Samfunnsøkonomi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samfunnsøkonomi by Mind Map: Samfunnsøkonomi

1. Aktør: Sentralbank

1.1. Mål: lav inflasjon (2,5%) og stabil valuttakurs.

1.2. Eks. på utfordringer: lav inflasjon kontra full sysselsetting. Stabil valuttakurs kontra lav inflasjon.

1.3. Økonomiske hjelpemidler

1.3.1. Valutakurspolitikk

1.3.1.1. Fast

1.3.1.2. Flytende uten inngrep

1.3.1.3. Flytende med inngrep

1.3.2. Pengepolitikk

1.3.2.1. Kan kontrollere tilbudet

1.3.3. Rentepolitikk

1.3.3.1. Fastsetter signalrenter

1.4. I utgangspunktet uavhengig av regjeringen, men samarbeider alikevel for ladets beste

2. Aktør: Bedrifter

2.1. Kontekst

2.1.1. Kultur

2.1.2. Institusjoner

2.1.3. Teknologi

2.2. Strategi

2.3. Lønnsomhet

2.3.1. Risiko kontra avkastning

2.3.2. Markedstilpassning

2.3.2.1. Innland

2.3.2.2. Utland

2.3.2.2.1. import/eksport toll

2.3.3. Kostnadseffektivisering

2.4. Avhengige av gunstige betingelser fra bankene

2.5. Må tilfredsstille

2.5.1. Samfunnet forøvrig

2.5.1.1. bidra til sysselsetting

2.5.2. Ansatte

2.5.2.1. Lønninger

2.5.2.2. Arbeidstid

2.5.3. Eiere

2.5.4. Forbrukere

2.5.4.1. Dekke/skape behov

2.5.5. Miljøhennsyn

2.5.5.1. Økologisk produksjon

2.5.5.2. Logistikk

3. Aktør: Arbeidstaker-organisasjoner

3.1. Representerer arbeidstaker overfor arbeidsgiver

3.2. Virkemiddel: streik

3.3. Opptatt av lønn, arbeidstid, etterutdanning, sosiale goder, godt arbeidsmiljø, etikk

4. Påvirkes av

4.1. Inflasjon

4.2. Konjunktuter

4.2.1. Høy

4.2.2. Lav

4.2.3. Svingninger

4.3. Finans og pengepolitikk

5. Velferdsutvikling

6. Interessekonflikter kan /bør ikke unngås helt

6.1. Aktørene kan ha motstridene interesser, men er alikevel potensielle samarbeidspatnere

7. Utveksling av informasjon mellom aktører er super viktig

8. Aktør: forbruker

8.1. Virkemidler

8.1.1. Boikott

8.1.2. Anbefalinger

8.2. Miljø, etikk, kvalitet og prisbevisste

9. Aktør: Regjering

9.1. Offentlig infrastruktur

9.2. Hindre sosiale ujevnheter

9.2.1. Sosiale ytelser

9.3. Tar beslutninger for økonomisk politikk

9.3.1. Stabilisere økonomien

9.3.2. Kan gi subsidier til bedriftene

9.3.3. Kan ikke instruere Santralbanken, men samarbeider for landet beste

9.3.4. Skatter og avgifter

9.3.5. Offentlig utgiftsnivå

9.3.6. Kan utstede statsobligasjoner (som i dagens finanskrise)

9.4. Ansvarlig for utdanningsnivået

10. Aktør: Banker

10.1. Konkuranse mellom bankene

10.2. Påvirkes av Sentrabankens belsutninger

10.3. Påvirker bedrifter gjennom regulering av rentenivå på innskudd og lån

10.4. Må tilfredsstille bedrifter for å få kunder

11. Norge

11.1. Verden

12. Er samfunnet i stand til å takle kriser slik som finansuroen vi opplever nå? Kan / bør en være forbredt?

13. Langsiktig og/eller kortsiktig planlegging