Transformasjonsledelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Transformasjonsledelse by Mind Map: Transformasjonsledelse

1. Kometansene

1.1. Kunne forutse

1.2. Imponerende lederskap

1.3. Gi andre beslutningsmyndighet

1.4. Kritisk evaluering, avdekke problemer

1.5. Kommunisere visjoner

2. De 4 I-ene

2.1. Idealisert innflytelse

2.1.1. Rollemodell

2.1.2. Beundring, respekt, tillit

2.1.3. Identifikasjon

2.1.4. Målrettede og politiske

2.1.5. Moralsk

2.2. Inspirerende motivasjon

2.2.1. Inspirere, motivere

2.2.2. God lagånd

2.2.3. Entusiasme, optimisme

2.2.4. Demokratisk samspill

2.2.5. Visualisere forventninger

2.3. Interlektuell stimulering

2.3.1. Gir utfordringer

2.3.2. Selvstendighet

2.3.3. Utfordre til kreativitet

2.3.4. Ikke kritikk av avvik

2.4. Individualisert oppmerksomhet

2.4.1. Annerkjennelse

2.4.2. Ivareta enketes behov

2.4.3. Samspill leder-medarb personlig

2.4.4. Individuell belønning

2.4.5. Deleger arbeidsoppgaver

3. Tilhørlighet, lojalitet og tilfredshet

4. Organisasjonskultur

5. Måling av transformasjonsledelse

5.1. MLQ

6. Utøvelse, metode

7. Stress

7.1. Krisehåndtering

7.2. Hastesituasjoner

8. Menn og kvinner

9. Påvirkning på organisasjonen

10. Utvikling av transformasjonsledelse

11. Makt

12. Substitutter

13. Utfordringer

14. Effektivitet