Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ledelse by Mind Map: Ledelse

1. Ved kriser: TAL el. TLF best?

2. Motivasjon

2.1. Trygt klima

2.2. Egen kontroll

2.3. Må gi mening i en positiv setting

2.4. Intre / ytre motivasjon

2.5. New node

3. Belønning

3.1. Forutsigbar

3.2. Oppmerksomhet

3.3. Tilbakemelding

4. Situasjonsbestemt ledelse

4.1. Kombinasjon TLF og TAL. Mest TLF

5. Transaksjonsledelse (TAL)

5.1. Laissez-faire

5.2. Aktiv / passiv ledelse ved unntak

5.3. Betinget belønning

5.4. Et bytteforhold mellom leder og ansatt

5.5. Utpekte ledere

6. Beslutningstaging

6.1. Vær personlig involvert

6.2. Hva er den dypere meningen?

6.3. Forankret i mål og ønsket veivalg

6.4. Hold deg til planen - med mindre den er grunnlaggende feil

6.5. Reelle valgmuligheter

6.6. Reell ideutviklingsprosess - Plan is nothing - planning is everything

6.7. Forbredt på motstand

7. Konflikthåndtering

7.1. Ulike typer konflikter

7.1.1. Mål

7.1.2. Verdi

7.1.3. Interesse

7.1.4. Virkemiddel

7.2. Ulike nivå konflikter

7.2.1. Omgivelser

7.2.2. Atferd

7.2.3. Evne

7.2.4. Tro/verdi

7.2.5. Identitet

8. Transformasjonsledelse (TLF)

8.1. BASS

8.2. Delegere ansvar og myndighet

8.3. Valgte ledere

8.4. Selvtillit og målbevissthet

8.5. Studier viser at TLF gir gode resultater

8.6. Positiv intensjon (Hitler ikke TLF)

8.7. Relasjoner er viktig

8.8. 4 Ièr

8.8.1. Idealisert ledelse

8.8.2. Inspirasjon

8.8.3. Intelektuell stimulering

8.8.4. Individuelle hennsyn

8.9. 4 I'er læres gjennom 5 kompetanser

8.9.1. Kritisk evaluering/evne til å avdekke problemer

8.9.2. Evne til kunne forutse

8.9.3. Kommunisere visjon

8.9.4. Imponerende lederskap

8.9.5. Når/hvordan bemyndige underordnede

8.10. Empowerment

9. Lederferdigheter

9.1. TLF kan læres

10. Lede både oppover og nedover (ref. prosjektledelse)

11. Ledelse er å nå mål gjennom andre

12. Påvirker arbeidsmiljøet

12.1. Mobbing

12.2. Stress

13. Viktig med tid til refleksjon

14. Kommunikasjon

14.1. Formidling

14.2. Presentasjonsteknikk

14.3. Metaspørsmål

14.4. Tilgangstegn

14.5. Intervjuteknikk

15. MLQ

15.1. måles gjennom 7 faktorer