Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MISKOLC.HU by Mind Map: MISKOLC.HU

1. Dokumentumok

1.1. Honlapkoncepció

1.2. tartalmi_specifikacio_4_verzio_vegleges.doc

1.3. menü-tartalom gondolattérképen

1.4. menu_tartalom_vegleges_110808.pdf

1.5. menu_tartalom_vegleges_110808.mmap

1.6. Tartalmi_feltszabályzat20110721.pdf

2. TERVEZÉS

2.1. Honlapkoncepció

2.1.1. Kiemelt mondatok

2.1.1.1. A városi honlapnak minden elemében a városi kommunikációs stratégiát kell szolgálnia

2.1.1.2. Leírt célcsoportok információigényei alapján elkészül az új honlap tartalomstruktúrájának váza (főmenü, ahhoz kapcsolódó almenükkel, illetve szükség szerint kiegészítő menükkel)

2.1.1.3. A városi honlapnak nem készül külön idegen nyelvű változata, hanem az alaphonlap idegenek számára fontos részhalmazát (tartalmait, tartalomcsoportjait) kínáljuk fel idegen nyelven

2.1.1.4. Az új honlap indulásakor egyetlen idegen nyelven, angolul legyen elérhető

2.1.1.5. Létre kell hozni a „Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatát” a hivatali struktúra különböző pontjain dolgozó emberek gördülékeny együttműködésére

2.1.1.6. az új városi honlap akkor tekinthető alapállapota szerint elkészültnek, ha a tartalmi specifikációban megfogalmazott, leírt valamennyi elem megvalósul. Ugyanakkor megfontolandó, hogy ennek az alapállapotnak a létrehozása is két lépésben történjen

2.1.1.7. A mellékletben a főmenü bizonyos pontjainál egy 2-es számmal jelöltem, hogy az adott menüpont (ha az így megjelölt menüponthoz almenü is tartozik, akkor a teljes „menüág”) „2-es prioritású”, azaz elegendő, ha ezek a tartalmak csak később, fokozatosan jelennek meg a site-on.

2.1.2. Célcsoportok, információigények

2.1.2.1. Célcsoportok

2.1.2.1.1. városlakók

2.1.2.1.2. a város iránt érdeklődő nem városlakók

2.1.2.1.3. város iránt érdeklődők, de magyarul nem tudók

2.1.2.2. Információigények

2.1.2.2.1. - a városról szóló közérdekű információk (városi adattár)

2.1.2.2.2. - az önkormányzat működésére, tevékenységére vonatkozó anyagok, dokumentumok (testületi adattár,testületi dokumentumok - előterjesztések és jegyzőkönyvek -, városi projektek dokumentumai stb.)

2.1.2.2.3. - ügyintézéssel kapcsolatos információk (e-önkormányzati szekció)

2.1.2.2.4. - általános tudnivalók a városról (helye, szerepe a régióban, története, hagyományai, értékei stb.)

2.1.2.2.5. - turisztikai és kulturális információk

2.1.2.2.6. -üzleti jellegű információk

2.1.3. Idegen nyevű változat

2.1.3.1. város iránt érdeklődők, de magyarul nem tudók célcsoport információigényeit hivatott kielégíteni.

2.1.3.2. A városi honlapnak nem készül külön idegen nyelvű változata, hanem az alaphonlap idegenek számára fontos részhalmazát (tartalmait, tartalomcsoportjait) kínáljuk fel idegen nyelven

2.1.3.3. A nyelvválasztó ikon minden oldalról elérhető

2.1.3.4. Az idegen nyelvű nyitólapról indul a navigáció

2.1.3.5. Csak idegen nyelvű tartalmak lehetnek az oldalakon

2.1.3.6. Az alaphonlapnak idegen nyelven is megjelenítendő részhalmazát a tartalmi specifikációban kell meghatározni

2.1.4. Marketing tartalmak

2.1.4.1. - Élhető Miskolc (zöld város)

2.1.4.2. - Közösségek városa (közösségépítés, identitásnövelés)

2.1.4.3. - Lehetőségek városa (városfejlesztés, gazdaságfejlesztés)

2.1.4.4. - Élmények városa (turisztikai és kulturális vonzerők)

2.1.5. Vizuális megjelenés

2.1.5.1. a honlapnak ne legyen külön bevezető (ún. intro) oldala.

