Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HIRIAK by Mind Map: HIRIAK

1. ESPAINIAKO HIRI SISTEMA: ezaugarriak: 1. Hiriek sarea osatzen dute, 2. Hiri sistema bat hiriek eta haien arteko harremanek osatuta dago, 3. Hiri sistema baten barruan hiriek kokapen hierarkikoa dute betetzen dituzten funtzioen arabera.

1.1. H

2. METROPOLI MOTAK: 1. estatukoak 2.eskualdekoa 3. azpi-eskualdeoa

3. ESPAINIAR HIRIEN hierarkia eta EUSKADIKO HIRI-SISTEMA

4. HIERARKIAREKIN FAKOTEAK: 1.T amaina demografikoa 2.Funtzioak 3.Interazioak 4. Fluxuak 5 .Eragin-eremuaren hedaruda

5. METROPOLIEN EZAUGARRIAK: 1.Lurraldearen %2 2.Populazio osoaren 1/3 3.Balio gehigarriaren gordinaren %50 4. Indrustria lanaren %20

6. ZER DA: Elementu nagusiak etorbideak lirateke, sarbide eta irteera zabalak. Horrekin loturik eraikuntza handiak, blokeak eta eraikuntza erraldoiak, adib. antzoki, denda, bulegoak. Hiria izateko 10.000 biztanletik gorakoa izan behar du.

7. Hiri egitura: 1. Alde zaharra 2. Zabalgune 3. Periferia

8. 19 HIRI EGITURA

9. HIRI MORFOLOGIA: KOKAPENA: ingurune gepgrafikoa zabalerarekiko KOKALEKUA: topografia eta funtzio garrantzitzua da. PLANO IRREGULARRA: Toledo

10. EUSKADIKO HIRI SISTEMA: bi hiri sistema bereiz daitezke: 1.kostaldekoa 2. barrualdekoa

11. BIZKAIA: Bilbo handia, bizkaiko gainerako lurraldeak eskualdeko buruen inmguruan igituratzen da: durango gernika balmaseda....

12. GIPUZKOA: 1.Hirien sarea orekatuagoa da. 2. Hiri bide onek probintzia zatikitzen du.

13. ARABA: 1 .sistema makrozekaliko oso desorekatua du. 2. Gainorako lurraldean bakarrik bi herri daude