Використання інноваційних технологій при викладанні математики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Використання інноваційних технологій при викладанні математики by Mind Map: Використання інноваційних технологій при викладанні математики

1. Педагогічна технологія

1.1. процесуальна частина – технологічний процес

1.1.1. 1. організація навчального процесу

1.1.2. 2. методи і форми навчальної діяльності школярів

1.1.3. 3. методи і форми роботи вчителя

1.1.4. 4. діяльність учителя з керування процесом засвоєння матеріалу

1.1.5. 5. діагностика навчального процесу

1.2. концептуальна основа

1.3. змістова частина навчання:

1.3.1. мета навчання – загальна і конкретна зміст навчального матеріалу

1.3.2. зміст навчального матеріалу

2. Особистісно орієнтовані технології

2.1. Вальдорфська педагогіка

2.2. Технологія саморозвитку (Марії Монтессорі)

2.3. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів

2.4. Технологія розвивального навчання

2.5. Проектна технологія

2.6. Технологія колективного творчого виховання

2.7. Педагогічна технологія «створення ситуації успіху»

2.8. Сугестивна технологія