2.1.5.2. Az oldalelrendezés legyen összhangban a megjelenítendő tartalommal.

2.1.5.3. "ami nincs az első képernyőn - tehát azon a felületen, amit oldalgörgetés nélkül, azonnal láthatunk - az gyakorlatilag nincs is a site-on".

2.1.5.4. A képgalériák, videók alkalmazása. Ezek konkrét használatát a tartalmi specifikációban kell leírni, a képek, képgalériák, videók megjelenítési rendjét is.

2.1.5.5. Úgynevezett "flash"-es megoldások ne legyenek

2.1.6. Tartalomgondozás

2.1.6.1. a honlap technikai felügyeletét, üzemeltetését célszerű a Mikom Kft. kereteiben megoldani

2.1.6.1.1. webhosting szolgáltatás

2.1.6.1.2. site-programnak a karbantartása

2.1.6.1.3. folyamatos verzió frissítések elvégzése,

2.1.6.1.4. hibák gyors javítása

2.1.6.1.5. kisebb kiegészítések-módosítások végrehajtása, amelyek még nem sorolhatók az önálló fejlesztés kategóriájába

2.1.6.2. valamennyi tartalom gondozása, honlapra való feltöltése a honlapszerkesztőség dolga

2.1.6.2.1. az egyes szervezeti egységek feladata, hogy a hozzájuk tartozó területek dokumentumait megfelelő formában a honlapszerkesztőség rendelkezésére bocsássák.

2.1.6.2.2. hivatali szervezeti egységek feladata, hogy a hozzájuk tartozó, rájuk vonatkozó tartalmakat folyamatosan felügyeljék azok aktualitása szempontjából

2.1.7. Koncepcionális részletkérdések

2.1.7.1. „Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatát”

2.1.7.1.1. önkormányzati és hivatali dokumentumok

2.1.7.1.2. testületi dokumemtumok

2.1.7.1.3. önkormányzati rendeletek

2.1.7.1.4. városi dokumentumok

2.1.7.1.5. E-önkormányzat

2.1.7.2. teljes körű tartalom vagy "kedvcsináló" tartalom

2.1.7.2.1. - a turisztikai tartalom (ide értve a kulturális turizmust is)

2.1.7.2.2. - az üzleti jellegű tartalom (gazdasági potenciál, befektetői információk stb.)

2.1.7.2.3. - a város tulajdonában lévő cégek

2.1.7.3. közösségi felületek, funkciók a városi honlapon

2.1.7.3.1. városi (internetes) fórum - ne legyen

2.1.7.3.2. irányított, "szerkesztett" vita a honlapon - legyen

2.1.7.3.3. szavazás - mint a beleszólás egy sajátos formája - legyen

2.1.7.3.4. észrevételek, javaslatok

2.1.7.3.5. online fogadóóra

2.2. Tartalmi specifikáció

2.2.1. Kiemelt mondatok

2.2.1.1. Ez a szabály általánosan érvényes a honlap egészére, bármilyen környezetben is alkalmazunk külső linket – a külső tartalom soha nem töltődhet be a saját site aktuális oldalának helyére!

2.2.1.2. Fotót (fotók) vagy egyéb grafikai elemeknek a használati-megjelenési szabályait külön határozzuk meg.

2.2.1.3. A látogatók többsége csak akkor hajlandó lefelé görgetni egy adott oldalon, ha az első képernyőn látott, elért tartalom ezt számára indokolttá teszi.

2.2.2. 1. A menürendszer – mint a tartalomstruktúra leképezése

2.2.2.1. főmenü

2.2.2.1.1. A honlap alapvető tartalomstruktúrájának legfelső szintű csoportosítását mutatja. A főmenü elemei a honlap bármely oldalán megjelennek, ezáltal a fő tartalomcsoportokat a felhasználó mindig látja, azok közül bármikor bármelyiket kiválaszthatja.

2.2.2.1.2. A főmenü navigációs és kommunikációs szempontból egyaránt kiemelkedő jelentőségű – a látogató számára alapvető útjelzőként funkcionál a fő tartalomcsoportok között, miközben a főmenü folyamatosan látható elemei azt is kifejezik, hogy milyen célokat, milyen információs igényeket igyekszik szolgálni, kielégíteni a honlap.

