Domain perkembangan kanak-kanak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Domain perkembangan kanak-kanak by Mind Map: Domain perkembangan kanak-kanak

1. Domain Afektif

1.1. Definisi :

1.1.1. berkaitan dengan nilai , sikap, minat, keprihatinan dan sahsiah yang baik.

1.2. Komponen/ aspek:

1.2.1. terbahagi kepada dua:

1.2.1.1. perkembangan sosioemosi

1.2.1.2. kerohanian dan moral

1.2.1.2.1. pendidikan islam

1.2.1.2.2. pendidikan moral

1.3. contoh penilaian

1.3.1. merujuk kepada teori Erik Erikson sama ada kanak-kanak

1.3.2. penerimaan, responsif, penilaian, organisasi dan keperibadian.

2. Domain perkembangan kognitif

2.1. Definisi:

2.1.1. Tahap pengetahuan dan keupayaan untuk memahami dunia persekitaran.

2.1.2. menekankan proses pembentukan konsep, penaakulan dan penyelesaian masalah.

2.2. Komponen/ aspek:

2.2.1. bahasa dan komunikasi

2.2.2. perkembangan kognitif

2.3. contoh penilaian:

2.3.1. pemerhatian terhadap kebolehan mental dan intelektual kanak-kanak berpandukan teori perkembangan kognitif Piaget.

2.3.2. pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis dan sintaksis.

3. Domain perkembangan psikomotor

3.1. Definisi:

3.1.1. keupayaan untuk bergerak atau mengawal pergerakan untuk menyesuaikan diri.

3.2. Komponen/aspek:

3.2.1. koordinasi sistem pergerakan yang kompleks.

3.2.1.1. motor kasar

3.2.1.2. motor halus

3.3. Tahap penilaian:

3.3.1. peniruan, keupayaan, mekanisme, adaptasi dan penciptaan.