Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MISKOLC.HU by Mind Map: MISKOLC.HU
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MISKOLC.HU

Dokumentumok

Honlapkoncepció

tartalmi_specifikacio_4_verzio_vegleges.doc

menü-tartalom gondolattérképen

menu_tartalom_vegleges_110808.pdf

menu_tartalom_vegleges_110808.mmap

Tartalmi_feltszabályzat20110721.pdf

TERVEZÉS

Honlapkoncepció

Kiemelt mondatok, A városi honlapnak minden elemében a városi kommunikációs stratégiát kell szolgálnia, Leírt célcsoportok információigényei alapján elkészül az új honlap tartalomstruktúrájának váza (főmenü, ahhoz kapcsolódó almenükkel, illetve szükség szerint kiegészítő menükkel), A városi honlapnak nem készül külön idegen nyelvű változata, hanem az alaphonlap idegenek számára fontos részhalmazát (tartalmait, tartalomcsoportjait) kínáljuk fel idegen nyelven, Az új honlap indulásakor egyetlen idegen nyelven, angolul legyen elérhető, Létre kell hozni a „Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatát” a hivatali struktúra különböző pontjain dolgozó emberek gördülékeny együttműködésére, az új városi honlap akkor tekinthető alapállapota szerint elkészültnek, ha a tartalmi specifikációban megfogalmazott, leírt valamennyi elem megvalósul. Ugyanakkor megfontolandó, hogy ennek az alapállapotnak a létrehozása is két lépésben történjen, A mellékletben a főmenü bizonyos pontjainál egy 2-es számmal jelöltem, hogy az adott menüpont (ha az így megjelölt menüponthoz almenü is tartozik, akkor a teljes „menüág”) „2-es prioritású”, azaz elegendő, ha ezek a tartalmak csak később, fokozatosan jelennek meg a site-on.

Célcsoportok, információigények, Célcsoportok, városlakók, - a városról szóló közérdekű információk (városi adattár), - az önkormányzat működésére, tevékenységére vonatkozó anyagok, dokumentumok (testületi adattár,testületi dokumentumok - előterjesztések és jegyzőkönyvek -, városi projektek dokumentumai stb.), - ügyintézéssel kapcsolatos információk (e-önkormányzati szekció), a város iránt érdeklődő nem városlakók, - a városról szóló közérdekű információk (városi adattár), - az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működése, tevékenysége (testületi adattár,testületi dokumentumok - előterjesztések és jegyzőkönyvek -, városi projektek dokumentumai stb.), - turisztikai és kulturális információk, -üzleti jellegű információk, város iránt érdeklődők, de magyarul nem tudók, - általános tudnivalók a városról (helye, szerepe a régióban, története, hagyományai, értékei stb.), - turisztikai és kulturális információk, -üzleti jellegű információk, Információigények, - a városról szóló közérdekű információk (városi adattár), - az önkormányzat működésére, tevékenységére vonatkozó anyagok, dokumentumok (testületi adattár,testületi dokumentumok - előterjesztések és jegyzőkönyvek -, városi projektek dokumentumai stb.), - ügyintézéssel kapcsolatos információk (e-önkormányzati szekció), - általános tudnivalók a városról (helye, szerepe a régióban, története, hagyományai, értékei stb.), - turisztikai és kulturális információk, -üzleti jellegű információk

Idegen nyevű változat, város iránt érdeklődők, de magyarul nem tudók célcsoport információigényeit hivatott kielégíteni., A városi honlapnak nem készül külön idegen nyelvű változata, hanem az alaphonlap idegenek számára fontos részhalmazát (tartalmait, tartalomcsoportjait) kínáljuk fel idegen nyelven, A nyelvválasztó ikon minden oldalról elérhető, Az idegen nyelvű nyitólapról indul a navigáció, Csak idegen nyelvű tartalmak lehetnek az oldalakon, Az alaphonlapnak idegen nyelven is megjelenítendő részhalmazát a tartalmi specifikációban kell meghatározni

Marketing tartalmak, - Élhető Miskolc (zöld város), - Közösségek városa (közösségépítés, identitásnövelés), - Lehetőségek városa (városfejlesztés, gazdaságfejlesztés), - Élmények városa (turisztikai és kulturális vonzerők)

Vizuális megjelenés, a honlapnak ne legyen külön bevezető (ún. intro) oldala., Az oldalelrendezés legyen összhangban a megjelenítendő tartalommal., "ami nincs az első képernyőn - tehát azon a felületen, amit oldalgörgetés nélkül, azonnal láthatunk - az gyakorlatilag nincs is a site-on"., A képgalériák, videók alkalmazása. Ezek konkrét használatát a tartalmi specifikációban kell leírni, a képek, képgalériák, videók megjelenítési rendjét is., Úgynevezett "flash"-es megoldások ne legyenek

Tartalomgondozás, a honlap technikai felügyeletét, üzemeltetését célszerű a Mikom Kft. kereteiben megoldani, webhosting szolgáltatás, site-programnak a karbantartása, folyamatos verzió frissítések elvégzése,, hibák gyors javítása, kisebb kiegészítések-módosítások végrehajtása, amelyek még nem sorolhatók az önálló fejlesztés kategóriájába, valamennyi tartalom gondozása, honlapra való feltöltése a honlapszerkesztőség dolga, az egyes szervezeti egységek feladata, hogy a hozzájuk tartozó területek dokumentumait megfelelő formában a honlapszerkesztőség rendelkezésére bocsássák., hivatali szervezeti egységek feladata, hogy a hozzájuk tartozó, rájuk vonatkozó tartalmakat folyamatosan felügyeljék azok aktualitása szempontjából