2.2.2.2. almenük

2.2.2.2.1. A főmenü elemeihez (egészen ritka kivételektől eltekintve) mindig tartozik almenü.

2.2.2.2.2. Az egyes almenüpontokhoz kapcsolódhatnak további almenük (többszintű menü), és természetesen a kiegészítő menü pontjaihoz is tartozhatnak almenük.

2.2.2.2.3. Fontos, hogy amikor a látogató egy adott tartalomcsoporton belül tartózkodik, a tartalomcsoport belső tagozódását megjelenítő almenü pontjait folyamatosan lássa!

2.2.2.3. kiegészítő menü

2.2.2.3.1. Másodlagos fontosságúak a főmenü elemei által meghatározott tartalomcsoportokhoz képest, vagy nem is részei az alap-tartalomstruktúrának.

2.2.2.3.2. Szolgáltatások, webes funkciók kiemelt megjelenítésére.

2.2.2.3.3. A fő menürendszerben is elérhető valamely tartalomcsoport vagy egy-egy tartalomelem kiemelt megjelenítésére

2.2.2.3.4. A honlapon való elhelyezésükben világosan érzékelhető a főmenühöz képest másodlagos fontosságuk.

2.2.2.4. marketing-menü

2.2.2.4.1. városmarketing-üzenetek folyamatos, hatásos közvetítésére

2.2.2.4.2. Mindig látható „második számú főmenü”

2.2.2.4.3. a honlap teljes tartalomstruktúrájának csak egy részhalmazát teszi elérhetővé

2.2.3. 2. tartalomstruktúra

2.2.3.1. Tartalomtípusok

2.2.3.1.1. tartalomelem

2.2.3.1.2. szekció

2.2.3.1.3. kategória

2.2.3.1.4. szekcióoldal

2.2.3.1.5. kategóriaoldal

2.2.3.2. speciális tartalmak

2.2.3.2.1. térképek

2.2.3.2.2. utcanevek

2.2.3.2.3. eseménynaptár

2.2.3.2.4. kitüntetettek

2.2.3.2.5. E-kapcsolat

2.2.3.2.6. stb ...

2.2.4. 3. oldalelrendezés, oldaltípusok – tervezési (dizájn) megfontolások

2.2.4.1. 3.1 néhány tervezési és tartalomszerkesztési alapelv

2.2.4.1.1. – az „első képernyő” jelentősége

2.2.4.1.2. a főtartalomként megjelenő cikkek azonos szerkezetben, áttekinthető, az információt segítő tipográfiával, egy oldalon viszonylag rövid tartalommal jelenjenek meg. Ennek érdekében:

2.2.4.1.3. – hosszabb cikkszerű tartalmaknál használjuk a többoldalas cikkek lehetőségét

2.2.4.1.4. – mindig használjunk lényeget tartalmazó bevezetőt (lead)

2.2.4.1.5. – egy cikkhez maximum két képet használjunk: egyet a leadben, egyet a főszövegben.

2.2.4.1.6. – ha egy cikkhez több (sok) képet akarunk használni, megjelenítéséhez használjuk a képgaléria-funkciót

2.2.4.1.7. – ha egy cikhez videót akarunk rendelni, azt célszerű a cikk felső részén (pl. a lead után) szöveges vagy grafikus linkkel jelezni, ami egy felnyíló ablakban teszi elérhetővé a videót

2.2.4.2. 3.2 oldalelrendezés, oldaltípusok

2.2.4.2.1. 3.2.1 általános oldal

2.2.4.2.2. 3.2.2 főoldal

2.2.4.2.3. 3.2.3 további oldaltípusok

2.2.5. 4.egyéb funkciók, szolgáltatások

2.2.5.1. 4.1 hírlevelek

2.2.5.1.1. Tulajdonságok

2.2.5.1.2. Modulok

2.2.5.2. 4.2 kép, képgaléria, videó, videógaléria

2.2.5.3. 4.3 megosztás, ajánlás, közösségi oldalak

2.2.6. MENÜ <> TARTALOM http://www.mindmeister.com/maps/show/113670175

2.3. Grafikai látványterv

2.3.1. Verzió 1.0

2.3.1.1. Főoldal

2.3.1.1.1. Kategória oldal

2.3.2. Verzió 2.0

2.3.2.1. Főoldal

2.3.2.1.1. Kategória oldal

2.3.3. Verzió 3.0

2.3.3.1. Főoldal

2.3.3.1.1. Kategória oldal

2.3.4. Verzió 4.0

2.3.4.1. Főoldal

2.3.4.1.1. Kategória oldal

2.3.5. Verzió 5.0

2.3.5.1. Főoldal

2.3.5.1.1. Kategória oldal

2.4. Munkacsoport

2.4.1. Lengyel Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Stratégiai osztályának vezetője, a városi honlap fejlesztésének projektvezetője;

