כיצד מעמידים מטרות ועמדים בהם?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
כיצד מעמידים מטרות ועמדים בהם? by Mind Map: כיצד מעמידים מטרות ועמדים בהם?

1. הצבת יעדים מצגת

2. לשאול את עצמי - שאלון

3. כלים להגברת המוטיבציה ולשגת מטרות - אתר

4. מוטיבציה

5. סרטוני מוטיבציה

6. הנחיות לשיעור "מטרות והישגים"