Koncepcionális részletkérdések, „Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatát”, önkormányzati és hivatali dokumentumok, testületi dokumemtumok, - meg kell határozni, hogy milyen kört érintsen ez (pl. csak az önkormányzati testület vagy bizottságok is);, - meg kell határozni, hogy kinek, milyen határidővel feladata a felsorolt dokumentumok megfelelő, előre meghatározott elektronikus formában való szolgáltatása;, - meg kell határozni, hogy kinek, milyen határidővel feladata a publikálásra előkészített, alkalmas dokumentumok megjelenítése a honlapon (a 6. pontban leírt rendben a publikálás a honlapszerkesztőség dolga, de a határidőket célszerű rögzíteni), önkormányzati rendeletek, a Belügyminisztérium informatikai rendszerén belül egy önkormányzati rendelettár., amennyiben ez a központi rendelettár már nem aktualizálódik, 2009-cel lezárult a frissítése, akkor célszerű ugyanebben a feldolgozási-kategorizálási rendszerben a városi honlapon belül (esetleg ahhoz kapcsolódó, speciálisan erre a célra fejlesztett alsite-on) megoldani egy rendelettár, városi dokumentumok, - meg kell határozni, hogy milyen kört érintsen ez (pl. csak az önkormányzati testület vagy bizottságok is);, - meg kell határozni, hogy kinek, milyen határidővel feladata a felsorolt dokumentumok megfelelő, előre meghatározott elektronikus formában való szolgáltatása;, - meg kell határozni, hogy kinek, milyen határidővel feladata a publikálásra előkészített, alkalmas dokumentumok megjelenítése a honlapon (a 6. pontban leírt rendben a publikálás a honlapszerkesztőség dolga, de a határidőket célszerű rögzíteni), E-önkormányzat, - elektronikusan elintézhető ügyek, - elektronikusan elindítható ügyek, - hagyományos ügyintézéshez szükséges letölthető dokumentumok, - időpontfoglalás személyes ügyintézéshez, - elektronikus ügyfélszolgálat (e-mail, web-es űrlap...), teljes körű tartalom vagy "kedvcsináló" tartalom, - a turisztikai tartalom (ide értve a kulturális turizmust is), - bemutatják a város kulturális és turisztikai értékeit, vonzerőit;, - felsorolják az adott területen működő fontosabb szolgáltató, információs szervezeteket, intézményeket;, - ismertetik a város image-ét meghatározó, azt formáló visszatérő nagyrendezvényeket, - az üzleti jellegű tartalom (gazdasági potenciál, befektetői információk stb.), - a város tulajdonában lévő cégek, közösségi felületek, funkciók a városi honlapon, városi (internetes) fórum - ne legyen, irányított, "szerkesztett" vita a honlapon - legyen, szavazás - mint a beleszólás egy sajátos formája - legyen, észrevételek, javaslatok, online fogadóóra, egy-egy városvezető e-mail-ben kapja meg a kérdéseket, és arra e-mailben válaszol., egy-egy városvezető előre meghirdetett időpontban "élőben" válaszol az interneten - ne legyen

Tartalmi specifikáció

Kiemelt mondatok, Ez a szabály általánosan érvényes a honlap egészére, bármilyen környezetben is alkalmazunk külső linket – a külső tartalom soha nem töltődhet be a saját site aktuális oldalának helyére!, Fotót (fotók) vagy egyéb grafikai elemeknek a használati-megjelenési szabályait külön határozzuk meg., A látogatók többsége csak akkor hajlandó lefelé görgetni egy adott oldalon, ha az első képernyőn látott, elért tartalom ezt számára indokolttá teszi.

1. A menürendszer – mint a tartalomstruktúra leképezése, főmenü, A honlap alapvető tartalomstruktúrájának legfelső szintű csoportosítását mutatja. A főmenü elemei a honlap bármely oldalán megjelennek, ezáltal a fő tartalomcsoportokat a felhasználó mindig látja, azok közül bármikor bármelyiket kiválaszthatja., A főmenü navigációs és kommunikációs szempontból egyaránt kiemelkedő jelentőségű – a látogató számára alapvető útjelzőként funkcionál a fő tartalomcsoportok között, miközben a főmenü folyamatosan látható elemei azt is kifejezik, hogy milyen célokat, milyen információs igényeket igyekszik szolgálni, kielégíteni a honlap., almenük, A főmenü elemeihez (egészen ritka kivételektől eltekintve) mindig tartozik almenü., Az egyes almenüpontokhoz kapcsolódhatnak további almenük (többszintű menü), és természetesen a kiegészítő menü pontjaihoz is tartozhatnak almenük., Fontos, hogy amikor a látogató egy adott tartalomcsoporton belül tartózkodik, a tartalomcsoport belső tagozódását megjelenítő almenü pontjait folyamatosan lássa!, kiegészítő menü, Másodlagos fontosságúak a főmenü elemei által meghatározott tartalomcsoportokhoz képest, vagy nem is részei az alap-tartalomstruktúrának., Szolgáltatások, webes funkciók kiemelt megjelenítésére., A fő menürendszerben is elérhető valamely tartalomcsoport vagy egy-egy tartalomelem kiemelt megjelenítésére, A honlapon való elhelyezésükben világosan érzékelhető a főmenühöz képest másodlagos fontosságuk., marketing-menü, városmarketing-üzenetek folyamatos, hatásos közvetítésére, Mindig látható „második számú főmenü”, a honlap teljes tartalomstruktúrájának csak egy részhalmazát teszi elérhetővé

