Öğretmen Yeterlilikleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Öğretmen Yeterlilikleri by Mind Map: Öğretmen Yeterlilikleri

1. Öğretim Süreci ve Ortamı

1.1. Planlama Yapabilme

1.2. Teknolojik Kaynakları Kullanabilme

1.3. Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarlama

2. Teknolojik Kavramlar ve Uygulamalar

2.1. Bilişim Teknolojileriyle İlgili Kavram Kullanabilme

2.2. Sistem Kurma, Yazılım ve Çevre Birimleri Kullanma

2.3. Bakım, Onarım Stratejileri Geliştirme

2.4. Dosyalama ve Zaman Yönetimi Yapabilme

2.5. Uygulama Yazılımları Kullanabilme

2.6. Ağ ve İnternet Uygulamaları Kullanabilme

3. Öğretme - Öğrenme - Program

3.1. Teknoloji Destekli Süreçler ve Uygulamalar Düzenleyebilme

3.2. Bilgiye Ulaşma, Veri Toplama, Analiz Etme ve Değerlendirebilme

3.3. Öğretme-Öğrenme Materyalleri Hazırlayabilme

3.4. Özel Gereksinimli Öğrencilere Uygulamalar Yapabilme

4. Gelişim İzleme ve Değerlendirme

4.1. Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının Amaçlarını Belirleyebilme

4.2. Bilişim Teknolojileri Öğrenmelerini Ölçme ve Değerlendirebilme

4.3. Bilişim Teknolojilerinden Yararlanarak Ölçme ve Değerlendirebilme

5. Okul Aile Toplum İlişkileri

5.1. Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Alabilme

5.2. Etik Kurallara Uyabilme

5.3. Yasal Kuralları Bilme

5.4. İnternet ve Ağ Uygulamalarını Yerinde ve Güvenli Kullanabilme

5.5. Ulusal Bayram, Anma Törenleri gibi Belirli Günlerin İşlenmesinde Teknolojinin Etkin Kullanılmasını Sağlayabilme

5.6. Ulusal Bayram ve Törenlerin Önemini Kavratabilme

5.7. Atatürk'ün Düşünce ve Görüşlerini Uygulamalara Yansıtabilme

5.8. Okulun Kültür ve Öğrenme Merkezi Haline Gelebilmesi İçin Toplumla İş Birliği Yapabilme

6. Mesleki Gelişim

6.1. Bilişim Teknolojilerinden Yararlanabilme

6.2. Meslektaşlar, Uzmanlar, Aileler ve Öğrenenlerle İletişim İçin Bilişim Teknolojilerini Kullanabilme

6.3. Yeni Teknolojileri Bilme ve Uyum Sağlayabilme