Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA by Mind Map: Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Verkko-oppimisen asiantuntijuus POST VOA

Teknologiaosaaminen

Tarjolla olevien ohjelmistojen ja järjestelmien soveltuvuuden arviointi pedagogisiin valintoihin

Räätälöidyt ratkaisut

Tekniset ratkaisut

Oppijalähtöisyys oppimisympäristöissä

Opettajan työtä helpottavat sovellukset

Pedagoginen osaaminen

Oppijan näkökulma

Opetusorganisaation näkökulma

Opettajan näkökulma

Pedagogiset valinnat

Osaamisen arviointi

Verkko-oppimisella saavutetun osaamisen arviointi taitojen opiskelussa

Arvioitava osaamisalueet

Identiteetti verkossa

Huumorintajun välittyminen kirjallisissa kommenteissa

Rakentava palaute ja positiivinen kannustaminen

Läsnäolo koko prosessin ajan, vaikka pienikin

Opiskelijan työn arvostaminen: Palautteeseen liitettävä aina havainto, tarjottava linkki, muu materiaali ts. ohjattava eteen päin.

Vuorovaikutustaidot

Avoin ja toiset huomioon ottava toiminta

Pienistäkin positiivisista huomioista annettava palautetta

Toisten oppimisen ja havaintojen hyödyntäminen omassa oppimisessa

Yhteisöllisyys

Opetuksen arviointi

Kehittämistoimenpiteet

Sisäinen ja ulkoinen laadun arviointi