Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit? by Mind Map: Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit?

1. Intohimoinen suhtautuminen työhön

2. Soveltaja (uudet muuttuvat tilanteet, ongelmat)

3. Tiedon priorisoija

3.1. New node

4. Tietäjä, taitaja, osaaja

5. Hiljaisen tiedon omaksuja

6. Kapea-alaisuus

7. Ongelmaan syvällisempi perehtyminen

8. Osallistuja

9. Päätöksentekijä

10. TVT:n hyödyntäjä

10.1. Tiedon välittäjä

10.2. Osaamisen ja kehittymisen tuki

10.3. Kollektiivinen suunnittelu

10.4. Työn organisointi

10.5. Tiedon luominen

11. Tehokas verkostoituja

11.1. Yksilö voi kehittyä osallistuessaan johonkin asiantuntijakulttuuriin (normit, arvot, työskentelytavat)

12. Habituksen asteittainen muuttuminen

12.1. Toimivan kokemuksessa muodostunutta taipumusta toimia ja käyttäytyä, josta hän ei ole itse tietoinen.

13. Vaativien rajojen rikkomista

14. Horisontaalista kehittymistä

14.1. Tiedonalojen rajat ylittävää oppimista

15. Vertikaalista kehittymistä

15.1. Aloittelista asiantuntijaksi

16. Uuden tiedon luominen

16.1. Hakee nykyisten käytäntöjen puutteita ja rajoituksia

17. Joustava toimija

17.1. Hiljainen tieto

17.2. hyvät itsesäätelytaidot

17.3. Pohtii ongelmatilanteita ja muutta stradegiaa

17.4. Intuitio