KEMAHIRAN INSANIAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KEMAHIRAN INSANIAH by Mind Map: KEMAHIRAN INSANIAH

1. Bagaimana mengaplikasikan kemahiran komunikasi dalam kumpulan ?

1.1. Saling berkongsi pendapat

1.2. Melakukan 'eye contact'

1.3. Pengaturan cara percakapan yang baik (tidak terlalu cepat atau lambat)

2. Bagaimana mempraktikkan kemahiran kepemimpinan dalam kumpulan?

2.1. Bertanggungjawab memberikan tugasan dengan adil kepada setiap ahli

2.2. Menunjukkkan etika dan budaya yang baik

2.3. Bijak merancang dan menyusun perancangan.

3. Bagaimana melaksanakan kemahiran kerja berpasukan dalam kumpulan?

3.1. Bekerjasama sesama ahli dalam menyelesaikan tugas

3.2. Mendengar arahan ketua dengan patuh

3.3. Berusaha membangunkan hubungan yang harmoni serta semangat bekerjasama antara setiap ahlinya

4. Bagaimana menunjukkan kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah dalam kumpulan?

4.1. Menghasilkan sesuatu karya yang baharu dan lain daripada yang lain

4.2. Berfikiran kreatif dan inovatif

4.3. Berfikiran positif dalam menyelesaikan masalah

5. Bagaimana melaksanakan kemahiran tanggungjawab sosial dalam kumpulan?

5.1. Saling bantu membantu antara ahli semasa melakukan kerja

5.2. Bertolak ansur sekiranya terdapat pertelingkahan

5.3. Kebolehan menerima kepelbagaian yang wujud dalam kumpulan