Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ledelse by Mind Map: Ledelse

1. Transformasjonsledelse (TLF)

1.1. BASS

1.2. Delegere ansvar og myndighet

1.3. Valgte ledere

1.4. Selvtillit og målbevissthet

1.5. Studier viser at TLF gir gode resultater

1.6. Positiv intensjon (Hitler ikke TLF)

1.7. Relasjoner er viktig

1.8. 4 Ièr

1.8.1. Idealisert ledelse

1.8.2. Inspirasjon

1.8.3. Intelektuell stimulering

1.8.4. Individuelle hennsyn

1.9. 4 I'er læres gjennom 5 kompetanser

1.9.1. Kritisk evaluering/evne til å avdekke problemer

1.9.2. Evne til kunne forutse

1.9.3. Kommunisere visjon

1.9.4. Imponerende lederskap

1.9.5. Når/hvordan bemyndige underordnede

1.10. Empowerment

2. Lederferdigheter

2.1. TLF kan læres

3. Ved kriser: TAL el. TLF best?

4. Motivasjon

4.1. Trygt klima

4.2. Egen kontroll

4.3. Må gi mening i en positiv setting

4.4. Intre / ytre motivasjon

4.5. New node

5. Belønning

5.1. Forutsigbar

5.2. Oppmerksomhet

5.3. Tilbakemelding

6. Situasjonsbestemt ledelse

6.1. Kombinasjon TLF og TAL. Mest TLF

7. Lede både oppover og nedover (ref. prosjektledelse)

8. Ledelse er å nå mål gjennom andre

9. Transaksjonsledelse (TAL)

9.1. Laissez-faire

9.2. Aktiv / passiv ledelse ved unntak

9.3. Betinget belønning

9.4. Et bytteforhold mellom leder og ansatt

9.5. Utpekte ledere

10. Påvirker arbeidsmiljøet

10.1. Mobbing

10.2. Stress

11. Viktig med tid til refleksjon

12. Beslutningstaging

12.1. Vær personlig involvert

12.2. Hva er den dypere meningen?

12.3. Forankret i mål og ønsket veivalg

12.4. Hold deg til planen - med mindre den er grunnlaggende feil

12.5. Reelle valgmuligheter

12.6. Reell ideutviklingsprosess - Plan is nothing - planning is everything

12.7. Forbredt på motstand

13. Kommunikasjon

13.1. Formidling

13.2. Presentasjonsteknikk

13.3. Metaspørsmål

13.4. Tilgangstegn

13.5. Intervjuteknikk

14. Konflikthåndtering

14.1. Ulike typer konflikter

14.1.1. Mål

14.1.2. Verdi

14.1.3. Interesse

14.1.4. Virkemiddel

14.2. Ulike nivå konflikter

14.2.1. Omgivelser

14.2.2. Atferd

14.2.3. Evne

14.2.4. Tro/verdi

14.2.5. Identitet

15. MLQ

15.1. måles gjennom 7 faktorer