Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
software by Mind Map: software

1. ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน

1.1. ระบบปฏิบัติการ

1.1.1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

1.1.1.1. 1.ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่ง

1.1.1.2. 2.ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก

1.1.1.2.1. ไอคอน

1.1.1.2.2. หน้าต่าง

1.1.2. ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

1.1.2.1. 1.ระบบปฏิบัติการดอส

1.1.2.2. 2.ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

1.1.2.3. 3.ระบบปฏิบัติการแมค

1.1.2.4. 4.ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

1.1.2.5. 5.ระบบปฏิการณ์ลินุกส์

1.1.2.6. 6.ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

1.2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

1.2.1. โปรแกรมแปลภาษามให้เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้แบ่งเป็น 3 ประเภท

1.2.1.1. 1.คอมไพเลอร์

1.2.1.2. 2.อินเทอร์พรีเตอร์

1.2.1.3. 3.แอสเซมเบลอร์

1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

1.3.1. ได้แก่

1.3.1.1. 1.โปรแกรมจัดการไฟล์

1.3.1.2. 2.โปรแกรมบีบอัดไฟล์

1.3.1.3. 3.โปรแกรมสำรองไฟล์

1.3.1.4. 4.โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์

1.3.1.5. 5.โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น

1.4. โปรแกรมขับอุปกรณ์ (ดีไวซ์ไดรเวอร์)

1.4.1. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น Printer driver Scanner driver Sound driver

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

2.1.1. 1.วอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.2. 2.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.3. 3.ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.1.4. 4.ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.1.5. 5.ซอฟต์แวร์สื่่อสาร

2.1.6. 6.ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

2.2.1. เหมาะสำหรับงานบัญชีการศึกษา และเกมส์

2.2.2. ต้องมีการพัมนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการ

3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

3.1. 1.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

3.2. 2.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร

3.3. 3.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงบประมา

3.4. 4.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์

4.1. เริ่งต้นจากการที่ไวรัสถูกนำไปซ่อนไว้ในอุปกรณืเก็บข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว เมื่อมีการใช้งาน ไวรัสจะทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ สามารถแพร่กระจายผ่านอุปกรณ์เก็ฐข้อมูล หรือเครือข่ายไปสู่คอมพิวเตอร์ได้