ธาตุกัมมันตรังสี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ธาตุกัมมันตรังสี by Mind Map: ธาตุกัมมันตรังสี

1. แกมม่า

1.1. อำนาจทะลุทะลวงปานกลาง

2. อำนาจทะลุทะลวงต่ำ

3. ความหมาย

4. รังสี

4.1. กัมมันตรังสี

4.1.1. ความหมาย

4.1.2. บีต้า

4.1.3. แอลฟ่า

5. ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้

6. ความหมายของธาตุกัมมันตรังสีแป๊บ

6.1. ธาตุที่แผ่รังสีเองได้

7. การเกิด

7.1. แอลฟ่า