Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ledelse by Mind Map: Ledelse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ledelse

 

Transformasjonsledelse (TLF)

BASS

Delegere ansvar og myndighet

Valgte ledere

Selvtillit og målbevissthet

Studier viser at TLF gir gode resultater

Positiv intensjon (Hitler ikke TLF)

Relasjoner er viktig

4 Ièr

4 I'er læres gjennom 5 kompetanser

Empowerment

Lederferdigheter

TLF kan læres

Ved kriser: TAL el. TLF best?

Motivasjon

Trygt klima

Egen kontroll

Må gi mening i en positiv setting

Intre / ytre motivasjon

New node

Belønning

Forutsigbar

Oppmerksomhet

Tilbakemelding

Situasjonsbestemt ledelse

Kombinasjon TLF og TAL. Mest TLF

Lede både oppover og nedover (ref. prosjektledelse)

Ledelse er å nå mål gjennom andre

Transaksjonsledelse (TAL)

Laissez-faire

Aktiv / passiv ledelse ved unntak

Betinget belønning

Et bytteforhold mellom leder og ansatt

Utpekte ledere

Påvirker arbeidsmiljøet

Mobbing

Stress

Viktig med tid til refleksjon

Beslutningstaging

Vær personlig involvert

Hva er den dypere meningen?

Forankret i mål og ønsket veivalg

Hold deg til planen - med mindre den er grunnlaggende feil

Reelle valgmuligheter

Reell ideutviklingsprosess - Plan is nothing - planning is everything

Forbredt på motstand

Kommunikasjon

Formidling

Presentasjonsteknikk

Metaspørsmål

Tilgangstegn

Intervjuteknikk

Konflikthåndtering

Ulike typer konflikter

Ulike nivå konflikter

MLQ

måles gjennom 7 faktorer