ผกบ.บก.บน.23

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผกบ.บก.บน.23 by Mind Map: ผกบ.บก.บน.23

1. 1. ส่งกำลัง

1.1. เชื้อเพลิง

1.1.1. ดีเซลหมุนเร็ว 10,430 ลิตร/เดือน

1.1.2. แก๊สโซฮอล 5,480 ลิตร/เดือน

2. 2. ซ่อมบำรุง

2.1. ซ่อมบำรุงระดับหน่วย

2.1.1. ผชย.

2.1.2. ฝพธ.

2.1.3. รพ.กองบิน

2.1.4. มว.บริการเชื้อเพลิง

2.2. ซ่อมบำรุงอากาศยานระดับกลาง

2.2.1. Untitled

2.2.2. ผชอ.

2.2.3. ผสอ.

2.2.4. ผสพ.

2.2.5. ผขส.

3. 3. การขนส่ง

3.1. 3.1 อาคารปฏิบัติงาน

3.1.1. สำนักงานเกี่ยวกับการขนส่ง

3.1.1.1. ปรับปรุงอาคาร 1079 บก.ผขส.บน.23

3.1.1.2. ปรับปรุงอาคาร 1080 โรงจอดรถ ผขส.บน.23

3.1.1.3. ปรับปรุงอาคาร 1081 โรงจอดรถ ผขส.บน.23

3.1.1.4. ปรับปรุงอาคาร 1085 โรงจอดรถ ผขส.บน.23

3.1.1.5. ปรับปรุงอาคาร 1083 โรงจอดรถ ผขส.บน.23

3.1.1.6. ปรับปรุงอาคาร 1084 โรงจอดรถ ผขส.บน.23

3.1.1.7. สร้างโรงจอดรถ มว.ขส.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.23

3.1.2. คลังพัสดุสายขนส่ง (ชิ้นอะไหล่และเครื่องมือซ่อมยานพาหนะ)

3.1.3. อาคาร รับ-ส่ง พัสดุจัดการเคลื่อนย้าย

3.1.3.1. อาคาร 1046 เก็บพัสดุจัดการเคลื่อนย้าย

3.1.4. ชานบรรทุก

3.1.5. ชานล้างรถ

3.2. 3.3 ด้านการบริการยานพาหนะ

3.2.1. เครื่องฉีดน้ำล้างรถแรงดันสูง

3.2.2. เครื่องยกรถยนต์แบบสองเสา

3.2.3. ชุดเครื่องมือในซ่อมบำรุงระดับหน่วย ผนวก ง1 - ขนส่ง

3.2.4. ชุดเครื่องมือในซ่อมบำรุงระดับกลาง ผนวก ง2 - ขนส่ง

3.3. 3.4 ยานพาหนะทางบก

3.3.1. ด้านพื้นที่ปฏิบัติการของอากาศยาน (AirSide)

3.3.1.1. รถวิทยุบังคับการบิน

3.3.1.1.1. 1/4 ตัน

3.3.1.1.2. 1/2 ตัน

3.3.1.2. รถขนถ่ายสัมภาระ

3.3.1.2.1. รถลากพัสดุ

3.3.1.2.2. รถพ่วงบรรทุกพัสดุ

3.3.1.3. รถเตรียมพร้อมนักบิน

3.3.1.4. รถรับ-ส่ง จนท.ประจำอากาศยาน

3.3.1.4.1. ทดแทน MITSUBISHI รุ่น FK-455 HRDH-1 ปี 1991 ทอ 54901 อายุ > 20 ปี

3.3.1.4.2. TOYOTA รุ่น LN 85 R - TRMRST ปี 1993 ทอ 53658

3.3.1.4.3. EVT 8 ปี 2007 ทอ 51427

3.3.1.5. รถสำหรับ จนท.ช่างอากาศ

3.3.1.5.1. ผชอ.ฯ

3.3.1.5.2. ฝกช.ฝูง.231

3.3.1.6. รถสำหรับ จนท.สรรพาวุธ

3.3.1.6.1. TOYOTA รุ่น RN 30 R - KRS ปี 1983 ทอ 53222 อายุ > 28 ปี

3.3.2. ด้านนอกพื้นที่ปฏิบัติการของอากาศยาน (Land Side)

3.3.2.1. ยานพาหนะทางยุทธการ

3.3.2.1.1. รถยนต์สงคราม

3.3.2.1.2. รถเฉพาะการ

3.3.2.1.3. รถจักรยานยนต์สายตรวจ/นำขบวน

3.3.2.1.4. รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์/ปฏิบัติการทางยุทธวิธี (ชนิดวิบาก)

3.3.2.2. ยานพาหนะธุรการส่วนกลาง

3.3.2.2.1. รถยนต์นั่ง

3.3.2.2.2. รถยนต์บรรทุก

3.3.2.2.3. รถยนต์โดยสาร

3.3.2.2.4. รถยนต์เฉพาะการ

3.3.2.2.5. รถพ่วง

3.3.2.2.6. รถลากจูง

3.3.2.2.7. รถจักรยานยนต์

3.3.2.2.8. รถอื่นๆ

3.4. 3.5 ยานพาหนะทางทะเล

3.4.1. โรงเก็บเรือเร็วช่วยชิวิต

3.4.2. เรือเร็วช่วยชิวิต

4. 4. การที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

4.1. สนามบินอุดรธานี

4.1.1. นสล.14 ฉบับ รวมเนื้อที่ 3,501 ไร่ 2 งาน 11 ตร.ว.

