Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Transformasjonsledelse by Mind Map: Transformasjonsledelse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Transformasjonsledelse

Kometansene

Kunne forutse

Imponerende lederskap

Gi andre beslutningsmyndighet

Kritisk evaluering, avdekke problemer

Kommunisere visjoner

De 4 I-ene

Idealisert innflytelse

Inspirerende motivasjon

Interlektuell stimulering

Individualisert oppmerksomhet

Tilhørlighet, lojalitet og tilfredshet

Organisasjonskultur

Måling av transformasjonsledelse

MLQ

Utøvelse, metode

Stress

Krisehåndtering

Hastesituasjoner

Menn og kvinner

Påvirkning på organisasjonen

Utvikling av transformasjonsledelse

Makt

Substitutter

Utfordringer

Effektivitet