Pensum ledelsesdelen Anvendt Økonomisk Ledelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pensum ledelsesdelen Anvendt Økonomisk Ledelse by Mind Map: Pensum ledelsesdelen Anvendt Økonomisk Ledelse

1. Laissez-faire ledelse (LF)

1.1. Non-transactional

1.2. Fravær av lederskap dvs av beslutningstaking, ansvars og oppgaveoppfølging

2. FRL - Full Range of Leadership model

2.1. Passivt vs Aktivt lederskap

2.2. Transformasjonslederskap - Høy effektivitet og bedre resultater enn det som normalt kan forventes - De 4 I

2.3. Transaksjonslederskap - Middels effektivitet, og resultater ihht forventning

2.4. Laissez-Faire lederskap - Potensialt ønskede resultater og lav effektivitet

2.5. Effektivitet i lederskapet

2.5.1. Øker med graden/frekvensen av transformasjonslederskap

2.5.2. Kan oppnås med systematisk arbeid med transformasjonsledelse

3. Transaksjonsledelse

3.1. Ledelse gjennom bytteforhold; de ansatte oppnår goder dersom de når de målene som er nedfelt av leder i forkant

3.2. Transaksjonsledelsens komponenter

3.2.1. Betinget belønning (Contingency reward - CR)

3.2.2. Management by Exception (MBE)

3.2.2.1. Aktiv (MBE-A)

3.2.2.2. Passiv (MBE-P)

3.3. New node

4. Kompetanser som må bli lært for å bli en god transformasjonsleder

4.1. Kritisk evaluering og evne til å avdekke problemer

4.2. Kunne forutse

4.3. Kommunisere en visjon

4.4. Imponerende lederskap

4.5. Hvordan og når bemyndige underordnede

5. Utviklingsplan for transformasjonsledelse

5.1. Vurdere bakgrunn

5.1.1. Teori og erfaring om transoformasjonsledelse

5.1.2. Tilbakemelding MLQ

5.2. Utarbeide personlig utviklingsplan

5.3. Gjennomføre utviklingsplan

5.4. Revidere og vurdere erfaringer med utviklingsplanen, evnt justere denne

5.5. Evaluere resultatene fra utviklingsarbeidet mhp resultater og prosess

6. Måling av Lederskap - MultiLevel Questionnaire (MLQ)

6.1. Internasjonal veletablert målemetode

6.2. Vurdere eget lederskap

6.3. Kan benyttes av andre for å vurdere lederskap, typisk direkte underordnede eller overordnede

6.4. Utgangspunkt for å identifisere utviklingsområder for eget lederskap

7. Karakterisering av Personlige Egenskaper

7.1. Ekstroversjon

7.1.1. Omfang og intensitet med mennesker

7.1.2. Behov for stimulering

7.1.3. Evne til å glede seg

7.2. Nevrotisisme

7.2.1. Tilpasning vs emosjonell stabilitet

7.2.2. Psykiske plager og følelsesmessige behov

7.2.3. Sviktende mestringsadferd

7.3. Omgjengelighet

7.3.1. Kvalitet med medmennesker

7.3.2. Tillit vs mistenksom

7.3.3. Bløthjertet vs kynisk

7.3.4. Ærlig og åpen vs manipulerende

7.4. Samvittighetsfullhet

7.4.1. Orientering, utholdenhet, motivasjon i målrettet arbeid

7.4.2. Skiller mellompålitelige og upålitelige personer

7.5. Åpenhet

7.5.1. Nysgjerrig og kreativ vs snever og konvensjonell

7.5.2. Toleranse for det ukjente

8. Transformasjonsledelse

8.1. Utvikle og stimulere ansatte til å se lengre enn egne personlige mål vha karismatisk innflytelse og motivasjon. Lage rom for kreative intellektuelle prosesser.

8.2. Transformasjonsledelsens 4 komponenter - De 4 I

8.2.1. Idealisert Innflytelse (II)

8.2.1.1. Attributter

8.2.1.2. Oppførsel

8.2.2. Idéell Motivasjon (IM)

8.2.3. Intellektuell Stimulering (IS)

8.2.4. Individualisert oppmerksomhet (IC)

8.3. Autentisk vs uautentisk transformasjonsledelse

8.3.1. Kollektive vs personlige mål

8.3.2. Karisimatisk lederskap - sosialisert eller personalisert lederskap

8.4. Knytning til medfødt talent, men transformasjonsledelse kan utvikles gjennom systematisk jobbing med dette.

8.5. Kritikk av transformasjonsledelsesmodellen

9. Motivasjon og belønning

9.1. Belønning fungerer ikke alltid etter hensikt

9.1.1. Fungerer for konsise oppdrag av begrenset varighet

9.1.2. Kan være destruktiv for sammensatte oppgaver som krever ytelse over lang tid

9.2. Hvordan fokusere på motivasjon

10. Praktisering av ledelsesferdigheter

10.1. Presentasjonsteknikk

10.2. Praktisk konflikthåndtering

10.3. Verktøy for tillitt og kreativitetsbyggende prosesser i en gruppe

10.3.1. Interaktive "bli kjent" aktiviteter; relasjonsbygging og trygghet

10.3.2. Tillit < -> Åpenhet

10.4. Hvordan tolke og benytte tilgangstegn

11. Emner innen transformasjonsledelse

11.1. Lojalitet og tilfredsshet hos de ansatte av tranformasjonsledere

11.2. Resultater

11.3. Transformasjonsledelse og stress

11.4. Transformasjonsledelse og kjønn

11.5. Transformasjonsorganisasjoner og grupper