52 โรคติดต่อ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
52 โรคติดต่อ by Mind Map: 52 โรคติดต่อ

1. ระบบทางเดินหายใจ

1.1. อีสุกอีใส ( ใช้วัคซีน vzv )

1.2. ไข้ทรพิษ ( โรคอุบัติซ้ำ )

1.3. โรคคอตีบ ( ใช้วัคซีน DTP vaccine )

1.4. ไอกรน ( ใช้วัคซีน DTP vaccine )

1.5. ไข้หัด ( ใช้วัคซีน MMR )

1.6. ไข้หัดเยอรมัน ( ใช้วัคซีน MMR )

1.7. ไข้กาฬหลังแอ่น ( โรคอุบัติซ้ำ )

1.8. คางทูม ( ใช้วัคซีน MMR )

1.9. ไข้หวัดใหญ่ ( ใช้วัคซีน recombinant influenza vaccine ) ( โรคอุบัติใหม่ )

1.10. อีสุกอีใส ( ใช้วัคซีน vzv )

1.11. วัณโรค ( ใช้วัคซีน BCC )

2. โรคประสาทและสมอง

2.1. ไข้กาฬหลังแอ่น ( โรคอุบัติซ้ำ )

2.2. โปลิโอ

2.2.1. ทานยา OPV

2.2.2. ฉีดยา IPV

2.3. ไข้สมองอักเสบ ( ใช้วัคซีน IE ) โรคอุบัติซ้ำ

2.4. บาดทะยัก ( ใช้วัคซีน DTwP , Td )

2.5. พิษสุนัขบ้า

2.6. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อปวกเปียกเฉียบพลันในเด็ก

3. โรคอวัยวะสืบพันธุ์

3.1. ซิฟิลิส

3.2. หนองในแท้

3.3. หนองในเทียม

3.4. กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง

3.5. แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ

3.6. เริมที่อวัยวะเพศ

3.7. หูดหงอนไก่

4. ระบบไหลเวียนโลหิต

4.1. กาฬโรค ( โรคอุบัติซ้ำ )

4.2. ไข้เหลือง

4.3. เอดส์ ( โรคอุบัติซ้ำ )

5. โรคทางตา

5.1. โรคตาแดง

6. ระบบทางเดินอาหาร

6.1. อหิวาตกโรค

6.2. ไข้กลับซ้ำ

6.3. โรคทริคิโนซิส

6.4. โรคอุจจาระ ( ใช้วัคซีน Rota ) โรคอุบัติใหม่

6.5. แอนแทรกซ์ ( โรคอุบัติซ้ำ )

6.6. ไข้พาราไทฟอยด์ / ไข้รากสาดเทียม

6.7. ไข้ไทฟอยด์ / ไข้รากสาดน้อย

6.8. โรคบิคอะมีบา

6.9. โรคอาหารเป็นพิษ

6.10. โรคตับอักเสบ ( ใช้วัคซีน HBV , HAV )

7. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

7.1. โรคชิคุนกุนยา

7.2. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อปวกเปียกเฉียบพลันในเด็ก

8. ระบบผิวหนัง

8.1. โรคสครัปไทพัส

8.2. โรคคุดทะราด

8.3. มูรินไทรัส

8.4. ไข้กลับซ้ำ

8.5. โรคเรื้อน

8.6. แอนแทรกซ์ ( โรคอุบัติซ้ำ )

8.7. อีสุกอีใส ( ใช้วัคซีน VZV )

9. โรคติดเชื้อ

9.1. ไวรัสซิกา ( โรคอุบัติใหม่ )

9.2. อีโบลา ( โรคอุบัติใหม่ )

9.3. ไข้รากสาดใหญ่ / ไทพัส

9.4. ไข้เลือดออก ( ใช้วัคซีน DEN ) โรคอุบัติซ้ำ

9.5. โรคเลปโตสไปโรซิส ( โรคฉี่หนู )

9.6. มาลาเรีย ( โรคอุบัติซ้ำ )

10. โรคระบบน้ำเหลือง

10.1. โรคเท้าช้าง