CÔNG TRÌNH TÁI CHẾ RÁC SINH HOẠT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG TRÌNH TÁI CHẾ RÁC SINH HOẠT by Mind Map: CÔNG TRÌNH TÁI CHẾ RÁC SINH HOẠT

1. CHAI NHỰA

1.1. LÀM ĐỒ HANDMADE

1.2. TRỒNG CÂY

2. RÁC HỮU CƠ

2.1. TÁI CHẾ LÀM PHÂN

2.1.1. PHÂN NÂU

2.1.1.1. XÁC CÂY

2.1.1.2. HOA QUẢ THỪA

2.1.1.3. PHÂN ĐỘNG VẬT

2.1.1.4. BẢ CÀ PHÊ

2.1.2. PHÂN XANH

2.1.2.1. RƠM

2.1.2.2. VẢI VỤN

2.1.2.3. GIẤY, BÁO

2.1.2.4. TÚI TRÀ LỌC

2.1.2.5. VỎ TRỨNG

3. CÔNG VIỆC

3.1. THU GOM ĐỒ NHỰA

3.2. THU GOM PHÂN HỮU CƠ

3.3. Ủ PHÂN

3.4. LÀM ĐỒ HANDMADE

3.5. THIẾT KẾ KHUNG ẢNH TRỒNG CÂY

3.6. CHĂM SÓC CÂY TRỒNG