2. tartalomstruktúra, Tartalomtípusok, tartalomelem, cikk, A cikk tartalmazhat belső (a honlapon belül más tartalomra mutató) és külső (egy másik honlapra mutató) linkeket., A cikk tartalmazhat fotót (fotókat) vagy egyéb grafikai elemeket, illetve videót, valamint tartozhat hozzá képgaléria, cikk, több oldalas, speciális cikk, Átmenőoldal, Egyszerű hivatkozásokat tartalmazó oldal, Oldalak bevezetőjét tartalmazó hivatkozások, Tartalomjegyzék, szekció, kategória, szekcióoldal, kategóriaoldal, speciális tartalmak, térképek, várostérkép, lokális térképek, szűkebb környezettel, mélygarázsok és parkolóházak, közlekedési térkép, (1=google; 2=egyedi), utcanevek, Jellemző tulajdonságok, ilyen (ehhez hasonló) funkció működik a linz honlapon: http://linz.at/strassennamen/Default.asp, részben praktikus, gyakorlati információkat tudunk adni, részben helytörténeti tartalmat is felkínálunk., az aktuálisan érvényes, létező utcanevek között,és az összes (tehát jelenleg érvényes, illetve korábban létezett) utcanevek között is kereshető., Ha egy utcanévre kattintok, az utcanév saját oldala jelenik meg, rajta:, Meződefiniciók, – az utcanév és az aktualitásra vonatkozó infó (jelenleg érvényes / korábbi), – a névadóról vagy a névről szóló rövid leírás, illetve a névadás indoka, története stb. (max 800 karakterben), – ha indokolt, egy link (külső, új lapon) a részletesebb információkhoz, – ha jelenleg érvényes név, akkor a korábbi nevek linkelhető listája, – ha korábbi név, akkor a jelenleg érvényes név linkje, Funkciók, a site meghatározott tartalomcsoportjából. meghívható legyen, utcanévkereső ami megjelenik a modul főoldalán, ha jelenleg érvényes név, akkor egy (új lapon) a teljes funkcionalitású Google-térképre váltás, A-tól Z-ig egy linkelhető betűlista, eseménynaptár, Tulajdonságok, Megjegyzés: ilyen (ehhez hasonló) funkció működik a www.linz.at honlapon: http://linz.at/strassennamen/Default.asp, Az eseménylisták az oldal középső részén, a főtartalom helyén jelennek meg, az események megnevezése linkelhető, a linkre kattintva az esemény saját oldala jelenik meg, ahol az eseményhez tartozó (lásd fentebb) információkat látom., Meződefiniciók, – az esemény megnevezése, – az esemény kategóriája, – kezdési és befejezési időpontja, – helyszíne (térképes kiegészítéssel – lokális térkép), – az esemény szöveges leírása (kép elhelyezésének lehetőségével), Funkciók, Listázás – az aktuális dátumkor, illetve azután érvényes összes események – az eseménynaptár főoldala, alapesetben ez jelenik meg, ha egy menüpontról érem el az eseménynaptárt;, Listázás – – az aktuális dátumkor, illetve azután érvényes események kategóriánként – a site egy-egy tartalomcsoportjában ezeket a tematikus, kategorizált eseménylistákat tudom meghívni;, mininaptár – egy adott dátumhoz tartozó összes érvényes esemény listája – alapvetően a kiegészítő modulként megjelenő mininaptárról hívom meg, de más alkalmazása is lehetséges., A-tól Z-ig egy linkelhető betűlista, Modulok, mininaptár:, legközelebbi események, kitüntetettek, Tulajdonságok, Olyan megjelenést érdemes használni, amely a felhasználónak felkínálja az összes, ezzel a tartalommal kapcsolatban értelmesen elvárható lehetőségeket., Ennek a modulnak az alapja a kitüntetettek adatbázisa, amely minden egyes kitüntésről (értsd: egy adott évben egy adott személynek adományozott kitüntetés) tartalmazza a következő információkat:, A modul főoldala egy keresőpanel, amin különböző beállítási lehetőségeket tudok használni, részben kombinálni:, Meződefiniciók, – a kitüntetett neve (admin: listáról választható, ha már korábban kapott kitüntetést, illetve új név felvihető), – titulusa (admin: listáról választható, ha nincs a listán, új titulus felvihető), – fotó a kitüntetettről (admin: szokásos feltöltés, automatikus méretezéssel), – kitüntetés éve (admin: listáról választható), – kitüntetés megnevezése (admin: listáról választható), – a kitüntetés adományozásának indoklása, esetleg (külső, új lapon megnyíló) link további információkhoz (admin: szöveges tartalom, cikk-kezelővel), Funkciók, Listázás – az aktuális dátumkor, illetve azután érvényes összes események – az eseménynaptár főoldala, alapesetben ez jelenik meg, ha egy menüpontról érem el az eseménynaptárt;, – kitüntetettek kezdőbetű szerinti listázása (szokásos megoldás: A-tól Z-ig egy linkelhető betűlista, ha rákattintok, az adott betűvel kezdődő kitüntetettek listáját kapom vissza), – keresés névre (keresőmező, amibe egy karaktersorozatot írhatok – keresésre visszakapom azoknak a kitüntetetteknek a listáját, akiknek a neve a beírt karaktersorozatot tartalmazza), – év (lenyíló listáról választhatok), – kitüntetés (lenyílő listáról választhatok), A keresési lista táblázatos elrendezésben, E-kapcsolat, stb ...

3. oldalelrendezés, oldaltípusok – tervezési (dizájn) megfontolások, 3.1 néhány tervezési és tartalomszerkesztési alapelv, – az „első képernyő” jelentősége, a főtartalomként megjelenő cikkek azonos szerkezetben, áttekinthető, az információt segítő tipográfiával, egy oldalon viszonylag rövid tartalommal jelenjenek meg. Ennek érdekében:, – hosszabb cikkszerű tartalmaknál használjuk a többoldalas cikkek lehetőségét, – mindig használjunk lényeget tartalmazó bevezetőt (lead), – egy cikkhez maximum két képet használjunk: egyet a leadben, egyet a főszövegben., – ha egy cikkhez több (sok) képet akarunk használni, megjelenítéséhez használjuk a képgaléria-funkciót, – ha egy cikhez videót akarunk rendelni, azt célszerű a cikk felső részén (pl. a lead után) szöveges vagy grafikus linkkel jelezni, ami egy felnyíló ablakban teszi elérhetővé a videót, 3.2 oldalelrendezés, oldaltípusok, 3.2.1 általános oldal, 3.2.2 főoldal, 3.2.3 további oldaltípusok

4.egyéb funkciók, szolgáltatások, 4.1 hírlevelek, Tulajdonságok, – saját regisztráció (azaz: a hírlevelekre való feliratkozáshoz nem szükséges a honlapra is regisztrálni – de célszerű a kétféle regisztrációt összekapcsolni), – lehessen többféle hírlevélsablont létrehozni;, – lehessen tetszőleges számú tematikus hírlevelet definiálni;, – legyen megoldva a hírlevelekre való feliratkozás és leíratkozás felhasználói adminisztrálása, – legyen lehetőség a regisztráción alapuló levelezési listákon túl egyedi levelezőlistákat létrehozni, külső listát importálni., – legyen mód a korábbi hírlevelek megtekintésére a site-on (hírlevélarchívum-funkció)., Modulok, hírlevelekre való feliratkozás/ leiratkozás, 4.2 kép, képgaléria, videó, videógaléria, 4.3 megosztás, ajánlás, közösségi oldalak

MENÜ <> TARTALOM http://www.mindmeister.com/maps/show/113670175

Grafikai látványterv

Verzió 1.0, Főoldal, Kategória oldal, Tartalom oldal

Verzió 2.0, Főoldal, Kategória oldal, Tartalom oldal

Verzió 3.0, Főoldal, Kategória oldal, Tartalom oldal

Verzió 4.0, Főoldal, Kategória oldal, Tartalom oldal

Verzió 5.0, Főoldal, Kategória oldal, Tartalom oldal

Munkacsoport

Lengyel Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Stratégiai osztályának vezetője, a városi honlap fejlesztésének projektvezetője;

Lengyel János, a Mikom Kft. informatikai vezetője, a honlap technikai fejlesztésének felelőse;

Méhes László, a polgármester tanácsadója;

Nagy Sándor, a polgármester tanácsadója, a honlap grafikai tervét készítő ROSVIG Kft. ügyvezetője;

Zelei Dániel, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának városmarketing referense;

Görömbölyi László, a munkacsoport vezetője, az Inform-Line Stúdió Kft. ügyvezetője.

TARTALOMFEJLESZTÉS (Verzió: 7.12)

A tartalomfejlesztést  DRUPAL keretrendszerben több fejlesztő végzi. Minden fejlesztő a neki kiosztott feladat gondolattérképét készíti el. Fejlesztés menete a Feladatok "meghatározása" részben részletesen leírva A rendszerbe csak ellenőrzött és a rendszer által használt modulok lehetnek. Mielőtt a fejlesztői környezetbe kerülnének alaposan teszteljük le és dokumentáljuk (itt a drupal modulok szekcióban)

Feladatok meghatározása

A tartalomfejlesztés célja és legfőbb feladata a koncepcióterv alapján elkészült tartalmi specifikációban meghatározott funkciók, tartalmi elképzelések megvalósítása Drupál keretrendszer segítségével

Drupal modulok * ez a folyamatosan változó rész tartalmazza a tartalomfejlesztés során igényelt a fejlesztői környezetbe telepített drupal-modulokat.

