Opinnäytetyö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opinnäytetyö by Mind Map: Opinnäytetyö

1. Suunnittelu

1.1. Aika

1.2. Teoria

2. Toiminnallinen

2.1. Näkökulma Valinta

2.1.1. Teoria

2.1.2. Käsitteet

2.1.3. Määritelmät

2.1.4. Mallit

2.2. Metodi

2.2.1. Spiral

2.2.2. Waterfall

2.2.3. Ketterä

3. Työnäyte

4. Oppiminen / Uudet taidot työllistymisen vahvistamiseksi

4.1. Framework

4.1.1. Codeigniter?

4.2. Data

4.2.1. Puhdas XML?

4.2.2. SQL?

4.3. Javascript

4.3.1. AJAX

4.4. MVC

5. Raportti

5.1. Muistiinpanot

5.2. Teoria / Käytäntö

5.3. Työpäiväkirja

6. Kilpailevat tuotteet

6.1. Reverse engineering