Transformasjonsledelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Transformasjonsledelse by Mind Map: Transformasjonsledelse

1. De 4 I-ene

1.1. Idealisert innflytelse

1.1.1. Rollemodell

1.1.2. Beundring, respekt, tillit

1.1.3. Identifikasjon

1.1.4. Målrettede og politiske

1.1.5. Moralsk

1.2. Inspirerende motivasjon

1.2.1. Inspirere, motivere

1.2.2. God lagånd

1.2.3. Entusiasme, optimisme

1.2.4. Demokratisk samspill

1.2.5. Visualisere forventninger

1.3. Interlektuell stimulering

1.3.1. Gir utfordringer

1.3.2. Selvstendighet

1.3.3. Utfordre til kreativitet

1.3.4. Ikke kritikk av avvik

1.4. Individualisert oppmerksomhet

1.4.1. Annerkjennelse

1.4.2. Ivareta enketes behov

1.4.3. Samspill leder-medarb personlig

1.4.4. Individuell belønning

1.4.5. Deleger arbeidsoppgaver

2. Utøvelse, metode

3. Stress

3.1. Krisehåndtering

3.2. Hastesituasjoner

4. Menn og kvinner

5. Påvirkning på organisasjonen

6. Utvikling av transformasjonsledelse

7. Substitutter

8. Utfordringer

9. Effektivitet

10. Kometansene

10.1. Kunne forutse

10.2. Imponerende lederskap

10.3. Gi andre beslutningsmyndighet

10.4. Kritisk evaluering, avdekke problemer

10.5. Kommunisere visjoner

11. Tilhørlighet, lojalitet og tilfredshet

12. Organisasjonskultur

13. Måling av transformasjonsledelse

13.1. MLQ

14. Makt