การเตรียมงาน APTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเตรียมงาน APTA by Mind Map: การเตรียมงาน APTA

1. ห้อง ศปก.

1.1. อยู่ที่ตึกไหน/ห้องใด

1.2. อุปกรณ์ประจำห้อง

1.2.1. กระดาน

1.2.1.1. ปากกาไวท์บอร์ด

1.2.1.2. ที่ลบ

1.2.2. เครื่องพิมพ์

1.2.3. เครื่องคอม

1.2.4. โต๊ะทำงาน

1.2.5. อุปกรณ์สำนักงาน

1.2.5.1. กระดาษ

1.2.5.2. ปากกา

1.2.5.3. ดินสอ

1.2.5.4. แฟ้ม

1.2.6. ปลั๊กไฟ/สายไฟ

1.2.7. บอร์ดแสดงข้อมูล

1.2.7.1. ผู้เข้าร่วมประชุม

1.2.7.2. กำหนดการปฏิบัติแต่ละวัน

1.2.7.3. ผู้ประสานงานใน รร.นรต./นอก รร.นรต.-พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

1.3. ผู้รับผิดชอบ

1.4. ข้อมูลประเทศที่มาประชุม

1.4.1. จำนวน 23หน่วย/ประเทศ

1.4.1.1. ออสเตรเรีย

1.4.1.1.1. AUSTRALIAN FEDERAL POLICE COLLEGE

1.4.1.1.2. AUSTRALIAN INSTITUTE FOR POLICE MANAGEMENT

1.4.1.2. จีน

1.4.1.2.1. EAST CHAINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

1.4.1.3. กัมพูชา

1.4.1.3.1. POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

1.4.1.4. อินโดนีเซีย

1.4.1.4.1. POLICE SCIENCE COLLEGE OF INDONESIAN NATIONAL POLICE

1.4.1.4.2. POLICE ACADEMY OF INDONESIAN NATIONAL POLICE

1.4.1.4.3. JAKARTA CENTER FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION

1.4.1.5. อินเดีย

1.4.1.5.1. NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

1.4.1.6. เกาหลีใต้

1.4.1.6.1. KOREAN NATIONAL POLICE UNIVERSITY

1.4.1.6.2. KOREAN POLICE TRAINING INSTITUTE

1.4.1.6.3. KOREAN POLICE INVESTIGATION ACADEMY

1.4.1.6.4. CENTRAL POLICE ACADEMY

1.4.1.7. ลาว

1.4.1.7.1. PEOPLE'S POLICE ACADEMY

1.4.1.8. มาเลเซีย

1.4.1.8.1. UNIVERSITY OF MALAYA

1.4.1.9. มองโกเลีย

1.4.1.9.1. LAW ENFORCEMENT UNIVERSITY OF MONGOLIA

1.4.1.10. ฟิลิปปินส์

1.4.1.10.1. PHILIPPINE PUBLIC SAFETY COLLEGE

1.4.1.11. ไทย

1.4.1.11.1. ROYAL POLICE CADET ACADEMY

1.4.1.12. เวียดนาม

1.4.1.12.1. PEOPLE' POLICE ACADEMY

1.4.1.13. ฮ่องกง

1.4.1.13.1. POLICE COLLEGE

1.4.1.14. สิงค์โปร

1.4.1.14.1. TRANING COMMAND OF SINGAPORE POLICE FORCE

1.4.1.15. ASEANAPOL

1.4.1.15.1. [DIALOGUE PARTNER]

