Get Started. It's Free
or sign up with your email address
природа by Mind Map: природа

1. течни

2. животни

3. Гъби

3.1. растения

4. газообразни

5. природни свойства

5.1. неживи

5.1.1. вода

5.1.2. въздух

5.1.3. камъни

6. направени от човека

6.1. дрехи

6.2. обувки

6.3. сгради

6.3.1. жива

7. видове

7.1. твърди

7.2. нежива