บทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบเทคโนโลยี by Mind Map: บทเรียนออนไลน์ เรื่องระบบเทคโนโลยี

1. T เทคโนโลยี

1.1. ได้สืบค้นข้อมุลจากอินเตอรืเน็ตได้

2. E การออกแบบ

2.1. ออกแบบด้วยการวาดเค้าโครงหน้าเว็บหาข้อมูลให้น่าสนใจมากขึ้น

3. ประโยชน์จากเว็บไซต์

3.1. สามารถเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาซึ่งค้นหาได้เลย

4. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

4.1. ศึกษาได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุลคลทั่วๆไป

5. ทำเว็บไซต์เพื่ออะไร

5.1. เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเว็บไซต์

6. sวิทยาศาสตร์

6.1. ได้วิจัย

6.1.1. ได้ทดลอง

7. M คนิตศาสตร์

7.1. คิด วิเคราะห์ คำนวณ

8. จะให้เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

8.1. สามารถนำไปเผยแพร่จากแอพพลิเคชั่นต่างๆได้เช่น Facebook YouTube หรืออื่นๆได้เพื่อกระจายความรู้ไปยังแหล่งต่างๆ

9. แนวทางการแก้ไข

9.1. แก้ไขในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ในเรื่องของการออกแบบเว็บให้ดูน่าสนใจได้อย่างไรให้ผู้คนสนใจที่จะเข้ามาหาข้อมูลในเว็บนั้นๆ

10. ออกแบบบทเรียนด้วยโปรแกรมอะไร

10.1. ออกแบบได้หลายหลายโปรแกรม เช่น PowerPoint word หรืออื่นไเป้นต้น