Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SEO by Mind Map: SEO

1. Nghiên cứu thị trường SEO

2. Phân tích đối thủ

3. SEO AUDIT

3.1. Cấu trúc website

3.1.1. Cấu trúc silo

3.1.2. Link nội bộ điều hướng

3.1.3. Cấu trúc web chuẩn SEO

3.2. HOSTING

3.2.1. Nhanh

3.2.2. Ổn định

3.3. UX

3.3.1. Tốc độ tải trang

3.3.2. TIme onpage

3.3.3. Pageview/1 phiên

3.3.4. Cách trình bày

3.3.5. Hình ảnh/Video/Bố cục

3.4. Thân thiện mobie

3.4.1. Máy tính

3.4.2. Điện thoại di động

4. Content

4.1. Mật độ từ khóa:3-5%

4.2. Content hướng người dùng

5. ONPAGE

5.1. TỐI ƯU ONPAGE

5.1.1. TITLE

5.1.1.1. 70 kí tự chuẩn seo

5.1.1.2. Tối ưu CRT tăng khả năng mua hàng

5.1.1.3. Hấp dẫn lôi cuốn

5.1.2. META DESIGN

5.1.2.1. 160-300 kí tự chuẩn seo

5.1.2.2. Tối ưu CRT tăng khả năng mua hàng

5.1.2.3. Hấp dẫn lôi cuốn

5.1.3. KEYWORD

5.1.4. HEADING

5.1.5. LINK NỘI BỘ

5.1.6. Canonical

5.1.7. Images

5.1.8. Text/HTML ratio

5.1.9. Schema.org

5.1.10. Robots.txt

5.1.11. XML Sitemaps

5.1.12. Google™ Analytics

5.1.13. Google webtool

6. OFFPAGE

6.1. Tín hiệu MXH

6.1.1. Facebook

6.1.2. Twiter

6.1.3. pinterest

6.1.4. G+

6.1.5. tumblr

6.2. Trafffic

6.2.1. Trả tiền

6.2.1.1. Chạy quảng cáo google adw

6.2.1.2. Chạy quảng cáo facebook ads

6.2.1.3. Zalo ads

6.2.2. Không trả tiền

6.2.2.1. Tham gia cộng đồng trao đổi view

6.2.2.2. Viết bài giật title cậu view

6.2.2.3. SEO từ khóa lên top google

6.3. Backlink

6.3.1. Số lượng domain trỏ về

6.3.1.1. Web vệ tinh

6.3.1.1.1. web 2.0

6.3.1.1.2. Web host

6.3.1.2. forrum

6.3.1.2.1. Traffic

6.3.1.2.2. Trust cao

6.3.1.2.3. Cùng chủ đề

6.3.1.3. Link profile

6.3.1.3.1. Trust cao

6.3.1.3.2. Traffic

6.3.2. GOV

6.3.3. EDU

6.3.4. Backlink hình ảnh

6.3.5. Text

6.3.6. .COM.VN.NET....

6.4. Tối ưu anchotext

6.4.1. Chèn anchotetx tự nhiên

6.4.2. Từ khóa chính:20%

6.4.3. Từ khóa thương hiệu:60%

6.4.4. Từ khóa phụ:20%

6.4.5. Link trần:70%