Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit? by Mind Map: Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit?

Intohimoinen suhtautuminen työhön

Soveltaja (uudet muuttuvat tilanteet, ongelmat)

Tiedon priorisoija

New node

Tietäjä, taitaja, osaaja

Hiljaisen tiedon omaksuja

Kapea-alaisuus

Ongelmaan syvällisempi perehtyminen

Osallistuja

Päätöksentekijä

TVT:n hyödyntäjä

Tiedon välittäjä

Osaamisen ja kehittymisen tuki

Kollektiivinen suunnittelu

Työn organisointi

Tiedon luominen

Tehokas verkostoituja

Yksilö voi kehittyä osallistuessaan johonkin asiantuntijakulttuuriin (normit, arvot, työskentelytavat)

Habituksen asteittainen muuttuminen

Toimivan kokemuksessa muodostunutta taipumusta toimia ja käyttäytyä, josta hän ei ole itse tietoinen.

Vaativien rajojen rikkomista

Horisontaalista kehittymistä

Tiedonalojen rajat ylittävää oppimista

Vertikaalista kehittymistä

Aloittelista asiantuntijaksi

Uuden tiedon luominen

Hakee nykyisten käytäntöjen puutteita ja rajoituksia

Joustava toimija

Hiljainen tieto

hyvät itsesäätelytaidot

Pohtii ongelmatilanteita ja muutta stradegiaa

Intuitio