WIKA AT GLOBALISAYON Kalakaran, Pagtatangi, at Pag-aangkin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WIKA AT GLOBALISAYON Kalakaran, Pagtatangi, at Pag-aangkin by Mind Map: WIKA AT GLOBALISAYON Kalakaran, Pagtatangi, at Pag-aangkin

1. Papel ng mga guro sa Knowledge Revolution

1.1.  Pag humusay ang katayuan nila sa lipunan at ang antas ng kaalaman tataas din ang uri ng kanilang pagtuturo.

1.2.  Mahusay na halimbawa si Dr. Josette Biyo, guro sa Philippine Science High School – Western Visayas.

1.3.  Dapat nating itampok na pamantayan sa edukasyon ang kanilang pandaigdig (world class).Sa ganyan sisikat ang bagong umaga ng ating bansa.

1.4.  Ang world class na pamantayan at sandigan ng ating edukasyon at buhay akademya ay maabot sa pamamagitan ng maraming paraan sa pagpapataas ng kalidad ng pagtuturo atbp.

2. Globalisasyon NOON AT NGAYON

2.1. NOON

2.1.1.  Ang mga merkantilista, kompanya sa kalakal at negosyante ng alipin ang nangunguna noong siglo 15 hanggang siglo 18

2.1.2.  Ang mga proseso patakaran ay sumusunod ayon sa daloy ng capital, produkto, teknolohoiya at batas militar.

2.1.3. NGAYON

2.1.3.1.  Saklaw ng bagong globalisasyon

2.1.3.2.  Nagiisang super power na lamang ang namamayani at Multinational Corporation (MNC.)

2.1.3.3.  Binuwag ang matandang institusyon, material at ideolohikal. Sinaklot nito ang ekonomiya, politika, lipunan at kultura ng mga maraming bansa.

2.1.3.4.  Pinalakas ang larangan ng teknolohiya ng komunikasyon at impormasyon, print at audio visual media, computer world, Internet at digital communication.

3. Sulong sa Hinaharap

3.1.  Sa usaping ito mahusay na pamumuno at dedikadong development warriors na may matibay na disiplina, ang magsusulong ng produksiyon at serbisyo at lilikha ng bagong yaman.

3.2.  Itaguyod ang Wikang Pambansa! Mabuhay ang mga guro! Mabuhay ang Bansang Filipino.

3.3.  Pagsabay sa takbo ng knowledge revolution o rebolusyong pangkaalaman.

3.4.  Pagsabay sa takbo ng globalisasyon ng ekonomiyang pampolitika.

3.5.  Pagsulong ng produksiyon, serbisyo at paglikha ng bagong yaman.

4. Ang Knowledge Revolution sa Edukasyon sa Kanluran

4.1.  Itaas ang sistema ng batayan at gamiting kakayahan (basic at functional) sa pagbasa, pagsulat at pagbilang, hanggang sa lalong mataas na edukasyon na siyang taliba natin sa pakikilahok sa Knowledge Revolution.

4.2.  Sa kolehiyo itaas at isulong ang expertise sa mga propesyon, pananaliksik, iskolarsyip, publikasyon at iba pang mga akademikang Gawain.

4.3.  Malaki ang maitutulong ng makabagong pagtuturo, pati na ang modernasasyon ng pamamaraan ng edukasyon mula sa internet, online distance, teaching at learning.