כיצד מעמידים מטרות ועמדים בהם?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
כיצד מעמידים מטרות ועמדים בהם? by Mind Map: כיצד מעמידים מטרות ועמדים בהם?

1. מוטיבציה

2. הצבת יעדים מצגת

3. לשאול את עצמי - שאלון

4. סרטוני מוטיבציה

5. כלים להגברת המוטיבציה ולשגת מטרות - אתר

6. הנחיות לשיעור "מטרות והישגים"