กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล by Mind Map: กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล

1. การจัดการความเครียดหรือสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรง

1.1. ควรออกกำลังการสม่ำเสมอ

1.1.1. ปั่นจักรยาน

1.1.2. วิ่งจ๊อกกิ้ง

1.1.3. ว่ายน้ำ

1.2. มองโลกในแงีดี

1.3. ฝึกสู้กับปัญหาให้เกิดความเคยชิน

1.4. ปรึกษาผู้อื่นที่สามารถพึ่งพาได้

1.4.1. พ่อแม่

1.4.2. ญาติคนสนิท

1.4.3. แพทย์

1.5. มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

1.6. ใช้ยารักษาอาการทางอารมณ์

1.7. พักผ่อนให้เพียงพอ

1.8. ฟังเพลงเพื่อให้ผ่อนคลาย

1.9. ทำบุญ

2. การป้องกันเพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

2.1. ละเว้นสารเสพติดทุกชนิด เช่น

2.1.1. บุหรี่

2.1.2. เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

2.1.3. สารเสพติดให้โทษ

3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

3.1. ระบบไหลเวียนโลหิตดี

3.2. ทำให้ความจุปอดเพิ่มขึ้น

3.3. ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล

3.4. ลดความเครียด

3.5. ข้อควรระวัง

3.5.1. งดออกกำลังกายขณะเจ็บป่วย

3.5.2. หลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด

3.5.3. ควรหยุดหากมีอาการแน่นหน้าอก

4. รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

4.1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

4.1.1. โปรตีน

4.1.2. คาร์โบไฮเดรต

4.1.3. ไขมัน

4.1.4. วิตามินจากผัก

4.1.5. เกลือแร่จากผลไม้

4.2. รับประทานอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ

4.3. รับประทานผักให้มากและผลไม้เป็นประจำ

4.4. รับประทานอาหารประเภทโปรตีน โดยเน้นประเภทเนื้อปลาและถั่วเมล็ด

4.5. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย

4.6. รับประทานอาหารที่มีไขมันพอเหมาะ

4.7. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด

4.8. งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์