Projekt książki do nauki angielskiego dla dzieci inspirowanej baśniami angielskimi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Projekt książki do nauki angielskiego dla dzieci inspirowanej baśniami angielskimi by Mind Map: Projekt książki do nauki angielskiego dla dzieci inspirowanej baśniami angielskimi

1. Projekt okładki książki

2. Format książki

3. Hierarchia i układ graficzny tekstu

3.1. Siatka

3.1.1. Typografia

3.1.1.1. Ilustracja

3.1.1.1.1. Kolor?

4. Spostrzeganie i procesy intelektualne w związku z recepcją ilustracji

4.1. Amaliza

5. I. Słońska Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci. Warszawa 1969 Państwowe Wydawnictwo Naukowe

6. Metoda eksperymentu pedagogicznego

6.1. Eksperyment pedagogiczny polegający na ocenie przez dzieci i wyborze ilustracji do książki angielskiego

7. Metoda sondażu diagnostycznego

7.1. Zbieranie informacji na temat najciekawszych ćwiczeń plastyczno językowych.

7.1.1. Dzieci klasa 4-6

8. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa

8.1. Ilustracja dla dzieci

8.1.1. S. Szuman Ilustracje w książkach dla dzieci i młodzieży.Kraków 1951, Wiedza, Zawód, Kultura

8.1.2. A. Banach Polska książka ilustrowana.1800-1900.Kraków 1959, Wydawnictwo Literackie

8.1.3. Grafika w książkach Naszej Księgrani. Warszawa, 1964, Nasza Księgarnia

8.1.4. Kształtowanie się smaku estetycznego dzieci

8.1.5. Ilustracja a tekst

8.1.5.1. Analiza

8.1.6. Reakcje dzieci na wartości plastyczne

8.1.6.1. Analiza

8.1.7. Potrzeby dziecka a swoboda twórcza

8.1.7.1. Analiza

8.1.8. Prze zycia uczuciowe zwiazane z recepcja illustracji

8.1.8.1. Analiza

9. Istotą problemu badawczego jest ocena czy nauczanie języka angielskiego z zastosowaniem atrakcyjnego tematycznie materiału opartego na baśni oraz materiałach wizualnych wpływa na poprawę procesu nauczania języka angielskiego

10. What the Ladybird Heard

11. Bogdan Zieleniec

11.1. Ania z Zielonego Wzgórza

11.1.1. Basnie angielskie

11.1.1.1. Rysunek piórkiem, drzeworyt

12. Ilustracja dziecięca

13. Illustracja dziecięca na świecie

14. Angielska dziecięca ilustracja książkowa

15. Polscy wybitni ilustratorzy dziecięcy

15.1. ZBIGNIEW RYCHLICKI

16. Przykłady dziecięcych książek ilustrowanych

16.1. KLECHDY DOMOWE

17. Techniki ilustracji dziecięcej

17.1. Drzeworyt barwny

17.1.1. WNIOSKI

17.1.1.1. TEMATYKA UTWORU LITERACKIEGO NARZUCA SPOSÓB RYSOWANIA

17.1.1.1.1. ILUSTROWAĆ

18. Angielscy Wybitni ilustratorzy dziecięcy

18.1. Przykłady dziecięcych książek ilustrowanych

18.1.1. Techniki ilustracji dziecięcej

18.1.1.1. Collage

18.2. Lydia Monks

18.3. Lauren Child

18.3.1. I Absolutely Must Do Coloring Now or Painting or Drawing!

19. Nauczanie dzieci języka angielskiego przez ćwiczenia plastyczne jest bardziej efektywne i kreatywne. Intresująca oprawa graficzna podręcznika pozwala dzieciom na łatwiejsze przyswojenie materiału leksykalno-gramatycznego.

