ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม by Mind Map: ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม

1. 1.โทรเลข (Telegraph) ระบบโทรคมนาคมที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่งข้อความจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระบวนการทำงานจะอาศัยอำนาจ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ เกิดเสียงเป็นสัญญาณโทรเลข และแปลงเสียงดังกล่าว เป็นข้อความส่งไปยังผู้รับ ซึ่งการส่งโทรเลขจะใช้ตัวนำสัญญาณ ทั้งแบบสายเชื่อมโยง และแบบไร้สาย

2. 2.โทรพิมพ์ (Teleprinter) ระบบโทรคมนาคมที่ใช้อุปกรณ์คล้ายเครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์และปรุแถบตัวอักษรโดยใช้การแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสายโทรเลข เมื่อถึงปลายทางสัญญาณไฟฟ้าจะบังคับให้เครื่องโทรพิมพ์แสดงข้อความออกมา

3. 4.โทรศัพท์ภาพ บทความหลัก: ประวัติของ videotelephony เครื่อง Picturephone Mod II ปี 1969 ของ AT&T ผลมาจากการวิจัยและพัฒนายาวนานนับสิบปีด้วยค่าใช้จ่ายมากกว่า $ 500M การพัฒนาของโทรศัพท์ภาพเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีต่างๆที่ เปิดใช้งานการใช้วิดีโอแสดงสดพร้อมกับการสื่อสารโทรคมนาคมของเสียง แนวคิดของ โทรศัพท์ภาพเป็นที่นิยมครั้งแรกในช่วงปลายยุค 1870s ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แม้ว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จะยอมให้มีการทดลองด่วนที่สุดจะใช้เวลาเกือบครึ่งศตวรรษจึงจะสำเร็จได้ เรื่องนี้เป็นตัวเป็นตนครั้งแรกในอุปกรณ์ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นโทรศัพท์วิดีโอหรือโทรศัพท์ภาพและมันวิวัฒนาการมาจากการวิจัยอย่างเข้มข้นและการทดลองในสาขาการสื่อสารโทรคมนาคมที่หลายหลายเช่น โทรเลขไฟฟ้า, โทรศัพท์, วิทยุและ โทรทัศน์

4. 5.ดาวเทียม ดูบทความหลักที่: ดาวเทียมสื่อสาร เสาอากาศสื่อสารดาวเทียมรูป parabolic ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดใน Raisting, Bavaria, Germany ดาวเทียมของสหรัฐดวงแรกเพื่อการสื่อสารอยู่ในโครงการ SCORE เมื่อ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1958[25] ซึ่งใช้ เทปบันทึกเสียงในการจัดเก็บและส่งต่อข้อความเสียง มันถูกใช้ในการส่งคำอวยพรคริสมาสต์ ไปทั่วโลกจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดไวต์ ดี ไอเซนฮาวร์ ในปี ค.ศ. 1960 นาซ่าส่ง ดาวเทียม Echo; บอลลูนฟิล์ม PET อะลูมิเนียมยาว 100 ฟุต (30 เมตร) ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนแสงแบบพาสซีฟสำหรับการสื่อสารวิทยุ ดาวเทียม Courier 1B สร้างโดย Philco, ก็ถูกส่งขึ้นไปในปี 1960 เช่นกัน โดยเป็นดาวเทียมทวนสัญญาณแบบแอคทีฟดวงแรกของโลก

5. 6.อินเทอร์เน็ต ดูบทความหลักที่: อินเทอร์เน็ต ภาพจาก the Opte Project ที่แสดงเส้นทางต่างๆในบางส่วนของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายทั่วโลกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารกันด้วยอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตใด ๆ จะมี IP address ไม่ซ้ำกันที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ สามารถหาเส้นทางไปถึงได้ เครื่องที่ส่งจะมี IP address ของผู้ส่ง และ IP address ของผู้รับ ดังนั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน

6. 3.โทรเลขและโทรศัพท์ บทความหลัก : โทรเลข, สายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำและประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์ การทดลองหลายครั้งในการสื่อสารด้วยไฟฟ้าเริ่มขึ้นประมาณปี 1726 ในตอนต้นไม่ประสบความสำเร็จ นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง Laplace, Ampère และ Gauss มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบโทรเลขด้วยไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงถูกเสนอในเดือนมกราคม ค.ศ. 1837 โดยวิลเลียม Fothergill Cooke ผู้ที่พิจารณาว่ามันเป็นการปรับปรุง"โทรเลขแม่เหล็กไฟฟ้า"ที่มีอยู่เดิม; การปรับปรุงระบบห้าเข็ม-หกสายที่ถูกพัฒนาร่วมกับ ชาร์ลส์ วีทสโตน เข้าสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ในปี ค.ศ. 1838[14] ระบบโทรเลขในตอนต้นใช้สายไฟหลายสายเชื่อมต่อไปยังเข็มชี้หลายๆเข็ม