Mục tiêu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mục tiêu by Mind Map: Mục tiêu

1. Diễn giả đào tạo

1.1. Kỹ năng sân khấu

1.1.1. Kỹ năng thiết kế kịch bản

1.1.2. Kỹ năng truyền cảm hứng

1.2. Kiến thức chuyên môn

1.2.1. Phân tích thị trường

1.2.1.1. Phân tích kỹ thuật

1.2.1.2. Phân tích tâm lý

1.2.1.3. Đọc tâm lý thị trường qua chỉ báo kỹ thuật

1.2.2. Công nghệ và ứng dụng

1.2.3. Quản lý nguồn vốn và quản trị rủi ro

2. Trader chuyên nghiệp

2.1. Quản lý và phân bổ nguồn vốn

2.2. Quản trị rủi ro

2.3. Phân tích tâm lý thị trường

2.4. phân tích kỹ thuật

3. Marketing

3.1. Facebook

3.1.1. Fb ads

3.1.2. Bài viết và video

3.1.3. Profile cá nhân

3.1.4. fan page

3.2. Youtube

3.2.1. Tạo kênh và làm các video

3.3. Email

3.4. Webside cá nhân

3.4.1. lining page

3.5. Truyền miệng

3.6. Telegram

3.7. Zalo

3.8. line

4. Phễu

4.1. Thiết kế lớp miễn phí

4.2. Lớp cơ bản thu phí ít

4.3. Lớp nâng cao

4.4. lớp coach