Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

eTwinning & netværk by Mind Map: eTwinning & netværk
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

eTwinning & netværk

Muligheder

Fælles interesser

Lavthængende frugter

"Synergi"

Konkrete samarbejder, med konkret (fagligt) fokus

...

Fokus på dem, der er på vej

Potentialer

Samarbejde om noget, vi fælles er forpligtet til

1+1>2

Være relevant til stede, fx i SkoleKom, SkoleIntra, osv.

Udfordringer

Opgavetrængsel

Respektere forskelligheder, fokus på det fælles

...

Skoleledere, der ikke synes, det skal prioriteres

"Politiske beslutninger"

Synliggøre: "To (eller flere) fluer med ét smæk"

EU på skemaet

IU (primært vedr. øvrige Comenius)

CFU (og øvrige dele af prof.højskolerne)

Kommuner

Andre...?

Pædagoger

Niels: Integrationsområdet

Kvindehuse

Sprogcentre/-skoler

SoSu

Tosproglærere

Ungdomsuddannelser

A-M:Faglige foreninger (gymnasiale)

Faglige foreninger (grundskole)

NGO'er

Andre skolenetværk/internationale projekter

Julie: Efterskoler og friskoler

NSS: Skoleledere

Tine: SkoleKom

Jan: SkoleIntra/arb.rum