TS. tartalomstruktúra megvalósítása * A tartalmi specifikációban leírt tartalomstruktúra Drupal alapú megvalósítása (tartalom-fejlesztési egységek meghatározása, nem kötelező érvényű fejlesztői ajánlások)

Kategorizált tartalomfejlesztés * Egyszintű kategória rendszerbe fejlesztőknek kiosztott tartalomfejlesztési egységek gondolattérképei (a fejlesztések egyfajta dokumentációja valamint a fejlesztők számára hasznos információk)

A rendszerbe csak ellenőrzött és a rendszer által használt modulok lehetnek. Mielőtt a fejlesztői környezetbe kerülnének alaposan teszteljük le és dokumentáljuk (itt a drupal modulok szekcióban)

A fejlesztés alatt álló miskolc.hu verziószámát a fejlesztési környezet felelőse tartja karban (verziószámok és a kék pipák)

Az oldal aktuális verziószámát mindig közzé kell tenni a verziókövetési leírásokkal együtt (itt a MISKOLC.HU kiinduló doboz melletti verziódobozban és a MIKOM-HELDESK-ben)

Verzió szám felépítése három pontokkal elválasztott numerikus egységből áll (pl. 3.4.12), 1. Telepített vagy törölt tartalom-fejlesztési egység sorszáma, 2. Telepített vagy törölt drupal modulok sorszáma, 3. Grafikai illesztés (smink) verziószáma

Telepített Drupal modulok (Verzió:12)

Ez a folyamatosan változó rész tartalmazza a központi fejlesztői környezetbe telepített drupalmodulokat. A fejlesztői környezet felelőse és a tartalom-fejlesztési egység fejlesztője közösen telepíthetik a modulokat A rendszerbe csak ellenőrzött és a rendszer által használt modulok lehetnek. Minden modul feljegyzésébe fel kell tüntetni, hogy milyen célra használja a rendszer A fejlesztési környezet felelőse köteles a modulok telepítésének verziókövetését megoldani és közzétenni a  fejlesztők számára (telepítés verzió, telepítés dátuma, modulok neve, tartalom-fejlesztési egységek listája)

Telepítés, l10n_update

URL álnevek (beszédes webcímek), pathauto, token

Tartalomszervezés, CCK, Views, views_customfield, DefaultTextForNode

Adminisztráció, administration_menu, OG

Többnyelvűség

Navigáció (linz), menu_block, node_hierarchy, menuless_node_type, menu_breadcrumb, submenutree

TS. tartalomstruktúra megvalósítása

TS (tartalmi specifikációban leírt) tartalomstruktúra Drupal megvalósítása    

Feladatok meghatározása, A tartalmi specifikációból (TS) tartalomstruktúrák kigyűjtése, rendszerezése, TS tartalomstrukúrák pontosítása (tervezői, önkormányzati szakmai támogatás), TS struktúrák átszervezése Drupal specifikusra, Tartalomfejlesztési egységek kidolgozása kategóriákra bontva

