Вимоги до соціального працівника

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Вимоги до соціального працівника by Mind Map: Вимоги до соціального працівника

1. Сукупність особистісних якостей

1.1. Психологічні характеристики

1.1.1. сприймання пам'яті, уява, мислення

1.1.2. зібраність та уважність

1.1.3. терпіння та самоволодіння

1.1.4. розумінні іншого,

1.2. Психолого-педагогічні якості, орієнтовані на вдосконалення

1.2.1. самоконтроль

1.2.2. самокритичність

1.2.3. самооцінка своїх вчинків

1.2.4. фізична тренованість

1.2.5. самонавіюваність

1.2.6. вміння керувати своїми емоціями

1.2.7. самовихованню

1.3. Методичні навички і зусилля, спрямовані на створення особистого іміджу (привабливості)

1.4. Соціальний працівник як особистість

1.4.1. комунікативність

1.4.2. емпатичність(вловлювання настроїв людей, очікувань, співпереживання)

1.4.3. візуальність (зовнішня привабливість особи)

1.4.4. красномовність

2. Професійні вимоги до соціального працівника

2.1. Діагностична - полягає в тому, що соціальний працівник вивчає особливості сім'ї, групи людей, особистості, ступінь і спрямованість впливу на них мікросередовища і ставить "соціальний діагноз"

2.2. Прогностична - прогнозує розвиток подій, процеси, що відбуваються в сім'ї, групі людей, суспільстві і виробляє певні моделі соціальної поведінки;

2.3. Правозахисна - використовує закони і правові акти, спрямовані на надання допомоги та підтримки населення, його захист;

2.4. Організаційна - сприяє організації соціальних служб на підприємствах і за місцем проживання, залучає до їх роботи громадськість і направляє їх діяльність до надання різних видів допомоги та соціальних послуг населенню;

2.5. Попереджувально-профілактична - приводить у дію різні механізми (юридичні, психологічні, медичні, педагогічні та ін) запобігання та подолання негативних явищ, організовує надання допомоги нужденним;

2.6. Організаційна - сприяє організації соціальних служб на підприємствах і за місцем проживання, залучає до їх роботи громадськість і направляє їх діяльність до надання різних видів допомоги та соціальних послуг населенню;

2.7. Соціально-педагогічна - виявляє інтереси і потреби людей у ​​різних видах діяльності: культурно-дозвільної, спортивно-оздоровчої, художньої творчості і залучає до роботи з ними різні установи, товариства, творчі спілки тощо;

2.8. Психологічна - надає різні види консультування і корекції міжособистісних відносин, сприяє соціальній адаптації особистості, надає допомогу в соціальній реабілітації всім нужденним;

2.9. Соціально-побутова - сприяє у наданні необхідної допомоги й підтримки різним категоріям населення (інвалідам, людям похилого віку, молодим сім'ям і т.д.) в поліпшенні їх побуту, житлових умов;

2.10. Комунікативна - встановлює контакт з нужденними, організує обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини.