INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ODGOJA I OBRAZOVANJA by Mind Map: INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ODGOJA I OBRAZOVANJA

1. KOMUNIKACIJA -uspješna izuzetak -nesporazum pravilo

1.1. VERBALNA

1.1.1. -govorenje 35% -slušanje 40% -pisanje 9% -čitanje 16%

1.2. NEVERBALNA

1.2.1. -udaljenost i usmjerenost tijela -stav -pokreti -izraz očiju -izraz očiju

2. KOMUNIKACIJSKI SMJEROVI: 1) silazni (profesor s nama) 2) vodoravni (student i student) 3) uzlazni (nosi sa sobom najviše problema)

2.1. PREPREKE USPJEŠNOJ KOMUNIKACIJI (na razini pojedinca) -referentni okvir -selektivno opažanje -vrijednosne procjene -semantički problemi -emocije i ličnost -spolne i kulturalne razlike

2.2. PREPREKE USPJEŠNOJ KOMUNIKACIJI (na razini profesor-student) -statusne razlike -filtriranje -jezik grupe -vremenski pritisak -preopterećenost informacijama

3. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA -mogućnost motiviranja samog sebe -ustrajnost unatoč frustracijama -obuzdati impulzivnost -odgađanje trenutka primanja nagrade -reguliranje vlastitog raspoloženja -uzrujanost da ne guši sposobnost razmišljanja -suosjećanje -nadanje

3.1. PROBLEMI SOCIJALIZACIJE

3.1.1. SRAMEŽLJIVOST

3.1.2. NISKA RAZINA INTERAKCIJE

3.1.3. USAMLJENOST

3.1.4. AGRESIVNOST

3.1.4.1. OTVORENA -glasno, uvredljivo ponašanje -koriste silu ili prijetnje

3.1.4.2. PRIKRIVENA -indirektno agresivno i povrjeđujuće -sarkazam, laži, ignoriranje

3.1.4.3. PRIKRIVENA -indirektno agresivno i povrjeđujuće -sarkazam, laži, ignoriranje, podcjenjivanje

4. TROSTUPANJSKI MODEL PAMĆENJA I UČENJA

4.1. SENZORNO PEMĆENJE -pažnja

4.2. RADNO/KRATKOROČNO PAMĆENJE -ponavljanje, kodiranje -dosjećanje

4.3. DUGOROČNO PAMĆENJE

5. ODIJEVANJE KAO KOMUNIKACIJA

5.1. ULOGA ODJEĆE

5.1.1. -zaštita -ukrašavanje -skrivanje -seksualna privlačnost -iskazivanje sebe -identifikacija s grupom -iskazivanje statusa

5.2. ODJEĆA I PRVI DOJAM

5.2.1. -kredibilitet -simpatija -privlačnost -nadmoć

6. MENADŽERSKE VJEŠTINE

6.1. 1) TOP MENADŽER-konceptualne vještine 2) SREDNJI MENADŽER- komunikacijske vještine 3) PRVA CRTA- obavljanje struke

7. KONFLIKT

7.1. RAZINE

7.1.1. unutar pojedinca

7.1.2. među pojedincima

7.1.3. među grupama

7.1.4. među organizacijama

7.2. 3 POZITIVNE POSLJEDICE -bolje razumijevanje -uvid u drugačiji način razmišljanja -jačanje odnosa

7.3. 3 NEGATIVNE POSLJEDICE -slabljenje odnosa -napetost nezadovoljstvo

8. KOMUNIKACIJA E-MAILOM 1) NE PRETJERUJ 2) KRATKO I JASNO 3) DORAĐUJTE TEMU

9. RAZLIKE MUŠKARACA I ŽENA

9.1. -ČEŠĆE POMAŽU STRANCIMA -OPASNE SITUACIJE -ČEŠĆE POMAŽU -ČEŠĆE POMAŽU ŽENAMA

9.2. -ČEŠĆE POMAŽU BLISKIMA -DUGOTRAJNA BRIGA -ČEŠĆE ŽELE POMOĆI