Tartalmi specifikáció (TS) tartalomstruktúrája, A tervezés kiemelt mondatai, célcsoportok, információigények: 1. városlakók | 2.a város iránt érdeklődő nem városlakók | a város iránt érdeklődő nem városlakók, - a városról szóló közérdekű információk (városi adattár), - az önkormányzat működésére, tevékenységére vonatkozó anyagok, dokumentumok (testületi adattár,testületi dokumentumok - előterjesztések és jegyzőkönyvek -, városi projektek dokumentumai stb.), - ügyintézéssel kapcsolatos információk (e-önkormányzati szekció), - általános tudnivalók a városról (helye, szerepe a régióban, története, hagyományai, értékei stb.), - turisztikai és kulturális információk, -üzleti jellegű információk, az alaphonlap bármely oldalán elérhető a nyelvválasztó ikon – ha erre kattintunk, akkor mindig az idegennyelvű nyitólapra jutunk, a városi honlapnak nem készül külön idegen nyelvű változata, hanem az alaphonlap idegenek számára fontos részhalmazát tartalmazza idegen nyelven, a navigációs (menü) rendszernek csak azok az elemei jelennek meg (természetesen idegen nyelven), amelyekhez tartozó tartalmat idegen nyelven is hozzáférhetővé kívánjuk tennie, Az alaphonlapnak idegen nyelven is megjelenítendő részhalmazát a tartalmi specifikációban kell meghatározni., a honlapot a technikai fejlesztés során fel kell készíteni arra, hogy az idegen nyelvű tartalom tetszőleges számú nyelven hozzáférhető legyen, az új honlap indulásakor egyetlen idegen nyelven, angolul legyen elérhető, „flash”-es megoldásokat. Ez azonban számos ok miatt kerülendő, az egyes tartalomelemek megjelenését úgy kell megtervezni, hogy tartalmazzák a képek, képgalériák, videók megjelenítési rendjét is, „Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatát” a tartalomért felelősök vannak leírva, Tartalom gondozás: honlapszerkesztőség feladata, Dokumentumok megvalósítása, Testületi dokumentumok, önkormányzati rendeletek: (önkormányzati rendelettár) a http://nrt.bm.hu -> vagy ez , vagy hasonló saját, városi dokumentumok, E-ÖNKORMÁNYZAT megvalósítása, teljes körű tartalom vagy "kedvcsináló" tartalom, - a turisztikai tartalom (ide értve a kulturális turizmust is), - bemutatják a város kulturális és turisztikai értékeit, vonzerőit;, - felsorolják az adott területen működő fontosabb szolgáltató, információs szervezeteket, intézményeket;, - ismertetik a város image-ét meghatározó, azt formáló visszatérő nagyrendezvényeket, - az üzleti jellegű tartalom (gazdasági potenciál, befektetői információk stb.), - a város tulajdonában lévő cégek, közösségi felületek, funkciók a városi honlapon, városi (internetes) fórum - ne legyen, irányított, "szerkesztett" vita a honlapon - legyen, szavazás - mint a beleszólás egy sajátos formája - legyen, észrevételek, javaslatok, online fogadóóra, egy-egy városvezető e-mail-ben kapja meg a kérdéseket, és arra e-mailben válaszol., egy-egy városvezető előre meghirdetett időpontban "élőben" válaszol az interneten - ne legyen, teljes körű tartalom vagy "kedvcsináló" tartalom, - a turisztikai tartalom (ide értve a kulturális turizmust is), - bemutatják a város kulturális és turisztikai értékeit, vonzerőit;, - felsorolják az adott területen működő fontosabb szolgáltató, információs szervezeteket, intézményeket;, - ismertetik a város image-ét meghatározó, azt formáló visszatérő nagyrendezvényeket, - az üzleti jellegű tartalom (gazdasági potenciál, befektetői információk stb.), - a város tulajdonában lévő cégek, Az új honlap menürendszerének kialakításakor kiindulási alapnak tekintettem a korábbi megbeszéléseken szóba került „mintahonlapok” egyikének, Linz városi honlapjának menüjét (http://linz.at ), Két főmenü 1. első számú főmenü 2. marketing menü, a Főoldalhoz tartozó almenü a navigáció során midig látszik, A menürendszer és a tartalomstruktúra részletes leírása, illetve az egymással való kapcsolatok definiálása ezen tartalmi specifikáció részének tekintendő, külön mellékletben található, Külső linkeket csak különösen indokolt esetben használunk, a megjelenő tartalomnál kötelező az új lapon (ablakban) való megjelenítés. (Ez a szabály általánosan érvényes a honlap egészére, (ezt átgondolni ???), Tartalomtípusok, tartalomelem, cikk, A cikk tartalmazhat belső (a honlapon belül más tartalomra mutató) és külső (egy másik honlapra mutató) linkeket., A cikk tartalmazhat fotót (fotókat) vagy egyéb grafikai elemeket, illetve videót, valamint tartozhat hozzá képgaléria, cikk, több oldalas, speciális cikk, Tartalomjegyzék, Átmenő oldal, szekció, szekció oldal, kategória, kategória oldal, speciális tartalmak, térképek, várostérkép, lokális térképek, szűkebb környezettel, mélygarázsok és parkolóházak, közlekedési térkép, (1=google; 2=egyedi), utcanevek, Jellemző tulajdonságok, ilyen (ehhez hasonló) funkció működik a linz honlapon: http://linz.at/strassennamen/Default.asp, részben praktikus, gyakorlati információkat tudunk adni, részben helytörténeti tartalmat is felkínálunk., az aktuálisan érvényes, létező utcanevek között,és az összes (tehát jelenleg érvényes, illetve korábban létezett) utcanevek között is kereshető., Ha egy utcanévre kattintok, az utcanév saját oldala jelenik meg, rajta:, Meződefiniciók, – az utcanév és az aktualitásra vonatkozó infó (jelenleg érvényes / korábbi), – a névadóról vagy a névről szóló rövid leírás, illetve a névadás indoka, története stb. (max 800 karakterben), – ha indokolt, egy link (külső, új lapon) a részletesebb információkhoz, – ha jelenleg érvényes név, akkor a korábbi nevek linkelhető listája, – ha korábbi név, akkor a jelenleg érvényes név linkje, Funkciók, a site meghatározott tartalomcsoportjából. meghívható legyen, utcanévkereső ami megjelenik a modul főoldalán, ha jelenleg érvényes név, akkor egy (új lapon) a teljes funkcionalitású Google-térképre váltás, A-tól Z-ig egy linkelhető betűlista, eseménynaptár, Tulajdonságok, Megjegyzés: ilyen (ehhez hasonló) funkció működik a www.linz.at honlapon: http://linz.at/strassennamen/Default.asp, Az eseménylisták az oldal középső részén, a főtartalom helyén jelennek meg, az események megnevezése linkelhető, a linkre kattintva az esemény saját oldala jelenik meg, ahol az eseményhez tartozó (lásd fentebb) információkat látom., Meződefiniciók, – az esemény megnevezése, – az esemény kategóriája, – kezdési és befejezési időpontja, – helyszíne (térképes kiegészítéssel – lokális térkép), – az esemény szöveges leírása (kép elhelyezésének lehetőségével), Funkciók, Listázás – az aktuális dátumkor, illetve azután érvényes összes események – az eseménynaptár főoldala, alapesetben ez jelenik meg, ha egy menüpontról érem el az eseménynaptárt;, Listázás – – az aktuális dátumkor, illetve azután érvényes események kategóriánként – a site egy-egy tartalomcsoportjában ezeket a tematikus, kategorizált eseménylistákat tudom meghívni;, mininaptár – egy adott dátumhoz tartozó összes érvényes esemény listája – alapvetően a kiegészítő modulként megjelenő mininaptárról hívom meg, de más alkalmazása is lehetséges., A-tól Z-ig egy linkelhető betűlista, Modulok, mininaptár:, legközelebbi események, kitüntetettek, Tulajdonságok, Olyan megjelenést érdemes használni, amely a felhasználónak felkínálja az összes, ezzel a tartalommal kapcsolatban értelmesen elvárható lehetőségeket., Ennek a modulnak az alapja a kitüntetettek adatbázisa, amely minden egyes kitüntésről (értsd: egy adott évben egy adott személynek adományozott kitüntetés) tartalmazza a következő információkat:, A modul főoldala egy keresőpanel, amin különböző beállítási lehetőségeket tudok használni, részben kombinálni:, Meződefiniciók, – a kitüntetett neve (admin: listáról választható, ha már korábban kapott kitüntetést, illetve új név felvihető), – titulusa (admin: listáról választható, ha nincs a listán, új titulus felvihető), – fotó a kitüntetettről (admin: szokásos feltöltés, automatikus méretezéssel), – kitüntetés éve (admin: listáról választható), – kitüntetés megnevezése (admin: listáról választható), – a kitüntetés adományozásának indoklása, esetleg (külső, új lapon megnyíló) link további információkhoz (admin: szöveges tartalom, cikk-kezelővel), Funkciók, Listázás – az aktuális dátumkor, illetve azután érvényes összes események – az eseménynaptár főoldala, alapesetben ez jelenik meg, ha egy menüpontról érem el az eseménynaptárt;, – kitüntetettek kezdőbetű szerinti listázása (szokásos megoldás: A-tól Z-ig egy linkelhető betűlista, ha rákattintok, az adott betűvel kezdődő kitüntetettek listáját kapom vissza), – keresés névre (keresőmező, amibe egy karaktersorozatot írhatok – keresésre visszakapom azoknak a kitüntetetteknek a listáját, akiknek a neve a beírt karaktersorozatot tartalmazza), – év (lenyíló listáról választhatok), – kitüntetés (lenyílő listáról választhatok), A keresési lista táblázatos elrendezésben

Átszervezett Drupal struktúra, Felmerült kérdések, Önkormányzati rendelettár saját vagy külső lesz? ( http://nrt.bm.hu ), Az E-önkormányzat megvalósítása milyen formában történjen? (részletes specifikáció kell)

Tartalomfejlesztési egységek

Kategorizált tartalomfejlesztések (Verzió:7)

