NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language) by Mind Map: NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language)

1. HTML là gì

1.1. Là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web

2. Lịch sử ngôn ngữ HTML

2.1. Năm 1991, Tim Berners-Lee (gười khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium) là người tạo ra ngôn ngữ HTML

2.2. Năm 1993, trình duyệt (browser) Mosaic thêm cho HTML một số tính năng như hiển thị ảnh, form

2.3. Tháng 1994, Tổ chức W3C được thành lập với mục đích đặt tiêu chuẩn cho ngôn ngữ HTML, họ cũng phát hành phiên bản HTML tiếp theo HTML 2.0.

2.4. HTML 3.2 được đưa ra vào năm 1997

2.5. Mùa xuân năm 1998 là HTML 4.0

2.6. Năm 2004, W3C tiếp tục đưa ra phiên bản 4.1 và 4.2 được gọi là XHTML (HTML + XML) lúc này HTML trở nên khó hiểu hơn so với ban đầu

2.7. tháng 12-2012, WHATWG( Web Hypertext Application Technology Working Group), một nhóm nghiên cứu khác, đã tạo ra HTML5, đơn giản hơn, mạnh mẽ hơn.

2.8. Sau này, W3C đã chọn HTML5 làm tiêu chuẩn cho Web.

3. Cú pháp HTML 5

3.1. Thẻ DOCTYPE

3.1.1. Cú pháp: <!DOCTYPE html>

3.2. Mã hóa ký tự

3.2.1. Cú pháp: <meta charset="UTF-8">

3.3. Các thẻ <script>

3.3.1. <script src="fileJS.js"></script>

3.4. Các thẻ <link>

3.4.1. Cú pháp: <link rel="stylesheet" href="fileCSS.css">

3.5. Các phần tử khác:

4. Các công cụ hỗ trợ để thiết kế và lập trình HTML 5

4.1. Các phần mêm offline

4.1.1. Phần mềm NotePad ++

4.1.2. Phần mềm Komodo Edit

4.1.3. Phần mềm Eclipse

4.1.4. Phần mềm Microsoft Visual Studio Community

4.1.5. CoffeeCup Free HTML Editor

4.2. Các trang web online

4.2.1. Codepen.io

4.2.2. jsfiddle.net

4.2.3. jsbin.com

4.2.4. html.house

4.2.5. Liveweave.com