52 โรคติดต่อ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
52 โรคติดต่อ by Mind Map: 52 โรคติดต่อ

1. ระบบทางเดินหายใจ

1.1. อีสุกอีใส ( ใช้วัคซีน vzv )

1.2. ไข้ทรพิษ ( โรคอุบัติซ้ำ )

1.3. โรคคอตีบ ( ใช้วัคซีน DTP vaccine )

1.4. ไอกรน ( ใช้วัคซีน DTP vaccine )

1.5. ไข้หัด ( ใช้วัคซีน MMR )

1.6. ไข้หัดเยอรมัน ( ใช้วัคซีน MMR )

1.7. ไข้กาฬหลังแอ่น ( โรคอุบัติซ้ำ )

1.8. คางทูม ( ใช้วัคซีน MMR )

1.9. ไข้หวัดใหญ่ ( ใช้วัคซีน recombinant influenza vaccine ) ( โรคอุบัติใหม่ )

1.10. อีสุกอีใส ( ใช้วัคซีน vzv )

1.11. วัณโรค ( ใช้วัคซีน BCC )

2. ระบบทางเดินอาหาร

2.1. อหิวาตกโรค

2.2. ไข้กลับซ้ำ

2.3. โรคทริคิโนซิส

2.4. โรคอุจจาระ ( ใช้วัคซีน Rota ) โรคอุบัติใหม่

2.5. แอนแทรกซ์ ( โรคอุบัติซ้ำ )

2.6. ไข้พาราไทฟอยด์ / ไข้รากสาดเทียม

2.7. ไข้ไทฟอยด์ / ไข้รากสาดน้อย

2.8. โรคบิคอะมีบา

2.9. โรคอาหารเป็นพิษ

2.10. โรคตับอักเสบ ( ใช้วัคซีน HBV , HAV )

3. ระบบผิวหนัง

3.1. โรคสครัปไทพัส

3.2. โรคคุดทะราด

3.3. มูรินไทรัส

3.4. ไข้กลับซ้ำ

3.5. โรคเรื้อน

3.6. แอนแทรกซ์ ( โรคอุบัติซ้ำ )

3.7. อีสุกอีใส ( ใช้วัคซีน VZV )

4. โรคประสาทและสมอง

4.1. ไข้กาฬหลังแอ่น ( โรคอุบัติซ้ำ )

4.2. โปลิโอ

4.2.1. ทานยา OPV

4.2.2. ฉีดยา IPV

4.3. ไข้สมองอักเสบ ( ใช้วัคซีน IE ) โรคอุบัติซ้ำ

4.4. บาดทะยัก ( ใช้วัคซีน DTwP , Td )

4.5. พิษสุนัขบ้า

4.6. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อปวกเปียกเฉียบพลันในเด็ก

5. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

5.1. โรคชิคุนกุนยา

5.2. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อปวกเปียกเฉียบพลันในเด็ก

6. โรคอวัยวะสืบพันธุ์

6.1. ซิฟิลิส

6.2. หนองในแท้

6.3. หนองในเทียม

6.4. กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง

6.5. แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ

6.6. เริมที่อวัยวะเพศ

6.7. หูดหงอนไก่

7. ระบบไหลเวียนโลหิต

7.1. กาฬโรค ( โรคอุบัติซ้ำ )

7.2. ไข้เหลือง

7.3. เอดส์ ( โรคอุบัติซ้ำ )

8. โรคทางตา

8.1. โรคตาแดง

9. โรคติดเชื้อ

9.1. ไวรัสซิกา ( โรคอุบัติใหม่ )

9.2. อีโบลา ( โรคอุบัติใหม่ )

9.3. ไข้รากสาดใหญ่ / ไทพัส

9.4. ไข้เลือดออก ( ใช้วัคซีน DEN ) โรคอุบัติซ้ำ

9.5. โรคเลปโตสไปโรซิส ( โรคฉี่หนู )

9.6. มาลาเรีย ( โรคอุบัติซ้ำ )

10. โรคระบบน้ำเหลือง

10.1. โรคเท้าช้าง