Organisatie finance SBB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Organisatie finance SBB by Mind Map: Organisatie finance SBB

1. Advies meervoudig onderhands

2. Exact online

2.1. Timetell

3. Applicatiebeheer

3.1. Corsa

4. Begroting

4.1. HRM: formatie,bezetting,vacatures,formats wg lasten

4.2. Fa: vaste kosten obv extrapolatie

4.3. Teamleiders: project en innovatiekosten

4.4. Team/projectleiders: projectkosten ( perjaar)

4.5. Directie/control: gewenste innivatiebudgetten

4.6. Academy; totaal scholingsbudget

4.7. Hrm: overige vaste personelelasten+ verwachte inhuur derden op formatie plaatsen

4.8. Advies enkelvoudige aanbestedinge

5. Gegevensverwerking

5.1. Inkoopfacturen

5.2. Banken

5.3. Loonjournaalpost

5.4. Verkoopfacturen

5.5. Subsidieverwerking

5.6. Memoriaalboekingen

6. Rapportages

6.1. Maandelijks:: exploitatieresultaat versus budget

6.2. Maandelijks : budgetkaarten per afdeling

6.3. Dashboard; projectoverzichten

6.4. Kwartaal: exploitatie overzicht bestuur en of ocw

6.5. Financieel jaarverslag

7. Accountantscontroles

7.1. Interimcontrole op procedures

7.2. Jaarwerk

7.3. Projectcontroles

8. Projectsupport

8.1. Beoordelen projectaanvraag en projectbegroting

8.2. Advies inrichting projectadministratie

8.3. Dashboard begroting versus realisatie

8.4. Maandelijkse rapportage adhv accountgesprek inhoud versus realisatie budget

9. Inkoop coordinatie

9.1. Coördinatie Europese aanbesteding

9.2. Controle naleving inkoopbeleid

9.3. Periodieke spend analyse

10. Contractbeheer

10.1. Controle/ validering ingevoerde inkoopcontracten

10.2. Controle op volledigheid inkoopdissier

10.3. Controle op vastgelegde verplichtingen

10.4. Controle op afloop verplichtingen dmv verwerken inkoopfacturen