4.2. สนามบินน้ำพอง

4.2.1. นสล.เลขที่ 11645 รวมเนื้อที่ 33,068 ไร่ 3 งาน 67 ตร.ว.

4.2.1.1. ทบ. ขอใช้ 12,626 ไร่ 1 งาน 42 ตร.ว.

4.2.1.2. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการสวัสดิการ 2,000 ไร่

4.3. สนามบินขอนแก่น

4.3.1. ยังไม่มี นสล. เนื้อที่ประมาณ 750 ไร่

4.4. สนามบินนครพนม

4.4.1. นสล.เลขที่ 4866/19 เนื้อที่ 7,956 ไร่ 3 งาน 5 ตร.ว.

4.4.1.1. บพ. ขอใช้ 230 ไร่

4.4.1.2. ว.การบินนานาชาติ ขอใช้ 15 ไร่ 1 งาน 59.36 ตร.ว.

4.4.1.3. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการสวัสดิการ 400 ไร่

4.4.2. บก.ทส. 831 ไร่ 8 ตร.ว.

4.5. สนามบินเลย

4.5.1. นสล.เลขที่ 280/97 เนื้อที่ 588 ไร่ 89 ตร.ว.

4.5.1.1. พตท.1718 ใช้ 52 ไร่

4.5.1.2. สสจ.เลย ใช้ 17 ไร่

4.5.1.3. เทศบาลนาอาน ใช้ 1 ไร่

4.5.1.4. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการสวัสดิการ 200 ไร่

4.6. สนามบินนาคู

4.6.1. นสล.เลขที่ 439/01 เนื้อที่ 510 ไร่ 2 งาน 27 ตร.ว.

4.6.1.1. เทศบาลนาคู/รพ.นาคู ใช้ 25 ไร่

4.6.1.2. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการสวัสดิการ 250 ไร่

4.7. ทอ.09

4.7.1. นสล.เลขที่ 219/85 เนื้อที่ 69 ไร่ 1 งาน 83 ตร.ว.

4.7.1.1. ปั้ม 2 ใช้ 4 ไร่

4.7.1.2. ศาลเยาวชน ใช้ 11 ไร่ 23 ตร.ว.

4.8. อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น

4.8.1. นสล. 3 ฉบับ รวมเนื้อที่ 3,460 ไร่ 1 งาน 12 ตร.ว.

4.8.1.1. นสล.เลขที่ 1995 เนื้อที่ 3,139 ไร่ 1 งาน 10 ตร.ว.

4.8.1.2. นสล.เลขที่ 1996 เนื้อที่ 307 ไร่ 3 งาน 39 ตร.ว.

4.8.1.3. นสล.เลขที่ 1997 เนื้อที่ 13 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว.

4.9. ทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น

4.9.1. เนื้อที่ 137 ไร่ 98.5 ตร.ว.

4.10. สนามยิงปืน

4.10.1. นสล.เลขที่ 1963/08 เนื้อที 101 ไร่ 2 งาน 27 ตร.ว.

4.11. เขื่อนเล็ก

4.11.1. นสล.เลขที่ 1964/08 เนื้อที 49 ไร่ 1 งาน 85 ตร.ว.

4.12. คลังวัตถุระเบิด

4.12.1. นสล.เลขที่ 14537 เนื้อที 163 ไร่ 3 งาน 83.7 ตร.ว.

4.12.1.1. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการสวัสดิการ 50 ไร่

4.13. บ้านโนนทัน

4.13.1. นสล.เลขที่ 413 เนื้อที่ 9 ไร่ 79.6 ตร.ว.

4.13.1.1. บ้าน 23 หลัง เช่าธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

