ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΕΝΕΡΓΕΙΑ by Mind Map: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Κινητική

2. Αιολική

3. ΔυναμικήΔυναμική ενέργεια - Βικιπαίδεια

4. Υλο-ενέργεια

5. Ηλεκτρομαγνητική

6. Βιομάζα

7. Μηχανική

8. Ενέργεια μηδενικού σημείου

9. Γεωθερμική

10. Χημική

11. Ενέργεια Ιονισμού

12. Πυρηνική

13. Ενέργεια Ακτινοβολίας

14. Αεροδυναμική

15. Φωτεινή

16. Θερμοδυναμική

17. Υδροηλεκτρική

18. Ηλιακή

19. Θερμική

20. Ηλεκτρική