Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pensum ledelsesdelen Anvendt Økonomisk Ledelse by Mind Map: Pensum ledelsesdelen Anvendt Økonomisk Ledelse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pensum ledelsesdelen Anvendt Økonomisk Ledelse

Laissez-faire ledelse (LF)

Non-transactional

Fravær av lederskap dvs av beslutningstaking, ansvars og oppgaveoppfølging

FRL - Full Range of Leadership model

Passivt vs Aktivt lederskap

Transformasjonslederskap - Høy effektivitet og bedre resultater enn det som normalt kan forventes - De 4 I

Transaksjonslederskap - Middels effektivitet, og resultater ihht forventning

Laissez-Faire lederskap - Potensialt ønskede resultater og lav effektivitet

Effektivitet i lederskapet

Transaksjonsledelse

Ledelse gjennom bytteforhold; de ansatte oppnår goder dersom de når de målene som er nedfelt av leder i forkant

Transaksjonsledelsens komponenter

New node

Kompetanser som må bli lært for å bli en god transformasjonsleder

Kritisk evaluering og evne til å avdekke problemer

Kunne forutse

Kommunisere en visjon

Imponerende lederskap

Hvordan og når bemyndige underordnede

Utviklingsplan for transformasjonsledelse

Vurdere bakgrunn

Utarbeide personlig utviklingsplan

Gjennomføre utviklingsplan

Revidere og vurdere erfaringer med utviklingsplanen, evnt justere denne

Evaluere resultatene fra utviklingsarbeidet mhp resultater og prosess

Måling av Lederskap - MultiLevel Questionnaire (MLQ)

Internasjonal veletablert målemetode

Vurdere eget lederskap

Kan benyttes av andre for å vurdere lederskap, typisk direkte underordnede eller overordnede

Utgangspunkt for å identifisere utviklingsområder for eget lederskap

Karakterisering av Personlige Egenskaper

Ekstroversjon

Nevrotisisme

Omgjengelighet

Samvittighetsfullhet

Åpenhet

Transformasjonsledelse

Utvikle og stimulere ansatte til å se lengre enn egne personlige mål vha karismatisk innflytelse og motivasjon. Lage rom for kreative intellektuelle prosesser.

Transformasjonsledelsens 4 komponenter - De 4 I

Autentisk vs uautentisk transformasjonsledelse

Knytning til medfødt talent, men transformasjonsledelse kan utvikles gjennom systematisk jobbing med dette.

Kritikk av transformasjonsledelsesmodellen

Motivasjon og belønning

Belønning fungerer ikke alltid etter hensikt

Hvordan fokusere på motivasjon

Praktisering av ledelsesferdigheter

Presentasjonsteknikk

Praktisk konflikthåndtering

Verktøy for tillitt og kreativitetsbyggende prosesser i en gruppe

Hvordan tolke og benytte tilgangstegn

Emner innen transformasjonsledelse

Lojalitet og tilfredsshet hos de ansatte av tranformasjonsledere

Resultater

Transformasjonsledelse og stress

Transformasjonsledelse og kjønn

Transformasjonsorganisasjoner og grupper