Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Islam by Mind Map: Islam

1. Förtryck

1.1. Homosexuella

1.2. "Otrogna"

1.2.1. Dödsstraff för konverterare

1.2.2. Förbud att umgås med

1.2.3. Kommer brinna i helvetet

1.2.4. Måste betala särskild skatt

1.3. Hedersbrott

1.4. Tvångsäktenskap

2. Antisemitism

2.1. Antijude-band

2.2. Förintelseförnekelse

3. Terrorism

3.1. Jihad

3.1.1. Krigets boning

3.2. Självmordsbomb

4. Lättkränkt

4.1. Muhammedteckning

4.2. Flaggbränning

5. Konservativ

5.1. Koranen

5.1.1. Oförvanskad/fullständig

6. Icke sekulariserad

6.1. Sharia

6.1.1. Stening

6.1.2. Piskning

7. Övertagande

7.1. Påverkan

7.1.1. Bönerum

7.1.2. Lagar

7.1.3. Skolan

7.1.3.1. Idrott

7.1.3.2. Lovdagar

7.1.3.3. Mat

7.1.3.4. Traditioner

7.1.4. Tv-program

7.1.5. Antagningskrav ex. polisutb.

7.2. Egna institutioner

7.2.1. Banker

7.2.2. Skolor/Daghem

7.2.3. Moskér

7.2.4. Vård

8. Djurhållning

8.1. Halal

8.2. Ogillar hundar/grisar

9. Patriarkal

9.1. Kvinnor

9.1.1. Könsstympning

9.1.2. Begränsningar

9.1.2.1. Arbete/utbildning

9.1.2.1.1. Imam

9.1.2.2. Ingen manlig kontakt

9.1.2.3. Rättsstatus

9.1.2.3.1. Vittne/Arv/Skilsmässa

9.1.3. Slöja

9.1.4. Uppdelning

9.1.4.1. Badhus

9.1.4.2. Moské

9.1.5. Polygami