2.4.2. Lengyel János, a Mikom Kft. informatikai vezetője, a honlap technikai fejlesztésének felelőse;

2.4.3. Méhes László, a polgármester tanácsadója;

2.4.4. Nagy Sándor, a polgármester tanácsadója, a honlap grafikai tervét készítő ROSVIG Kft. ügyvezetője;

2.4.5. Zelei Dániel, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának városmarketing referense;

2.4.6. Görömbölyi László, a munkacsoport vezetője, az Inform-Line Stúdió Kft. ügyvezetője.

3. FELADATKEZELŐ

4. Verzió: 7.12.50

4.1. Feladatok meghatározása

4.1.1. A fejlesztés alatt álló miskolc.hu verziószámát a fejlesztési környezet felelőse tartja karban (verziószámok és a kék pipák)

4.1.2. Az oldal aktuális verziószámát mindig közzé kell tenni a verziókövetési leírásokkal együtt (itt a MISKOLC.HU kiinduló doboz melletti verziódobozban és a MIKOM-HELDESK-ben)

4.1.3. Verzió szám felépítése három pontokkal elválasztott numerikus egységből áll (pl. 3.4.12)

4.1.3.1. 1. Telepített vagy törölt tartalom-fejlesztési egység sorszáma

4.1.3.2. 2. Telepített vagy törölt drupal modulok sorszáma

4.1.3.3. 3. Grafikai illesztés (smink) verziószáma

4.2. Tartalomfejlesztés verziókövetése

4.3. Telepített modulok verziókövetése

4.4. Grafikai illesztés verziókövetése

5. TARTALOMFEJLESZTÉS (Verzió: 7.12)

5.1. Feladatok meghatározása

5.1.1. A tartalomfejlesztés célja és legfőbb feladata a koncepcióterv alapján elkészült tartalmi specifikációban meghatározott funkciók, tartalmi elképzelések megvalósítása Drupál keretrendszer segítségével

5.1.2. Drupal modulok * ez a folyamatosan változó rész tartalmazza a tartalomfejlesztés során igényelt a fejlesztői környezetbe telepített drupal-modulokat.

5.1.3. TS. tartalomstruktúra megvalósítása * A tartalmi specifikációban leírt tartalomstruktúra Drupal alapú megvalósítása (tartalom-fejlesztési egységek meghatározása, nem kötelező érvényű fejlesztői ajánlások)

5.1.4. Kategorizált tartalomfejlesztés * Egyszintű kategória rendszerbe fejlesztőknek kiosztott tartalomfejlesztési egységek gondolattérképei (a fejlesztések egyfajta dokumentációja valamint a fejlesztők számára hasznos információk)

5.1.5. A rendszerbe csak ellenőrzött és a rendszer által használt modulok lehetnek. Mielőtt a fejlesztői környezetbe kerülnének alaposan teszteljük le és dokumentáljuk (itt a drupal modulok szekcióban)

5.1.6. A fejlesztés alatt álló miskolc.hu verziószámát a fejlesztési környezet felelőse tartja karban (verziószámok és a kék pipák)

5.1.7. Az oldal aktuális verziószámát mindig közzé kell tenni a verziókövetési leírásokkal együtt (itt a MISKOLC.HU kiinduló doboz melletti verziódobozban és a MIKOM-HELDESK-ben)

