Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samfunnsøkonomi by Mind Map: Samfunnsøkonomi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Samfunnsøkonomi

Aktør: Regjering

Offentlig infrastruktur

Hindre sosiale ujevnheter

Sosiale ytelser

Tar beslutninger for økonomisk politikk

Stabilisere økonomien

Kan gi subsidier til bedriftene

Kan ikke instruere Santralbanken, men samarbeider for landet beste

Skatter og avgifter

Offentlig utgiftsnivå

Kan utstede statsobligasjoner (som i dagens finanskrise)

Ansvarlig for utdanningsnivået

Aktør: Sentralbank

Mål: lav inflasjon (2,5%) og stabil valuttakurs.

Eks. på utfordringer: lav inflasjon kontra full sysselsetting. Stabil valuttakurs kontra lav inflasjon.

Økonomiske hjelpemidler

Valutakurspolitikk, Fast, Flytende uten inngrep, Flytende med inngrep

Pengepolitikk, Kan kontrollere tilbudet

Rentepolitikk, Fastsetter signalrenter

I utgangspunktet uavhengig av regjeringen, men samarbeider alikevel for ladets beste

Aktør: Banker

Konkuranse mellom bankene

Påvirkes av Sentrabankens belsutninger

Påvirker bedrifter gjennom regulering av rentenivå på innskudd og lån

Må tilfredsstille bedrifter for å få kunder

Aktør: Bedrifter

Kontekst

Kultur

Institusjoner

Teknologi

Strategi

Lønnsomhet

Risiko kontra avkastning

Markedstilpassning, Innland, Utland, import/eksport toll

Kostnadseffektivisering

Avhengige av gunstige betingelser fra bankene

Må tilfredsstille

Samfunnet forøvrig, bidra til sysselsetting

Ansatte, Lønninger, Arbeidstid

Eiere

Forbrukere, Dekke/skape behov

Miljøhennsyn, Økologisk produksjon, Logistikk

Norge

Verden

Aktør: Arbeidstaker-organisasjoner

Representerer arbeidstaker overfor arbeidsgiver

Virkemiddel: streik

Opptatt av lønn, arbeidstid, etterutdanning, sosiale goder, godt arbeidsmiljø, etikk

Påvirkes av

Inflasjon

Konjunktuter

Høy

Lav

Svingninger

Finans og pengepolitikk

Er samfunnet i stand til å takle kriser slik som finansuroen vi opplever nå? Kan / bør en være forbredt?

Langsiktig og/eller kortsiktig planlegging

Velferdsutvikling

Interessekonflikter kan /bør ikke unngås helt

Aktørene kan ha motstridene interesser, men er alikevel potensielle samarbeidspatnere

Utveksling av informasjon mellom aktører er super viktig

Aktør: forbruker

Virkemidler

Boikott

Anbefalinger

Miljø, etikk, kvalitet og prisbevisste