WIKA, KULTURA AT LIPUNAN

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WIKA, KULTURA AT LIPUNAN by Mind Map: WIKA, KULTURA AT LIPUNAN

1. WIKA

1.1. PAKIKIPAG KOMUNIKASYON

1.1.1. Iba't ibang Uri ng Tunog

1.1.1.1. Iba't ibang Uri ng Teorya

1.1.2. Diyalekto

1.1.3. Paggamit ng iba't ibang Teminolohoya

1.1.4. Ponema at Morpema

1.2. MGA SALIK NG WIKA

1.2.1. Simbolo

1.2.1.1. Sagisag

1.2.1.2. Palatandaan

1.2.1.3. Karakter

1.3. KATEGORYA AT KAANTASAN NG WIKA

1.3.1. Pormal

1.3.2. Di-Pormal

1.4. MGA TANYAG NA MANUNULAT AT MAMBABATAS SA BANSA

2. KULTURA

2.1. SINING

2.2. PARAAN NG PAMUMUHAY

2.2.1. Kilos at gawi

2.2.2. Naglalarawan sa isang lipunan

2.3. PANINIWALA

2.3.1. Nagiging kaugalian

2.3.2. Ritwal

2.3.3. Tradisyon

2.3.3.1. Katutubo

2.3.3.2. Modern

2.4. MATERYAL

2.4.1. Pagkain

2.4.2. Kasuotan

2.4.3. Tirahan

2.5. DI-MATERYAL

2.5.1. Musika

2.5.2. Sayaw

2.5.3. Kaugalian

3. LIPUNAN

3.1. ELEMENTO NG LIPUNAN

3.1.1. Status

3.1.1.1. Ascribed

3.1.1.2. Achieved

3.1.2. Institusyon

3.1.2.1. Pamahalaan

3.1.2.1.1. Uri ng Pamahalaan

3.1.2.1.2. Batas

3.1.2.1.3. Politika

3.1.2.2. Ekonomiya

3.1.2.2.1. Produksyon

3.1.2.2.2. Distribusyon

3.1.2.2.3. Pangangalakal

3.1.2.3. Edukasyon

3.1.2.4. Pamilya

3.1.2.5. Mamamayan

3.1.2.6. Pangkat

3.1.3. Ugnayang Panlipunan

3.2. ORGANISADONG KOMUNIDAD

3.2.1. Tradisyon

3.2.2. Pagpapahalaga