5.1.8. Verzió szám felépítése három pontokkal elválasztott numerikus egységből áll (pl. 3.4.12)

5.1.8.1. 1. Telepített vagy törölt tartalom-fejlesztési egység sorszáma

5.1.8.2. 2. Telepített vagy törölt drupal modulok sorszáma

5.1.8.3. 3. Grafikai illesztés (smink) verziószáma

5.2. Telepített Drupal modulok (Verzió:12)

5.2.1. Telepítés

5.2.1.1. l10n_update

5.2.2. URL álnevek (beszédes webcímek)

5.2.2.1. pathauto

5.2.2.2. token

5.2.3. Tartalomszervezés

5.2.3.1. CCK

5.2.3.2. Views

5.2.3.2.1. views_customfield

5.2.3.3. DefaultTextForNode

5.2.4. Adminisztráció

5.2.4.1. administration_menu

5.2.4.2. OG

5.2.5. Többnyelvűség

5.2.6. Navigáció (linz)

5.2.6.1. menu_block

5.2.6.2. node_hierarchy

5.2.6.3. menuless_node_type

5.2.6.4. menu_breadcrumb

5.2.6.5. submenutree

5.3. TS. tartalomstruktúra megvalósítása

5.3.1. Feladatok meghatározása

5.3.1.1. A tartalmi specifikációból (TS) tartalomstruktúrák kigyűjtése, rendszerezése

5.3.1.2. TS tartalomstrukúrák pontosítása (tervezői, önkormányzati szakmai támogatás)

5.3.1.3. TS struktúrák átszervezése Drupal specifikusra

5.3.1.4. Tartalomfejlesztési egységek kidolgozása kategóriákra bontva

5.3.2. Tartalmi specifikáció (TS) tartalomstruktúrája

5.3.2.1. A tervezés kiemelt mondatai

5.3.2.1.1. célcsoportok, információigények: 1. városlakók | 2.a város iránt érdeklődő nem városlakók | a város iránt érdeklődő nem városlakók

5.3.2.1.2. az alaphonlap bármely oldalán elérhető a nyelvválasztó ikon – ha erre kattintunk, akkor mindig az idegennyelvű nyitólapra jutunk

5.3.2.1.3. a városi honlapnak nem készül külön idegen nyelvű változata, hanem az alaphonlap idegenek számára fontos részhalmazát tartalmazza idegen nyelven

5.3.2.1.4. a navigációs (menü) rendszernek csak azok az elemei jelennek meg (természetesen idegen nyelven), amelyekhez tartozó tartalmat idegen nyelven is hozzáférhetővé kívánjuk tennie

5.3.2.1.5. Az alaphonlapnak idegen nyelven is megjelenítendő részhalmazát a tartalmi specifikációban kell meghatározni.

5.3.2.1.6. a honlapot a technikai fejlesztés során fel kell készíteni arra, hogy az idegen nyelvű tartalom tetszőleges számú nyelven hozzáférhető legyen

5.3.2.1.7. az új honlap indulásakor egyetlen idegen nyelven, angolul legyen elérhető

5.3.2.1.8. „flash”-es megoldásokat. Ez azonban számos ok miatt kerülendő

5.3.2.1.9. az egyes tartalomelemek megjelenését úgy kell megtervezni, hogy tartalmazzák a képek, képgalériák, videók megjelenítési rendjét is

5.3.2.1.10. „Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatát” a tartalomért felelősök vannak leírva

5.3.2.1.11. Tartalom gondozás: honlapszerkesztőség feladata

5.3.2.1.12. Dokumentumok megvalósítása

5.3.2.1.13. E-ÖNKORMÁNYZAT megvalósítása

5.3.2.1.14. teljes körű tartalom vagy "kedvcsináló" tartalom

5.3.2.1.15. közösségi felületek, funkciók a városi honlapon

5.3.2.1.16. Az új honlap menürendszerének kialakításakor kiindulási alapnak tekintettem a korábbi megbeszéléseken szóba került „mintahonlapok” egyikének, Linz városi honlapjának menüjét (http://linz.at )

5.3.2.1.17. Két főmenü 1. első számú főmenü 2. marketing menü

5.3.2.1.18. a Főoldalhoz tartozó almenü a navigáció során midig látszik

5.3.2.1.19. A menürendszer és a tartalomstruktúra részletes leírása, illetve az egymással való kapcsolatok definiálása ezen tartalmi specifikáció részének tekintendő, külön mellékletben található

5.3.2.1.20. Külső linkeket csak különösen indokolt esetben használunk, a megjelenő tartalomnál kötelező az új lapon (ablakban) való megjelenítés. (Ez a szabály általánosan érvényes a honlap egészére, (ezt átgondolni ???)