Feladatok meghatározása, A tartalmi specifikációban meghatározott jól körülírható Drupal egységekre bontjuk a fejlesztési munkákat, Egy-egy tartalomfejlesztési egység kiadható, és számon kérhető a fejlesztőktől, Minden fejlesztő kategóriákba ágyazva találja meg a saját tartalomfejlesztési egységét, Minden fejlesztő a tartalomfejlesztési egységén belül a saját gondolattérképét hozza létre (ez a fejlesztés dokumentálásának egy része és segíti a többi fejlesztő munkáját), Minden tartalomfejlesztési egység előtt egy kék négyzet található. Erre kattintva a fejlesztés állapotát szabályozhatjuk, Minden tartalomfejlesztési egység után egy várható befejezés ideje látható, A végső elkészült állapot (kék pipa) csak a tesztkörnyezetért felelős teheti ki, Fejlesztés menete, 1. Feladatok kiosztása fejlesztőknek a MIKOM-HELPDESK feladatkezelőben (tartalomfejlesztési egység/fejlesztő), 2. A "tartalomfejlesztési egység" megvalósítása. Szükséges Drupal modulok kiválasztása, fejlesztése, fejlesztői tesztelése., 3. Az elkészült tartalomfejlesztési egység átadása tesztelésre, 4. A tartalomfejlesztési egység a központi fejlesztői tesztkörnyezetbe integrálása (modulok telepítése a tesztkörnyezetért felelős közreműködésével), 5. A tesztkörnyezetért felelős a verziókövetést dokumentálja és aktualizálja a gondolattérképen (kék pipák), 6. MIKOM-HELPDESK -be érkezett hibák javítása, 7. Az elkészült tartalomfejlesztési egység dokumentálása, gondolattérképének elkészítése a fejlesztő feladata (ami átkerül a MIKOM-HELPDESK Miskolc.hu fejlesztés "Wiki"-jébe)

Fejlesztői környezet, Webszerver paraméterezés - TF001, Drulal telepítés - TF002

Navigáció, Navigációs alaprendszer - TF003, Feladatok meghatározása, Tartalomtípushoz rendelt (node_hierarchy) segítségével több menüszerkezetbe sorolhatjuk ugyanazt a tartalmat, Manuálisan is beállíthatunk a menüszerkezetbe bármilyen linket, A menü blokkok automatikusan megjelennek és követik a navigációt, ha a tartalom aktív, A "menü morzsa" automatikusan generálódik és követi a navigációt, A navigáció végpontja a tartalom neve amely az útvonalban is látható (beszédes webcím), A beszédes webcímek automatikusan létrejönnek az oldal címéből (ékezetek konvertálva - i18n), Minden tartalomnak csak egy elérési útvonala van (függetlenül a navigációtól), Igényelt Drupal modulok, menu_block, node_hierarchy, menuless_node_type, menu_breadcrumb, Menücsoportok definiálása, Elsődleges hivatkozások -> Főmenü, Főmenü hivatkozások -> Főoldal menü, Marketing hivatkozások -> Marketing menü, Kiegészítő menühivatkozások_1, Kiegészítő menühivatkozások_2, Kiegészítő menühivatkozások_n, Navigáció -> Azonosított felhasználók, Menüblokkok létrehozása, Elsodleges hivatkozasok menublokk, Főoldal hivatkozások blokk (Fix), Marketing hivatkozások menublokk, Menüszerkezet beágyazása, Kb. 450 statikus tesztoldal létrehozása a menüpontokhoz, "Oldal" tartalomtípus lorem ipsum kezdeti tartalommal, Az "átmenő oldalakba" beágyazva a következőszintű menüszerkezet, Kategória rendszer - TF007 ), Feladatok, Kategorizáláshoz használt módszer (Taxonomy vagy Category) ?, Taxonomy, Category, Eldöntve, Taxonomy + content-taxonomy, A Taxonomy támogatottabb (pl. views...), Taxonomy mezők indexelve, gyorsabb SQL lekérdezések, A content-taxonomy -val bármilyen mezőt hozzáadhatunk, Adminisztráció bonyolultabb, de segít pl. taxonomy-manager, Tervezés: SZEKCIÓ/KATEGÓRIA; Drupal megvalósítás: Taxonomy SZÓTÁR/KIFEJEZÉS, Taxonomia továbbfejlesztése (2 logikai szintre), Tartalom szótárak (Tartalom struktúra kategorizálása), Funkcionális szótárak (tartalomtipusok törzsadat kiszolgálása), Nem gyakran változó adathalmazok tárolása, pl. (városrészek,, tisztségek, kitüntetések tipusai stb.. ), A tervezett tartalom struktúra kategoritálását normalizálni kell? A nem működtető kategóriákat kivenni, átszervezni? vagy maradjon benne üresen?, A kategória navigáció hogy illeszkedjen be a főmenü struktúrába és mi legyen az utvonala?, 1. A főmenü szerves része legyen és kövesse a főmenü útvonalát? És a főmenü almenü rendszerét korlátozzuk meghatározott mélységig, A főmenühöz tartozó baloldali menüben korlátozzuk 3-4 szintre ezen túl, csak a kiegészitő menükben tudunk tovább navigálni, Több adminisztrációs munka, követhetőbb logikusabb felépítés, 2. kiegészitő menüként működjön tovább a kategória navigáció , Egyedi utvonala van a kategóriákra jellemző szabály szerint kialakítva?, Modulok, Taxonomy, Content_taxonomy, Taxonomiához tartalomtipust rendelhetünk CCK mező, taxonomy_csv, Importáláshoz, Taxonomy_manager, Taxonómia karbantartható, Hierarchical Select, Legördülő lista másik lista értékei függvényében, Szótárak, Tartalom szótárak, tartalom struktúra kategorizálása, Városinfó, Városkép, Aktuális, Hasznos, Utcanevek, Sajtó, Sajtó egyéb, Sajtóközlemények, Sajtóvisszhangok, Kultúra, Kultúra egyéb, képzőművészek a városban, képzőművészeti alkotóközösségek, együttesek, zenekarok, csoportok (zene, tánc), műemlékek, emlékművek, kulturális tanulmányok, koncecpiók, civil kulturális szervezetek, kulturális pályázatok, a város polgármesterei, a város díszpolgárai, Turizmus, turizmus egyéb, szálláshelyek, éttermek, szórakozóhelyek, tematikus programok, szakmai információk, Látnivalók, belváros, Diósgyőr, Lillafüred és környéke, Miskolctapolca és környéke, Városháza, városháza egyéb, ügyintézés, Élet a városban, élet a városban egyéb, közlekedés, közrendközbiztonság, egészségügy, szociális ügyek, oktatás, képzés, Tematikus szótárak, Intézmények, Szervezetek, Funkcionális szótárak, Városrészek, Bulgárföld, Diósgyőr, Belváros (fix), Referencia, Utcanevek (TF-02)

