Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pengeluaran by Mind Map: Pengeluaran

1. Skop dan Proses Pengeluaran

1.1. Definisi & Peranan

1.1.1. Definisi

1.1.2. Peranan

1.2. Evolusi

1.2.1. revolusi industri

1.2.2. Pendekatan Saintifik

1.2.3. Hubungan Manusia

1.2.4. Penyelidikan Operasi

1.2.5. Kualiti

1.2.6. Globalisasi

1.2.7. Revolusi Teknologi Maklumat & konunikasi

1.3. Cabaran

1.3.1. Persaingan yg sengit

1.3.2. Isu alam sekitar

1.3.3. Perubahan teknologi

1.3.4. Kefleisibelan sistem pengeluaran

1.3.5. peningkatan kualiti

1.3.6. Perkhidmatan tambahan

1.3.7. cita rasa pengguna yg pelbagai

1.3.8. Isu Globalisasi

1.4. Perkaitan dengan Jabatan lain

1.4.1. Jabatan pemasaran

1.5. Proses pengeluaran

1.5.1. Input

1.5.2. proses transformasi

1.5.3. output

1.5.4. Maklum Balas

2. Perancangan Pengeluaran

2.1. Reka bentuk Pengeluaran

2.1.1. Simplification

2.1.2. Standardardization

2.1.3. Modular

2.2. Jenis jenis pengeluaran

2.2.1. Tempahan

2.2.2. Massa

2.2.3. Berkelompok

2.3. Susun atur proses pengeluaran

2.3.1. secara tetap

2.3.2. Secara produk

2.3.3. Secara proses

2.3.4. Secara selular

2.4. Lokasi Kilang

2.4.1. Objektif

2.4.2. Faktor

3. Kawalan kualiti

3.1. Konsep & Proses kawalan kualiti

3.2. Kaedah pemeriksaan

3.2.1. Pemeriksaan Menyeluruh

3.2.2. Pelan Pensampelan

3.3. Alatan Kawalan kualiti

3.3.1. kawalan proses secara statistik

3.3.2. analisis nilai tambah

3.3.3. carta kawalan

3.3.4. kajian kualiti

3.3.5. Pasukan penambahbaikan kualiti

3.3.6. penanda aras

3.4. Pendekatan kawalan kualiti

3.4.1. Kawalan input

3.4.2. kawalan proses

3.4.3. kawalan output

4. Kawalan Inventori

4.1. Jenis jenis Inventori

4.1.1. Definisi

4.1.2. Sistem Kawalan inventori

4.1.3. bahan mentah

4.1.4. kerja dalam proses

4.1.5. produk siap

4.2. Alat / Kaedah kawalan inventori

4.2.1. kaedah kuantiti pesanan ekonomi

4.2.2. titik pesanan semula

4.2.3. kaedah tepat pada masa

5. Isu- isu pengurusan pengeluaran moden

5.1. Standard pengeluaran

5.1.1. pertubuhan standardisasi antarabangsa

5.2. Pengurusan kualiti menyeluruh

5.2.1. penylesaian masalah

5.2.2. penyediaan latihan pembangunan

5.2.3. kerja berpasukan

5.3. Konsep-konsep sistem pengeluaran

6. New Topic