MTPL Гражданска Отговорност

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MTPL Гражданска Отговорност by Mind Map: MTPL Гражданска Отговорност

1. - CalculateMTPLPremium, CalculateMTPL, CreateMTPLCalculation, RegisterMTPLApplication

2. Quote - запитване

3. Policy - полица - издаване -Issue

4. Payment - сметка- вноска-полица

5. Green Card - зелена карта

6. CreateMTPLPolicy, IssueMTPLPolicy, CreateMTPLApplication

7. MakePayment, MakeMTPLPayment, CreatePayment, RegisterPayment

8. CreateGreenCard, IssueGreenCard, RegisterGreenCard

9. Action

10. Factory

11. GOQuoteFactory, Ако е сложен се разбива на по - малки Factory, Иначе е директен, Напасваме входните данни така, както ги иска застрахователя. GOPolicyFactory, Където описвате издаването на полица по документацията на застрахователя

12. QuoteAction, Правим функция за Гражданска отговорност (например calculateGOPremium), В която се създава инстанция на GOQuoteFactory с данните от $request.

13. Ако зелената карта (GreenCard) е сложен сървис той също трябва да се изнесе на Action и Factory в отделни файлове