Adminisztráció, Adminisztrációs felület - TF004, Alapmodulok telepítése, drupal.org > Project > Admin select, drupal.org > Project > Admin, drupal.org > Project > Nodeformcols, Admin téma kiválasztása/telepításe (rubik+tao), Tartalom kapcsolatok - TF005, Modulok, 1. Alap kapcsolati rendszer telepítése, drupal.org > Project > Modalframe, drupal.org > Project > Jquery ui, drupal.org > Project > Jquery update, drupal.org > Project > Noderelationships, HIBA admin_select modul 77, 3. Relációk megjelenítésére használt modulok telepítése, drupal.org > Project > Viewfield(7600), drupal.org > Project > Views attach, drupal.org > Project > Computed field, CCK mező php kód, token, egyéb, 4. Egyéb modulok telepítése, drupal.org > Project > Save edit, drupal.org > Project > Viewfield(7600), CCK mező egy nézetet lehet beállítani %nid paraméterátadással, drupal.org > Project > Computed field, CCK mező php kód, token, egyéb, drupal.org > Project > Views attach, http://drupal.org/project/cmf (7200), Kiterjesztett kereső a tartalmakhoz, drupal.org > Project > Content type selector, KÖzvetlenül válthatunk tartalomtipusok között, A rubik sminken nem jelenik meg :(, drupal.org > Project > Cnr(1512), Ha A node -> B-re és B->A-ra hivatkozik beállíthatjuk hogy a hivatkozások frissuljenek (ha A-t szerkesztjük) akkor a B frissül, Korlátlan értékekre is érvényes azaz a referencia táblákon is működik, Bonyolultabb táblakapcsolatok létrehozására is alkalmas, Vizuális szerkesztő - TF006, Feladatok, A miskolc.hu-n egy vizuális szerkesztőt használunk, javasolt a CKEDITOR: (Dinamikusan fejlődő, derupal-ra van optimalizalva, stabil html kódot generál, széles skálán paraméerezhetőt), Modulok, 1. CKeditort modul telepítése, drupal.org > Project > Ckeditor, itt van egy hiba a last dev verizo megoldja, DEV fix, warning: array_key_exists(): The first argument should be, either a string or an integer at ckeditor.module, ckeditor.com > Download > Releases, 2. letölteni a legújabb CKeditort (bemásolni a ckeditor/ckeditor konyvtárba ), ckeditor.com > Download, Bővítményeket állítani, Beviteli formáknál, CKEditor modulban is, pl soremelést, beviteli formáknál ful node-ra, 2. IMCE modulok telepítése, drupal.org > Project > Imce, youtube.com > Watch ? ..., Képkezelő (CKEEDITOR + IMAGECACHE integrációval ), drupal.org > Project > Imce mkdir, Könyvtárak menedzselése IMCE UI felületen, 3. Egyéb CKeditor modulok telepítése, http://drupal.org/project/ckeditor_link (3815), LINK Autokiegészülő mező a honlapon található tartalmakról, http://drupal.org/project/ckeditor_swf (2083), Flash támogatás, http://drupal.org/project/linkit (2838), CKeditor gomb likelés (node, views, panel pages, picker), drupal.org > Project > Pathologic

Alap tartalomfejleszés, Képgaléria - TF008, Feladatok, Tervezés, A beküldött tartalomhoz tetszőleges mennyiségben lehessen képet/képgalériákat kapcsolni, A honlapon ne legyen önnáló képgaléria funkció (tartalmi specifikáció), A képeket lehessen tömegesen feltölteni, a sorrendjüket utólag is módosítani, tömegesen törölni., Sorbarendezés egyszerű legyen, Képgaléria és a tartalmak között N:N kapcsolat legyen (ugyanazt a képgalériát több tartalomtipushoz lehessen kapcsolni, egy tartalomtipushoz több képgalériát lehessen kapcsolni), Minden kép egy képgaléria node-ban van (delta mezők-ben), Modulok, ImageAPI, drupal.org > Project > Imageapi, Filefield, drupal.org > Project > Filefield, ImageField, drupal.org > Project > Imagefield, ImageCache, drupal.org > Project > Imagecache, presttek, Lightbox2, drupal.org > Project > Lightbox2, FUpload, Több kép feltöltése, drupal.org > Project > Image fupload, upload multiple images with one simple click., Hibásan működik telepítés később, Meződefiniciók, Nézetek, Kategorizálás, A Tartalmi specifikáció szerint mincs önnáló képgaléria az oldalon, ha mégis: kategória rendszert kidolgozni szükséges, Dokumentumkezelés - TF009, drupal.org > Project > Filefield sources, drupal.org > Project > Webfm, drupal.org > Project > Transliteration, Szerver formátumú fájl feltöltés (ékezet szóköz nélkül), drupal.org > Project > Filefield paths, File path settings, Feladat, Dokumentum tartalmazhat egy vagy több csatolmányt, mező definiciók, Dokumentum neve, Dokumentum leírasa, Dokumentum szerzője (field_dokumentum_szerzo), Dokumentum dátuma (field_dokumentum_datum), field_csatolmany, field_vezerkep, Linkajánló - TF018, Feladat, A linkajánló tartalmazhat egy vagy több külső v. belső linket, mező definiciók, Linkajánló címe, Linkajánló leírás, field_link, Megnyitható új ablakban (igen/nem), field_vezerkep, Kapcsolat - TF022, Feladatok, Céges névjegy / Személyes névjegy / Google térkép / titulus, tisztség, munkakör ..., Egy olyan kategorizált tartalomtípus amely hozzárendelhető bármely tartalomhoz (egységes megjelenés a tartalom végén, google térképpel), Alapértelmezett cikk - TF015, Feladatok, Tervezés :Cikk tartalomelem Drupal megvalósítása, Tervezés, – (TS)ha egy cikkhez több (sok) képet akarunk használni, megjelenítéséhez használjuk a képgaléria-funkciót, – (TS)ha egy cikhez videót akarunk rendelni, azt célszerű a cikk felső részén (pl. a lead után) szöveges vagy grafikus linkkel jelezni, ami egy felnyíló ablakban teszi elérhetővé a videót, Videógaléria alkalmazására (tehát amikor egy helyen, egy felületen több videó közül választhatok, vagy a listán lévő videókat egymás után lejátszhatom) a site-on nincs szükség., - Cikkhez lehessen térképet (google) kapcsolni (Kapcsolat) és/vagy térképet beilleszteni, -Cikkhez lehessen dokumentumokat kapcsolni ill. dokumentumtár hivatkozást, Lead-hez kapcsolódó kép "Vezérkép", Fejlett vizuális szerkesztővel rendelkezzen, Meződefiniciók, Vezérkép (field_vrezerkep), Videó referencia (field_ref_video), Képgaléria referencia (field_ref_kepgaleria), Hírlevél - TF019, Feladatok, Tervezés, – saját regisztráció (azaz: a hírlevelekre való feliratkozáshoz nem szükséges a honlapra is regisztrálni – de célszerű a kétféle regisztrációt összekapcsolni), – lehessen többféle hírlevélsablont létrehozni;, lehessen tetszőleges számú tematikus hírlevelet definiálni;, – legyen megoldva a hírlevelekre való feliratkozás és leíratkozás felhasználói adminisztrálása, – legyen lehetőség a regisztráción alapuló levelezési listákon túl egyedi levelezőlistákat létrehozni, külső listát importálni., – legyen mód a korábbi hírlevelek megtekintésére a site-on (hírlevélarchívum-funkció)., Megosztás, ajánlás, közösségi oldalak -TF020, Feladatok, Tervezés, Minden site nélkülözhetetlen tartozéka ma már a megosztás, ajánlás lehetőségének felkínálása, illetve az oldal facebook-os kapcsolatának létrehozása. Erre számos alkalmas kiegészítő modul áll rendelkezésre – a megfelelőt ki kell választani. Célszerű elhelyezés a jobb oldali hasáb – ha van., Miskolchu SEO - TF021, Feladatok, http://www.google.com/analytics/, Keresőmotor - TF026, Feladatok, http://www.google.com/analytics/

