Scent Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Scent Marketing by Mind Map: Scent Marketing

1. Marketing Online

1.1. Facebook

1.1.1. Phát Triển Nội Dung Fanpage

1.1.1.1. So sánh Scnenct Mkt và cá loại mkt khác với doanh nghiệp, nên sử dụng scent mkt

1.1.1.2. Sản phẩm của Scecnt Home và Ưu Điểm so với các sản phẩm khác trên thị trường

1.1.1.3. Video + Bài viết khách hàng cho cảm nhận về sản phẩm

1.1.1.4. Bài viết về các doanh nghiệp sử dụng Scent home thành công như thế nào

1.1.1.5. Cách khắc phục khi sử dung Scent Home thất bại, phân tích lý do tại sao

1.1.1.6. Các vấn đề phổ biến doanh nghiệp đang gặp phải từ việc k sử dụng mùi hương trong phục vụ khách hàng

1.1.2. Quảng Cáo Facebook

1.1.2.1. Với Khách Hàng đã có nhận biết về Scnent Marketing

1.1.2.1.1. Phân tích ưu diểm sản phẩm của Scnent Home và đăng ký tư vấn

1.1.2.1.2. Đưa ra hình ảnh + các video phản hồi của người dùng về thành công khi dùng Scent Home

1.1.2.2. Khách hàng chưa có ý niệm về Scent Marketing

1.1.2.2.1. Viết các bài viết giáo dục khách hàng vè sản phẩm

1.1.2.2.2. Đưa ra hình ảnh + các video phản hồi của người dùng về thành công khi dùng Scent Home

1.1.3. Gửi Tin Nhắn / Chạy Remarketing Facebook các khách hàng có sự quan tâm đến sản phẩm công ty

1.1.3.1. Đối tượng quảng cáo

1.1.3.1.1. Khách hàng có thu nhập cao để quảng cáo có thể tiếp xúc đến người có khả năng đưa ra quyết định của doanh nghiệp

1.1.3.1.2. Khách hàng có quản lý fanpage và chi tiền quảng cáo để đảm bảo là có doanh nghiệp đang chạy quảng cáo, doanh nghiệp hoạt động tốt

1.1.3.1.3. Khách hàng có sở thích liên quan đến Spa, Phòng Khám, Gym....

1.2. Google

1.2.1. Chạy quảng cáo google ads thời gian đầu để tăng nhận diện thương hiêu

1.2.1.1. Phát triển nội dung website

1.2.1.1.1. Landing Page bán hàng

1.2.1.1.2. Các bài viết SEO từ khóa liên quan

1.2.1.1.3. Các khách hàng sử dụng sản phẩm

1.2.1.1.4. Mẫu sản phẩm của công ty

1.2.1.1.5. Đánh giá từ chuyên gia và người sử dụng có tiếng trong VN

1.2.1.2. Phát triển bột từ khóa liên quan đến giải quyết vấn đề cho khách hàng

1.2.1.3. Phát triển từ khóa liên quan đến tiếp thị mùi hương

1.2.1.4. Tiếp tục Remarketing cá khách hàng đã lưu lại web trong thời gian lâu để tăng tỉ lệ chốt sale về sau

1.2.2. Cập nhật vài viết cá bài viết Seo Website

1.3. Email Marketing

1.3.1. Sử dụng hệ thống gửi email tự động + chăm sóc khách hàng theo quy trình tự động (Phần mềm Infusion Soft, Get Response)

1.3.1.1. Thu thập email khách hàng

1.3.1.2. Gửi email nêu lên các vấn đề khách hàng găp phải và đưa ra giải pháp

1.3.1.3. Hệ thống phần mềm cạp nhật hành vi của người đọc email để đưa ra các email phfu hợp tiếp theo

1.4. Viết bài hoặc chạy CPM trên các báo lớn dành cho các doanh nhân như Cafebiz

2. Marketing Offline

2.1. Tham gia thuyết trình các sự kiên có sự tham gia của khách hàng tiềm năng

2.2. Chuyển phát nhanh các mẫu thử đến khách hàng tiềm năng

2.2.1. Nhận diện thương hiệu quả Online

2.2.2. Kêu gọi đăng ký mẫu thử + tư vấn

2.2.3. Gửi mẫu thử cho khách hàng

2.2.4. Liên hệ hỏi cảm nhận vê sử dụng

2.3. Tham gia sự kiện được tổ chức của các doanh nghiệp tiềm năng, tạo mẫu thử và lấy ý kiến đánh giá của khách hàng tham gia về cảm nhận của sản phẩm, đưa đánh giá về sự hài lòng và lợi ích công ty sẽ đạt được trong tương lai khi sử dụng sản phẩm