1.4.1.16. อัฟกานิสถาน

2. อาคารที่พัก

2.1. ข้อมูลห้องพักของแต่ละประเทศ

2.1.1. อยู่ห้องอะไรบ้าง

2.1.2. แต่ละประเทศควรอยู่ห้องติดก้น

2.1.3. ห้องประเทศที่มีความประสงค์ไม่ต้องการพักติดกันต้องแยกให้ชัดเจน

2.1.4. ความเรียบร้อยแต่ละห้อง

2.1.4.1. สัญญานโทรทัศน์

2.1.4.1.1. ช่องต่างประเทศ

2.1.4.2. ความสะอาด

2.1.4.3. หมายเลขแม่บ้าน-คนประสานงานของห้องมีแจ้งให้แต่ละห้องทราบ

2.1.4.4. อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

2.1.4.5. อุปกรณ์ที่ชำรุด ซ่อมแซมให้เรียบร้อย

2.1.5. สัญญานอินเตอร์เน็ตแต่ละห้อง

2.1.6. ระบบวงจรปิดสมบูรณ์เรียบร้อย

2.1.7. ห้องพักสำรอง

2.1.8. จนท.พร้อมปฏิบัติงาน

2.2. ห้องละหมาด

2.2.1. อยู่ที่ตึกไหน/ห้องใด

2.2.2. อุปกรณ์ประจำห้องตามศาสนา

2.2.3. ผู้รับผิดชอบ

2.3. ที่จอดรถ

2.3.1. การจัดระเบียบ

2.3.2. การจัดการจราจร

2.4. ใครรับผิดชอบแจกจ่ายกุญแจห้อง

3. ห้องรับรอง

3.1. อยู่ที่ตึกไหน/ห้องใด

3.2. อุปกรณ์ประจำห้อง

3.2.1. เก้าอี้โซฟา

3.3. โต๊ะวางอาหารว่าง

3.4. ผู้รับผิดชอบ

4. ห้องรับประทานอาหาร

4.1. ปกติ

4.1.1. บริเวณใด

4.1.2. อุปกรณ์ภายใน

4.1.3. การวางโต๊ะอาหาร

4.1.4. เวลาเริ่มจัดอาหาร

4.1.5. เครื่องปรับอากาศ

4.1.6. อุปกรณ์ประจำโต๊ะอาหาร

4.1.6.1. ธง

4.1.6.2. ป้าย

4.1.6.3. ฯลฯ

4.1.7. อาหารแบบใด

4.2. งานเลี้ยง

4.2.1. บริเวณใด

4.2.2. อุปกรณ์ภายใน

4.2.3. การวางโต๊ะอาหาร

4.2.4. เวลาเริ่มจัดอาหาร

4.2.5. เครื่องปรับอากาศ

4.2.6. อุปกรณ์ประจำโต๊ะอาหาร

4.2.6.1. ธง

4.2.6.2. ป้าย

4.2.6.3. ฯลฯ

4.2.7. อาหารแบบใด

4.2.8. การแสดง

4.2.9. ดนตรี

5. ห้องทีมงานAPTA

5.1. อยู่ที่ตึกไหน/ห้องใด

5.2. อุปกรณ์ประจำห้อง

5.3. ผู้รับผิดชอบ

6. ห้องประชุมสัมมนา

6.1. การจัดโต๊ะ

6.2. ป้าย

6.3. เครื่องเสียง

6.4. การตบแต่งสถานที่

6.4.1. เวที

6.4.2. โต๊ะประชุม

6.5. อุปกรณ์ประจำตัว

6.5.1. ป้ายชื่อ

6.5.2. เอกสารการประชุม

6.5.3. ผังการนั่ง

6.5.4. ตู้แปล

6.5.5. โต๊ะบรรยาย

6.6. ระบบไฟฟ้า

6.7. ระบบปรับอากาศ

6.8. ระบบพยาบาล

6.9. ระบบ รปภ.

