Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Islam by Mind Map: Islam

1. Antisemitism

1.1. Antijude-band

1.2. Förintelseförnekelse

2. Lättkränkt

2.1. Muhammedteckning

2.2. Flaggbränning

3. Konservativ

3.1. Koranen

3.1.1. Oförvanskad/fullständig

4. Icke sekulariserad

4.1. Sharia

4.1.1. Stening

4.1.2. Piskning

5. Djurhållning

5.1. Halal

5.2. Ogillar hundar/grisar

6. Patriarkal

6.1. Kvinnor

6.1.1. Könsstympning

6.1.2. Begränsningar

6.1.2.1. Arbete/utbildning

6.1.2.1.1. Imam

6.1.2.2. Ingen manlig kontakt

6.1.2.3. Rättsstatus

6.1.2.3.1. Vittne/Arv/Skilsmässa

6.1.3. Slöja

6.1.4. Uppdelning

6.1.4.1. Badhus

6.1.4.2. Moské

6.1.5. Polygami

7. Förtryck

7.1. Homosexuella

7.2. "Otrogna"

7.2.1. Dödsstraff för konverterare

7.2.2. Förbud att umgås med

7.2.3. Kommer brinna i helvetet

7.2.4. Måste betala särskild skatt

7.3. Hedersbrott

7.4. Tvångsäktenskap

8. Terrorism

8.1. Jihad

8.1.1. Krigets boning

8.2. Självmordsbomb

9. Övertagande

9.1. Påverkan

9.1.1. Bönerum

9.1.2. Lagar

9.1.3. Skolan

9.1.3.1. Idrott

9.1.3.2. Lovdagar

9.1.3.3. Mat

9.1.3.4. Traditioner

9.1.4. Tv-program

9.1.5. Antagningskrav ex. polisutb.

9.2. Egna institutioner

9.2.1. Banker

9.2.2. Skolor/Daghem

9.2.3. Moskér

9.2.4. Vård