20. Celem projektu artystycznego jest stworzenie podręcznika dla dzieci do nauki języka angielskiego bazującego na tradycyjnych baśniach angielskich uzupełnionych ilustracjami nawiązującymi do tematu baśni oraz ćwiczeniami plastycznymi wspomagającymi proces nauczania j.angielskiego

21. Podreczniki do nauki angielskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej

21.1. Analiza szaty graficznej podręczników do angielskiego dla dzieci

21.1.1. Podręczniki do nauki angielskiego przykłady

21.1.1.1. Analiza ilościowa zawartości ćwiczeń plastycznych w podręcznikach do nauki angielskiego usprawniących proces nauczania języka angielskiego

21.1.1.1.1. Nauczanie języka angielskiego przez ćwiczenia plastyczne

21.2. Metodyka nauczania angielskiego w klasach 4-6

21.2.1. Ćwiczenia z języka angielskiego dostosowane do poziomu intelektualnego dzieci w klasach 4-6

21.2.2. Nauka przez działanie

22. METODA COLLAGE– Graficzne ujęcie tematu

23. Ilustracje, plakaty, flash cards, finger puppets

24. Prace plastyczne wykonane przez dzieci na lekcji angielskiego

25. Nauczanie angielskiego poprzez techniki wizualne

26. Analiza zawartości merytorycznej w podręcznikach szkolnych do nauki angielskiego w klasach 4-6

26.1. Słownictwo

26.1.1. Gramatyka

26.1.1.1. Możliwości produkcyjne języka dzieci w klasach 4-6

27. Historia polskiej dziecięcej ilustracji książkowej

28. Polska dziecięca ilustracja książkowa

29. Projekt książki

29.1. Projekt grzbietu ksiażki

30. Baśnie i legencdy różnych narodów

31. Baśnie angielskie

32. Literatura dziecięca

33. Historia książki i historia illustracji książkowej

34. DZIECI

34.1. ODBIORCA BADAŃ

34.2. Dziecko w wieku szkolnym

34.3. Psychologia rozwojowa dziecka w wieku szklonym

34.3.1. JEAN PIAGET

34.3.1.1. UCZENIE SIĘ POPRZEZ WŁASNĄ AKTYWNOŚĆ (DOŚWIADCZENIE)

34.3.1.1.1. UCZENIE SIĘ POPRZEZ BŁĘDY

34.3.2. JEROME BRUNER

34.3.2.1. WSPÓŁPRACA DOROSŁEGO I DZIECKA

34.3.2.1.1. Scaffolding-JeromeBruner believed that when children start to learn new concepts, they need help from teachers and other adults in the form of active support.

34.4. Potrzeby psychiczne dziecka w młodszym wieku szkolnym potrzeba poznawcza potrzeba aktywności potrzeba samodzielności, wzrostu, rozwoju osiągnięć potrzeba kontaktu emocjonalnego, społecznego potrzeba przynależności, akceptacji potrzeba posiadania potrzeba bezpieczeństwa

34.4.1. Charakterystyka dzieci w okresie szkolnym

34.4.1.1. Żywa i plastyczna wyobraźnia Duża spostrzegawczość i nie umiejętność wyodrębniania istotnych cech Słaba koncentracja Emocjonalność Traktują naukę jak zabawę

34.5. DZIECKO I PROCES UCZENIA SIĘ

34.5.1. Jean Piaget

34.5.1.1. Uczenie się poprzez własną aktywność

34.5.1.1.1. Uczenie się na błędach

34.5.2. Jerome Bruner

34.5.2.1. Bruner’s theory of scaffolding

34.5.3. Bruner believed that when children start to learn new concepts, they need help from teachers and other adults in the form of active support.

34.5.4. LEW WYGOCKI

34.5.4.1. ROLA POZYTYWNEJ MOTYWACJI W PROCESACH NAUCZANIA

35. Literatura piękna

36. Historia sztuki

37. EDUKACJA

38. SZTUKA WSPOMAGA EDUKACJĘ

39. cele

39.1. METODY BADAWCZE

40. HIPOTEZA BADAWCZA

41. GRUPA kontrolna dzieci ze szkoły podstawowej 4-6