5.3.2.2. Tartalomtípusok

5.3.2.2.1. tartalomelem

5.3.2.2.2. szekció

5.3.2.2.3. kategória

5.3.2.3. speciális tartalmak

5.3.2.3.1. térképek

5.3.2.3.2. utcanevek

5.3.2.3.3. eseménynaptár

5.3.2.3.4. kitüntetettek

5.3.3. Átszervezett Drupal struktúra

5.3.3.1. Felmerült kérdések

5.3.3.1.1. Önkormányzati rendelettár saját vagy külső lesz? ( http://nrt.bm.hu )

5.3.3.1.2. Az E-önkormányzat megvalósítása milyen formában történjen? (részletes specifikáció kell)

5.3.4. Tartalomfejlesztési egységek

5.4. Kategorizált tartalomfejlesztések (Verzió:7)

5.4.1. Feladatok meghatározása

5.4.1.1. A tartalmi specifikációban meghatározott jól körülírható Drupal egységekre bontjuk a fejlesztési munkákat

5.4.1.2. Egy-egy tartalomfejlesztési egység kiadható, és számon kérhető a fejlesztőktől

5.4.1.3. Minden fejlesztő kategóriákba ágyazva találja meg a saját tartalomfejlesztési egységét

5.4.1.4. Minden fejlesztő a tartalomfejlesztési egységén belül a saját gondolattérképét hozza létre (ez a fejlesztés dokumentálásának egy része és segíti a többi fejlesztő munkáját)

5.4.1.5. Minden tartalomfejlesztési egység előtt egy kék négyzet található. Erre kattintva a fejlesztés állapotát szabályozhatjuk

5.4.1.6. Minden tartalomfejlesztési egység után egy várható befejezés ideje látható

5.4.1.7. A végső elkészült állapot (kék pipa) csak a tesztkörnyezetért felelős teheti ki

5.4.1.8. Fejlesztés menete

5.4.1.8.1. 1. Feladatok kiosztása fejlesztőknek a MIKOM-HELPDESK feladatkezelőben (tartalomfejlesztési egység/fejlesztő)

5.4.1.8.2. 2. A "tartalomfejlesztési egység" megvalósítása. Szükséges Drupal modulok kiválasztása, fejlesztése, fejlesztői tesztelése.

5.4.1.8.3. 3. Az elkészült tartalomfejlesztési egység átadása tesztelésre

5.4.1.8.4. 4. A tartalomfejlesztési egység a központi fejlesztői tesztkörnyezetbe integrálása (modulok telepítése a tesztkörnyezetért felelős közreműködésével)

5.4.1.8.5. 5. A tesztkörnyezetért felelős a verziókövetést dokumentálja és aktualizálja a gondolattérképen (kék pipák)

5.4.1.8.6. 6. MIKOM-HELPDESK -be érkezett hibák javítása

5.4.1.8.7. 7. Az elkészült tartalomfejlesztési egység dokumentálása, gondolattérképének elkészítése a fejlesztő feladata (ami átkerül a MIKOM-HELPDESK Miskolc.hu fejlesztés "Wiki"-jébe)

