Samfunnsøkonomi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samfunnsøkonomi by Mind Map: Samfunnsøkonomi

1. Aktør: Regjering

1.1. Offentlig infrastruktur

1.2. Hindre sosiale ujevnheter

1.2.1. Sosiale ytelser

1.3. Tar beslutninger for økonomisk politikk

1.3.1. Stabilisere økonomien

1.3.2. Kan gi subsidier til bedriftene

1.3.3. Kan ikke instruere Santralbanken, men samarbeider for landet beste

1.3.4. Skatter og avgifter

1.3.5. Offentlig utgiftsnivå

1.3.6. Kan utstede statsobligasjoner (som i dagens finanskrise)

1.4. Ansvarlig for utdanningsnivået

2. Aktør: Sentralbank

2.1. Mål: lav inflasjon (2,5%) og stabil valuttakurs.

2.2. Eks. på utfordringer: lav inflasjon kontra full sysselsetting. Stabil valuttakurs kontra lav inflasjon.

2.3. Økonomiske hjelpemidler

2.3.1. Valutakurspolitikk

2.3.1.1. Fast

2.3.1.2. Flytende uten inngrep

2.3.1.3. Flytende med inngrep

2.3.2. Pengepolitikk

2.3.2.1. Kan kontrollere tilbudet

2.3.3. Rentepolitikk

2.3.3.1. Fastsetter signalrenter

2.4. I utgangspunktet uavhengig av regjeringen, men samarbeider alikevel for ladets beste

3. Aktør: Banker

3.1. Konkuranse mellom bankene

3.2. Påvirkes av Sentrabankens belsutninger

3.3. Påvirker bedrifter gjennom regulering av rentenivå på innskudd og lån

3.4. Må tilfredsstille bedrifter for å få kunder

4. Aktør: Bedrifter

4.1. Kontekst

4.1.1. Kultur

4.1.2. Institusjoner

4.1.3. Teknologi

4.2. Strategi

4.3. Lønnsomhet

4.3.1. Risiko kontra avkastning

4.3.2. Markedstilpassning

4.3.2.1. Innland

4.3.2.2. Utland

4.3.2.2.1. import/eksport toll

4.3.3. Kostnadseffektivisering

4.4. Avhengige av gunstige betingelser fra bankene

4.5. Må tilfredsstille

4.5.1. Samfunnet forøvrig

4.5.1.1. bidra til sysselsetting

4.5.2. Ansatte

4.5.2.1. Lønninger

4.5.2.2. Arbeidstid

4.5.3. Eiere

4.5.4. Forbrukere

4.5.4.1. Dekke/skape behov

4.5.5. Miljøhennsyn

4.5.5.1. Økologisk produksjon

4.5.5.2. Logistikk

5. Norge

5.1. Verden

6. Aktør: Arbeidstaker-organisasjoner

6.1. Representerer arbeidstaker overfor arbeidsgiver

6.2. Virkemiddel: streik

6.3. Opptatt av lønn, arbeidstid, etterutdanning, sosiale goder, godt arbeidsmiljø, etikk

7. Påvirkes av

7.1. Inflasjon

7.2. Konjunktuter

7.2.1. Høy

7.2.2. Lav

7.2.3. Svingninger

7.3. Finans og pengepolitikk

8. Er samfunnet i stand til å takle kriser slik som finansuroen vi opplever nå? Kan / bør en være forbredt?

9. Langsiktig og/eller kortsiktig planlegging

10. Velferdsutvikling

11. Interessekonflikter kan /bør ikke unngås helt

11.1. Aktørene kan ha motstridene interesser, men er alikevel potensielle samarbeidspatnere

12. Utveksling av informasjon mellom aktører er super viktig

13. Aktør: forbruker

13.1. Virkemidler

13.1.1. Boikott

13.1.2. Anbefalinger

13.2. Miljø, etikk, kvalitet og prisbevisste