Українська вишивка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська вишивка by Mind Map: Українська вишивка

1. Історія

1.1. Цікаво, що перші вишивки на території України з'явилися ще за скіфів. Археологічні розкопки підтверджують, що знайдені на Черкащині фігурки чоловіків, створені ще у VI столітті, в своєму оздобленні мають не тільки структурні особливості українського одягу XVIII-XIX століть, а й елементи давнього орнаменту. Про той же орнамент розповідав і арабський мандрівник у своїх описах русів, які датуються Х століттям. Тому варто схилитися перед цим феноменом, що пройшов через стільки століть і повернувся до сучасних жителів нашої Неньки.

2. Призначення

2.1. Вважається, що основне призначення вишивки — прикрашання одягу та інтер'єрно-обрядових тканин.

3. Способи вишивання

3.1. Найбільш поширені способи вишивання

3.1.1. Мережка — витягування ниток

3.1.2. Вирізування, яке поєднували з настилуванням

3.1.3. Настилування (гладь)

3.1.4. Спеціальне настилування

3.1.5. Низь — вишивання чорними або червоними нитками з додаванням інших кольорів

3.1.6. Хрестик — поширився в кін. 19 ст, на поч 20 ст

4. Традиційні орнаменти, стилі

4.1. Узори

4.1.1. Геометричні

4.1.2. Зооморфниі

4.1.3. Рослинні

4.1.4. Антропоморфний

5. Математичне моделювання в українській вишивці

5.1. Низкою вчених були розроблені методи опису складних симетричних зображень-орнаментів української вишивки, які базуються на алгоритмах формалізації груп перетворень зображень на основі осьових симетрій, мові опису мінімальних рисунків та алгоритмах формалізації рапортів. Принципова можливість моделювання української вишивки обумовлюється тим, що в її основі лежить побудова симетричних структур.

6. Сучасний спосіб машинного вишивання подвійними хрестоподібними елементами