5.4.2. Fejlesztői környezet

5.4.2.1. Webszerver paraméterezés - TF001

5.4.2.2. Drulal telepítés - TF002

5.4.3. Navigáció

5.4.3.1. Navigációs alaprendszer - TF003

5.4.3.1.1. Feladatok meghatározása

5.4.3.1.2. Igényelt Drupal modulok

5.4.3.1.3. Menücsoportok definiálása

5.4.3.1.4. Menüblokkok létrehozása

5.4.3.1.5. Menüszerkezet beágyazása

5.4.3.2. Kategória rendszer - TF007 )

5.4.3.2.1. Feladatok

5.4.3.2.2. Modulok

5.4.3.2.3. Szótárak

5.4.4. Adminisztráció

5.4.4.1. Adminisztrációs felület - TF004

5.4.4.1.1. Alapmodulok telepítése

5.4.4.2. Tartalom kapcsolatok - TF005

5.4.4.2.1. Modulok

5.4.4.3. Vizuális szerkesztő - TF006

5.4.4.3.1. Feladatok

5.4.4.3.2. Modulok

5.4.5. Alap tartalomfejleszés

5.4.5.1. Képgaléria - TF008

5.4.5.1.1. Feladatok

5.4.5.1.2. Modulok

5.4.5.1.3. Meződefiniciók

5.4.5.1.4. Nézetek

5.4.5.1.5. Kategorizálás

5.4.5.2. Dokumentumkezelés - TF009

5.4.5.2.1. drupal.org > Project > Filefield sources

5.4.5.2.2. drupal.org > Project > Webfm

5.4.5.2.3. drupal.org > Project > Transliteration

5.4.5.2.4. drupal.org > Project > Filefield paths

5.4.5.2.5. Feladat

5.4.5.2.6. mező definiciók

5.4.5.3. Linkajánló - TF018

5.4.5.3.1. Feladat

5.4.5.3.2. mező definiciók

5.4.5.4. Kapcsolat - TF022

5.4.5.4.1. Feladatok

5.4.5.5. Alapértelmezett cikk - TF015

5.4.5.5.1. Feladatok

5.4.5.5.2. Meződefiniciók

5.4.5.6. Hírlevél - TF019

5.4.5.6.1. Feladatok

5.4.5.7. Megosztás, ajánlás, közösségi oldalak -TF020

5.4.5.7.1. Feladatok

5.4.5.8. Miskolchu SEO - TF021

5.4.5.8.1. Feladatok

5.4.5.9. Keresőmotor - TF026

5.4.5.9.1. Feladatok

5.4.6. Idegennyelvűség

5.4.6.1. Többnyelvű alaprendszer - TF007

5.4.7. Speciális tartalomfejlesztés

5.4.7.1. Intézmények - TF010

5.4.7.1.1. Feladatok

5.4.7.1.2. Meződefiniciók

5.4.7.1.3. Referencia

5.4.7.1.4. Funkciók

5.4.7.1.5. Modulok

5.4.7.2. Forgalomkorlátozások - TF011

5.4.7.2.1. Feladatok

5.4.7.2.2. Meződefiniciók

5.4.7.2.3. Referencia

5.4.7.2.4. Funkciók

5.4.7.2.5. Modulok

5.4.7.3. Látnivalók - TF012

5.4.7.3.1. a menürendszerben a látnivalókat kétféle csoportosításban kínáljuk fel: az

5.4.7.3.2. egyik területi (belváros,Diósgyőr...), a másik "tematikus" (épített

5.4.7.3.3. értékek, templomok stb.). Ez nyilvánvalóan átfedésekhez vezet (a belvárosi

5.4.7.3.4. evangelikus templom belváros is és templom is), nehézkes a következetes

5.4.7.3.5. (adminisztrációs szempontból is egyeszű, logikus) rendszer működtetése.

5.4.7.3.6. (Semmi se maradjon ki, minden a helyére kerüljön stb.)

5.4.7.3.7. FONTOS: nem törekszünk hosszú, minden részletre kiterjedő ismertetőkre -

5.4.7.3.8. csak tömör, a felhasználót érdemben tájékoztató, eligazító információt

5.4.7.3.9. adunk, kedvet teremtve a látogatáshoz. És persze azért egy külső linkkel

5.4.7.3.10. részletesebb információkat is elérhetővé teszünk, ahol ez indokolt.

5.4.7.3.11. Feladatok

5.4.7.3.12. Meződefiniciók

5.4.7.3.13. Referencia

5.4.7.3.14. Funkciók

5.4.7.3.15. Modulok

5.4.7.4. Utcanevek - TF013

5.4.7.4.1. Városrészek

5.4.7.4.2. Utca

5.4.7.4.3. Térkép

5.4.7.4.4. Képgaléria

5.4.8. Városházi tartalomfejlesztés

5.4.8.1. Ügyintézés - TF014

5.4.8.1.1. Feladatok

5.4.8.2. Kitüntetettek - TF016

5.4.8.2.1. Tervezés

5.4.8.3. Tisztségviselők - TF017

5.4.8.4. E-kapcsolat - TF024

5.4.8.5. Eseménykezelő - TF023

6. GRAFIKAI ILLESZTÉS - (Verzió: 50)

6.1. Verzió 5.0

6.1.1. Főoldal

6.1.1.1. Kategória oldal

6.1.1.1.1. Tartalom oldal

7. TARTALOMFELTÖLTÉS