszystkie imprezy, w których uczestniczą wolontariusze są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas organizowanych imprez

5. - szkolenia dla opiekunów szkolnych klubów wolontariatu, - szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych - szkolenia dla szkół oraz organizacji pozarządowych, które chcą założyć kluby wolontariatu - szkolenia dla wolontariuszy - konferencje i spotkania dla opiekunów i wolontariuszy, - spotkania w ramach grupy wsparcia