LYRISCHE TEKSTEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LYRISCHE TEKSTEN by Mind Map: LYRISCHE TEKSTEN

1. Titel

2. Thema

3. Rijm

3.1. slagrijm

3.1.1. aaa

3.2. gepaard rijm

3.2.1. aa bb

3.3. gekruist rijm

3.3.1. abab

3.4. omarmend rijm

3.4.1. abba

3.5. verspringend rijm

3.5.1. abc abc

4. Klank

5. Ritme metrum

5.1. jambe

5.1.1. O-B

5.2. trochee

5.2.1. B-O

5.3. anapest

5.3.1. O-O-B

5.4. dactylus

5.4.1. B-O-O

5.5. amfibrachys

5.5.1. O-B-O

6. Vers strofebouw

6.1. sonnet ?

6.1.1. 4-4-3-3

6.2. Limerick ?

6.2.1. 5 regels

6.3. Rondeel

6.3.1. 1=4=7 / 2=8

6.4. ...

7. Beeldspraak

7.1. vergelijking

7.1.1. als/zoals/gelijk

7.2. metafoor

7.2.1. vergelijking zonder als

7.3. metonymie

7.3.1. "pars pro toto"

7.4. personificatie

7.4.1. menselijk eigenschap

7.5. synesthesie

7.5.1. verschillende zintuigen

8. Stijlfiguren

8.1. parallellisme

8.1.1. onvolledige herhaling

8.2. antithese

8.2.1. tegenstelling

8.3. oxymoron

8.3.1. "oud nieuws"

8.4. paradox

8.4.1. tegenstrijdigheid

8.5. herhaling

8.6. chiasme (kruisstelling)

8.6.1. twee tegengestelde eigenschappen

8.7. retorische vraag

8.7.1. vraag zonder antwoord

8.8. hyperbool

8.8.1. zwaar overdrijven

8.9. ironie

8.9.1. tegenovergestelde van wat men bedoelt

8.10. anafoor

8.10.1. herhaling woordgroepen (begin)

8.11. epifoor

8.11.1. herhaling woordgroepen (einde)