Τρόποι εργασίας,είδη συστολής και χαρακτήρας εργασίας του μυ.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Τρόποι εργασίας,είδη συστολής και χαρακτήρας εργασίας του μυ. by Mind Map: Τρόποι εργασίας,είδη συστολής και χαρακτήρας εργασίας του μυ.

1. αυξοτονική

2. ισοκινητική

3. δυναμικός

4. ισομετρκή

5. στατικός

6. έκκεντρος υποχωρητικός

7. συγκεντρωτικός υπερνικητικός

8. έκκεντρος

9. συγκεντρωτικός

10. ισοτονική

11. Τρόπος εργασίας του μυ.

12. Είδος συστολής.

13. Χαρακτήρας