6.9.1. วอร์คทรู

6.9.1.1. จุดติดตั้ง

6.9.1.2. ใครทำเรื่องขอ

6.9.1.3. ระบบไฟ

6.9.2. สแกนมือ

6.9.2.1. เอามาจากไหน

6.9.2.2. คนแจกจ่าย

6.9.2.2.1. ใครรับผิดชอบ

6.9.3. ผู้ทำหน้าที่

6.9.3.1. เรียนรู้การใช้งาน

6.9.3.2. รับ-ส่งคืนตามกำหนด

7. ห้องเตมียาเวส

7.1. สำหรับพิธีเปิด

7.1.1. ผู้รับผิดชอบเป็นแกนหลัก

7.1.2. วันที่ 18 ก.ย.61

7.2. โต๊ะลงทะเบียน

7.2.1. ปูผ้า

7.2.2. จัดป้าย

7.2.3. เอกสาร

7.3. การจัดผังการนั่ง

7.3.1. ผู้พาไปนั่ง

7.3.2. ที่นั่งประธาน

7.3.2.1. ตำแหน่ง

7.3.2.2. การจัดวาง

7.3.2.3. ที่นั่งประกอบข้าง

7.4. การจัดเวที

7.4.1. ยกพื้น 1 ระดับ

7.4.1.1. ปูพรม

7.4.1.2. สำหรับวางแท่นธง

7.4.1.3. สำหรับยืนแถวสอง

7.4.2. แท่นวางธง

7.4.3. ธง

7.4.3.1. ขอรับธงจากใคร

7.4.3.2. เส้นทางเข้าออกไปวาง

7.4.3.3. วิธีการวาง

7.4.4. เสาธง

7.5. ป้ายฉากด้านหลัง

7.5.1. เขียนว่าอะไร

7.5.2. ใครรับผิดชอบ

7.6. พิธีกร

7.6.1. การแต่งกาย

7.6.2. สคริป

7.7. พิธีการ

7.7.1. ผู้จัดวีไอพีขึ้นยืน

7.7.2. การเชิญธงแต่ละประเทศ

7.7.2.1. ปี่สก๊อต

7.7.2.1.1. ซ้อมเมื่อไหร่

7.7.2.1.2. ใครควบคุม

7.7.2.2. หมู่ธง

7.7.2.2.1. ใครจัดกำลัง

7.7.2.2.2. นรต.ชั้นปีใด

7.7.2.3. เสาธง

7.7.2.4. แท่นวางธง

7.7.2.5. พื้นธง

7.7.2.5.1. ขนาด/รับที่ใคร

7.7.2.5.2. ใครเป็นคนผูก

7.8. การแสดง

7.8.1. มีหรือไม่

7.8.2. แสดงอะไร

7.8.3. ขั้นตอนมีอย่างไร

7.9. ห้องน้ำ

7.9.1. ความสะอาด

7.9.2. อุปกรณ์ภายใน

7.10. เครื่องเสียง

7.10.1. คนรับผิดชอบ

7.10.2. ความเข้าใจในขั้นตอนพิธีการ

7.11. โพเดียม

7.11.1. การขนเข้าออก

7.11.2. การใช้ไมค์

7.11.3. ใครรับผิดชอบ

7.12. เครื่องปรับอากาศ

7.12.1. เปิดเวลาใด

7.12.2. ใครรับผิดชอบ

7.13. อาหารว่างเครื่องดื่ม

7.14. รถรับส่งไปห้องประชุม

7.15. ช่างภาพ

7.15.1. ลงทะเบียน

7.15.2. กำหนดจุดถ่าย

7.15.3. คนคุมสื่อ/พาไปจุดถ่ายภาพ

7.16. ระบบ รปภ.

7.16.1. วอร์คทรู

7.16.2. สแกนมือ

7.16.3. ผู้ทำหน้าที่

8. ห้องสำรอง

8.1. ห้องปทุมวัน

8.2. ห้องไผ่สิงโต

8.3. ห้องสามพราน

9. เรือ/ท่าน้ำเอเซียทีค

9.1. ผู้ประสานงานรับผิดชอบ

9.1.1. หมายเลขโทร.

9.2. เวลานัดหมายถึงท่าเรือ

9.3. การกำกับการปฏิบัติของคณะ

9.4. การประสานงานระหว่างรถรับ-ส่ง

9.5. การควบคุมขบวนการเดินทาง

9.6. ผู้ประสานงานผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.มาร่วมงาน

9.6.1. ใครมาบ้าง

9.6.2. มาถึงเวลาใด

9.6.3. ใครรับรอง

9.6.4. รับรองบริเวณใด

9.7. กิจกรรมบนเรือมีหรือไม่

9.8. ของที่ระลึกต้องเตรียมหรือไม่

9.8.1. เป็นอะไร

9.8.2. ใครมอบ

9.8.3. มอบอย่างไร

9.9. อาหารร/เครื่องดื่มที่ต้องเตรียมเพิ่มมีหรือไม่

10. การดูงานกรุงเทพ

10.1. ใช้รถอะไร

10.2. การเดินทางเป็นอย่างไร

10.2.1. แยกคณะ/รวมคณะ

10.3. ใครเป็นผู้ประสานงานในแต่ละจุด

10.4. การ รปภ.แต่ละประเทศ

10.5. เหตุฉุกเฉินทำอย่างไร

10.6. การมอบหมายหน้าที่แต่ละส่วน

10.7. การแต่งกาย

11. พท.ดูงานใน รร.นรต.

11.1. เส้นทางเป็นอย่างไร

11.2. ผู้รับผิดชอบนำ

11.3. ใช้ยานพาหนะอะไร

11.4. คนอธิบาย

11.5. ระยะเวลา

11.6. การแต่งกาย

11.7. การทำความสะอาด

11.7.1. พท.รอบบริเวณ รร.นรต.

11.7.1.1. จัด นรต.ทำความสะอาด

11.7.2. ทพ.ดูงาน

12. รถ golf

12.1. จำนวนกี่คัน

12.2. จัดนรต.ประจำรถ

12.3. การชาร์ตแบต

12.4. จุดจอด/ชาร์ต

12.5. ตรวจสอบภารกิจที่ใช้แต่ละวัน