Idegennyelvűség, Többnyelvű alaprendszer - TF007

Speciális tartalomfejlesztés, Intézmények - TF010, Feladatok, Meződefiniciók, Referencia, Nevek, Munkakörök, Funkciók, Modulok, Forgalomkorlátozások - TF011, Feladatok, Meződefiniciók, Referencia, Funkciók, Modulok, Látnivalók - TF012, a menürendszerben a látnivalókat kétféle csoportosításban kínáljuk fel: az, egyik területi (belváros,Diósgyőr...), a másik "tematikus" (épített, értékek, templomok stb.). Ez nyilvánvalóan átfedésekhez vezet (a belvárosi, evangelikus templom belváros is és templom is), nehézkes a következetes, (adminisztrációs szempontból is egyeszű, logikus) rendszer működtetése., (Semmi se maradjon ki, minden a helyére kerüljön stb.), FONTOS: nem törekszünk hosszú, minden részletre kiterjedő ismertetőkre -, csak tömör, a felhasználót érdemben tájékoztató, eligazító információt, adunk, kedvet teremtve a látogatáshoz. És persze azért egy külső linkkel, részletesebb információkat is elérhetővé teszünk, ahol ez indokolt., Feladatok, Területi/tematikus kategorizálás (egy területi, több tematikus), - a területi kategorizálást tekintjük elsődlegesnek - egy látnivalót az elhelyezkedése szerinti kategóriába sorolunk / eredeti utvonala itt lesz, - a látnivalók tematikus kínálatát átmenő oldalakkal oldjuk meg: az adott tematikához sorolt látnivalók (esetleg egy kisméretű fotóval kiegészített) linkelhető neve visz az adott látnivaló saját oldalára.   , - a bevezető végén egy linkelhető kategóriabesorolás - ha az adott látnivaló besorolható valamelyik tematikus látnivalócsoportba. Ha a linkre kattintok, megnyílik a tematikus csoport átmenő oldala, az adott kategória elemeinek listájával., Elérhetőségi adatokat lehet külön kell választani (node referencel) átgondolandó, Meződefiniciók, - rövid bevezető szöveg (max 250-300 kar) a legfőbb jellegzetességeivel, - a bevezetőhöz tartozik egy kép, - képgalérialink (lásd a tartalmi specifikációt!), - információk:,   - cím,        - telefon, e-mail,        - nyitva tartás,        - stb., - link további információkhoz, saját honlapra (külső link, új lapon), Referencia, Elérhetőségi adatok, Városrészek (egy), Tematikus szótárak (több), Funkciók, Linkelhető tematikus kategória lista, Modulok, Utcanevek - TF013, Városrészek, Bulgárföld, Diósgyőr, Belváros (fix), Utca, Térkép, Képgaléria

Városházi tartalomfejlesztés, Ügyintézés - TF014, Feladatok, A tartalomfejlesztési egység még nincs kidolgozva (lehet több részre kell bontani), PH. részéről szakmai támogatás szükséges, Kitüntetettek - TF016, Tervezés, Tulajdonságok, Olyan megjelenést érdemes használni, amely a felhasználónak felkínálja az összes, ezzel a tartalommal kapcsolatban értelmesen elvárható lehetőségeket., Ennek a modulnak az alapja a kitüntetettek adatbázisa, amely minden egyes kitüntésről (értsd: egy adott évben egy adott személynek adományozott kitüntetés) tartalmazza a következő információkat:, A modul főoldala egy keresőpanel, amin különböző beállítási lehetőségeket tudok használni, részben kombinálni:, Meződefiniciók, – a kitüntetett neve (admin: listáról választható, ha már korábban kapott kitüntetést, illetve új név felvihető), – titulusa (admin: listáról választható, ha nincs a listán, új titulus felvihető), – fotó a kitüntetettről (admin: szokásos feltöltés, automatikus méretezéssel), – kitüntetés éve (admin: listáról választható), – kitüntetés megnevezése (admin: listáról választható), – a kitüntetés adományozásának indoklása, esetleg (külső, új lapon megnyíló) link további információkhoz (admin: szöveges tartalom, cikk-kezelővel), Funkciók, Listázás – az aktuális dátumkor, illetve azután érvényes összes események – az eseménynaptár főoldala, alapesetben ez jelenik meg, ha egy menüpontról érem el az eseménynaptárt;, – kitüntetettek kezdőbetű szerinti listázása (szokásos megoldás: A-tól Z-ig egy linkelhető betűlista, ha rákattintok, az adott betűvel kezdődő kitüntetettek listáját kapom vissza), – keresés névre (keresőmező, amibe egy karaktersorozatot írhatok – keresésre visszakapom azoknak a kitüntetetteknek a listáját, akiknek a neve a beírt karaktersorozatot tartalmazza), – év (lenyíló listáról választhatok), – kitüntetés (lenyílő listáról választhatok), A keresési lista táblázatos elrendezésben, Tisztségviselők - TF017, E-kapcsolat - TF024, Eseménykezelő - TF023

GRAFIKAI ILLESZTÉS - (Verzió: 50)

Verzió 5.0

Jóváhagyott grafikai terv!

Főoldal, Kategória oldal, Tartalom oldal

TARTALOMFELTÖLTÉS

FELADATKEZELŐ

Verzió: 7.12.50

Feladatok meghatározása

A fejlesztés alatt álló miskolc.hu verziószámát a fejlesztési környezet felelőse tartja karban (verziószámok és a kék pipák)

Az oldal aktuális verziószámát mindig közzé kell tenni a verziókövetési leírásokkal együtt (itt a MISKOLC.HU kiinduló doboz melletti verziódobozban és a MIKOM-HELDESK-ben)

Verzió szám felépítése három pontokkal elválasztott numerikus egységből áll (pl. 3.4.12), 1. Telepített vagy törölt tartalom-fejlesztési egység sorszáma, 2. Telepített vagy törölt drupal modulok sorszáma, 3. Grafikai illesztés (smink) verziószáma

Tartalomfejlesztés verziókövetése

Telepített modulok verziókövetése

Grafikai illesztés verziókövetése