Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
природа by Mind Map: природа

1. природни обекти

1.1. живи

1.1.1. животни

1.1.2. растения

1.2. неживи

1.2.1. вода

1.2.2. въздух

1.2.3. камъни

2. направени от човека

2.1. дрехи

2.2. обувки

2.3. сгради

2.3.1. жива

3. видове

3.1. твърди

3.2. нежива

3.3. течни

3.4. газообразни