Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HTML by Mind Map: HTML

1. HTML là gì?

1.1. HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

2. Lịch sử HTML

2.1. Năm 1991: HTML ra đời bởi W3C (World Wide Web Consortium).

2.2. Năm 1997: HTML 4 ra mắt.

2.3. Năm 1998: Dừng phát triển.

2.4. Năm 2000: Nghiên cứu cho ra đời XHTML 1.0.

2.5. Năm 2009: Sự hợp tác của W3C và WHATWG đã thai nghén ra HTML5 từ năm 2009. Được phát triển theo mô hình cuốn chiếu nên HTML5 vẫn đang hoàn thiện nốt các phần còn lại, nhưng những phần đã ra mắt thì nhanh chóng được hỗ trợ.

3. Cú pháp ngôn ngữ HTML 5

3.1. Thẻ DOCTYPE: <!DOCTYPE html>

3.2. Mã hóa kí tự: <meta charset="UTF-8">

3.3. Các thẻ <link>: <link rel="stylesheet" href="fileCSS.css">

3.4. Các thẻ <sscript>: <script src="fileJS.js"></script>

4. Công cụ hỗ trợ thiết kế và lập trình

4.1. HTML5 Visual Cheat Sheet: Công cụ này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm thẻ hoặc thuộc tính mong muốn.

4.2. HTML5 Tracker: Để phát triển website, các nhà phát triển cần am hiểu những công nghệ mới nhất. Sử dụng công cụ này có thể giúp họ đạt được mục đích. Nó sẽ giúp bạn phát triển website theo hướng sáng tạo hơn.

4.3. Online HTML5 Audio Maker: Cho phép bạn bao quát các tập tin âm thanh và còn chứa giải pháp âm thanh cho các trình duyệt khác nhau.

4.4. Lime JS: Lime JS được coi như một khuôn khổ (framework) HTML5, nhờ đó bạn có thể tạo ra các game cao cấp. Ngoài ra, công cụ này cũng sẽ giúp bạn tạo ra website HTML5 cho các thiết bị cảm ứng.

4.5. Một số công cụ lập trình html:Notepad++,Intype,E-Texteditor,v.v