Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Transformasjonsledelse by Mind Map: Transformasjonsledelse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Transformasjonsledelse

Kometansene

Kunne forutse

Imponerende lederskap

Gi andre beslutningsmyndighet

Kritisk evaluering, avdekke problemer

Kommunisere visjoner

De 4 I-ene

Idealisert innflytelse

Rollemodell

Beundring, respekt, tillit

Identifikasjon

Målrettede og politiske

Moralsk

Inspirerende motivasjon

Inspirere, motivere

God lagånd

Entusiasme, optimisme

Demokratisk samspill

Visualisere forventninger

Interlektuell stimulering

Gir utfordringer

Selvstendighet

Utfordre til kreativitet

Ikke kritikk av avvik

Individualisert oppmerksomhet

Annerkjennelse

Ivareta enketes behov

Samspill leder-medarb personlig

Individuell belønning

Deleger arbeidsoppgaver

Tilhørlighet, lojalitet og tilfredshet

Organisasjonskultur

Måling av transformasjonsledelse

MLQ

Utøvelse, metode

Stress

Krisehåndtering

Hastesituasjoner

Menn og kvinner

Påvirkning på organisasjonen

Utvikling av transformasjonsledelse

Makt

Substitutter

Utfordringer

Effektivitet