Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer by Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Kuldioxid

1.1. Dårligt for milliøet

1.2. Biler, maskiner og fabrikker udleder drivhusgasser

2. Fabrikker

2.1. Fabrikker belaster miljøet

2.2. på vej i bedre retning

2.3. lukker CO2 ud, men ikke så meget som før

2.4. lukker SO2 ud (farligt), men meget begrænset efter industrialiseringen

3. Den enkelte

3.1. Vi udleder affaldsstoffer fra vores hjem hele tiden

3.2. Vi ånder luft for at leve, men noget af det vi udånder er CO2

4. Luft

4.1. Træer omdanner kuldioxid til luft

4.2. Vi trækker vejret gennem den luft

5. Atmosfæren

5.1. Den består af oxygen og nitrogen

5.2. Den bliver hullet af freon som vi lukker ud

5.3. Den luft og det luftlag vi har omkring os

6. Naturlig drifhuseffekt

6.1. stråler der rammer jorden og nogle der bliver sendt op igen.

6.2. Stråler der bliver på kloden, gør den 33* varmere

7. Ufuldstændig forbrænding

7.1. forbrænder ikke ordentlig pga. iltmangel

7.2. der dannes CO (farligt)

8. Permafrost lageret

8.1. Store mængder af CO2 og Methan

8.2. Hvis det bliver tøet op bliver der udledt store mængder af CO2 og CH4 Som begge er drivhusgasser.

8.3. Et frosent lager som består af CO2 og CH4