Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PARTICIPÁCIA by Mind Map: PARTICIPÁCIA

1. plánovanie verejných priestorov

2. tvorba strategických dokumentov a priorít

3. PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

3.1. zadania

3.2. občianske projekty