5. 5. บริการ

5.1. สโมสรนายทหารสัญญาบัตร

5.1.1. อาคาร 3078 สร้างปี 50 วงเงิน 10,273,000 บาท

5.2. ร้านค้า

5.2.1. ปรับปรุงอาคาร 3029 ร้านค้าสวัสดิการ บน.23

5.2.2. ปรับปรุงอาคาร 2093 ร้านค้าอาหาร พัน.อย.บน.23

5.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.3.1. อาคาร 1070

5.4. หอประชุม

5.4.1. สร้างหอประชุม บน.23

5.5. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

5.5.1. สวนน้ำ งบ บวท. 3,500,000 บาท

5.5.2. Play Ground งบ บวท. 600,000 บาท

5.5.3. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบ บวท. 510,000 บาท

5.5.3.1. TX4104 ชุดล้อหมุนบริหารช่วงไหล่ 50,000 บาท

5.5.3.2. TX4108 ชุดบริหารไหล่และอก 50,000 บาท

5.5.3.3. TX4113 ชุดนวดหลัง แบบคู่ 60,000 บาท

5.5.3.4. TX4121 ชุดม้าลาดบริหารหน้าท้อง 35,000 บาท

5.5.3.5. TX4123 ชุดก้าวเดิน แบบคู่ 60,000 บาท

5.5.3.6. TX4146 ชุดบริหารเอว 4 ที่ 60,000 บาท

5.5.3.7. TX4149 ชุดจักรยานเอนปั่น 50,000 บาท

5.5.3.8. TX4151 ชุดกรรเชียงบก คู่ 60,000 บาท

5.5.3.9. ฐานปูน บล๊อกยางพารา 34 ตร.ม. 85,000 บาท

6. 6. การพัสดุ

6.1. ยุทธภัณฑ์

6.1.1. คลังหน่วยต้นสังกัด

6.1.1.1. ผชอ.

6.1.1.1.1. MAP

6.1.1.2. ผสอ.

6.1.1.2.1. MAP

6.1.1.3. ผสพ.

6.1.1.3.1. MAP

6.1.1.4. ผชย.

6.1.1.4.1. MAP

6.1.1.5. ผขส.

6.1.1.5.1. MAP

6.1.1.6. ฝพธ.

6.1.1.7. รพ.กองบิน

6.1.1.8. มว.บริการเชื้อเพลิง

6.2. มิใช่ยุทธภัณฑ์

6.2.1. พัสดุในหน่วยผู้ใช้

6.2.1.1. นขต.บน.23

6.2.2. พัสดุที่เก็บรักษาไว้ในคลัง

6.2.2.1. สำรวจพัสดุ (ระเบียบ ทอ. ปี 52)

6.2.2.1.1. คลังหน่วยต้นสังกัด

6.2.2.1.2. คลังหน่วยรอง

6.2.2.1.3. คลังหน่วยซ่อม สร้าง ผลิต

6.2.2.2. สำรวจมูลค่าพัสดุ บัญชีทรัพย์สิน

6.2.2.2.1. คลังหน่วยต้นสังกัด

6.2.2.2.2. คลังหน่วยรอง

6.2.2.2.3. คลังหน่วยซ่อม สร้าง ผลิต

6.3. แผนความต้องการพัสดุ

6.3.1. ผชอ.

6.3.2. ผสอ.

6.3.3. ผสพ.

6.3.4. ผชย.

6.3.5. ผขส.

6.3.6. ฝพธ.

6.3.7. รพ.กองบิน

6.3.8. มว.บริการเชื้อเพลิง

7. 7. อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

7.1. อาคารสำนักงาน

7.1.1. เขต 1

7.1.2. เขต 2

7.1.3. เขต 3

7.2. บ้านพัก/ที่พัก

7.2.1. เขต 1

7.2.1.1. บ้านเดี่ยว

7.2.1.2. บ้านพักโสด

7.2.1.3. บ้านรับรอง

7.2.1.4. แฟลต/ที่พัก

7.2.1.5. เรือนแถว

7.2.2. เขต 2

7.2.2.1. บ้านเดี่ยว

7.2.2.2. บ้านพักโสด

7.2.2.3. บ้านรับรอง

7.2.2.4. แฟลต/ที่พัก

7.2.2.5. เรือนแถว

7.2.3. เขต 3

7.2.3.1. บ้านเดี่ยว

7.2.3.2. บ้านพักโสด

7.2.3.3. บ้านรับรอง

7.2.3.4. แฟลต/ที่พัก

7.2.3.5. เรือนแถว

7.3. สิ่งอำนวยความสะดวกประจำฐานบิน

7.3.1. ถนน

7.3.1.1. ปรับปรุงส่วนที่ 1 ปี 53 งบ 11.8 ล้านบาท

7.3.1.2. ปรับปรุงส่วนที่ 2 ปี 54 งบ 9.9 ล้านบาท

7.3.1.3. ปรับปรุงส่วนที่ 3 ปี 55 งบ 10 ล้านบาท

7.3.2. ไฟฟ้าแรงสูง 22KV

7.3.2.1. หมายเลขมิเตอร์ 23057115 เขต 1,3

7.3.2.2. หมายเลขมิเตอร์ 393367A เขต 2

7.3.2.3. หมายเลขมิเตอร์ D18378460 อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น

7.3.2.4. หมายเลขมิเตอร์ 15852823 เครื่องหน่วงความเร็ว

7.3.2.5. หมายเลขมิเตอร์ 27010337 คลังเชื้อเพลิง

7.3.3. ประปา

7.3.3.1. แหล่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น

7.3.3.1.1. บ่อพักน้ำ 90,000 ลบ.ม. / ประมาณ 30 วัน

7.4. แผนงาน/โครงการ

7.4.1. โครงการปรับปรุงกองบิน ปี 56-62

7.4.2. แผนก่อสร้างประจำปี

7.4.2.1. ปี 56

7.4.2.2. ปี 57