Opinnäytetyö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opinnäytetyö by Mind Map: Opinnäytetyö

1. Suunnittelu

1.1. Aika

1.2. Teoria

2. Työnäyte

3. Raportti

3.1. Muistiinpanot

3.2. Teoria / Käytäntö

3.3. Työpäiväkirja

4. Toiminnallinen

4.1. Näkökulma Valinta

4.1.1. Teoria

4.1.2. Käsitteet

4.1.3. Määritelmät

4.1.4. Mallit

4.2. Metodi

4.2.1. Spiral

4.2.2. Waterfall

4.2.3. Ketterä

5. Oppiminen / Uudet taidot työllistymisen vahvistamiseksi

5.1. Framework

5.1.1. Codeigniter?

5.2. Data

5.2.1. Puhdas XML?

5.2.2. SQL?

5.3. Javascript

5.3.1. AJAX

5.4. MVC

6. Kilpailevat tuotteet

6.1. Reverse engineering