ประเด็นด้านจริยธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเด็นด้านจริยธรรม by Mind Map: ประเด็นด้านจริยธรรม

1. ประเด็นด้านจริยธรรมทั่วไปสำหรับผู้ใช้ไอที มีดังนี้

1.1. การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

1.1.1. การทำซ้ำหรือดัดแปลง การเผยแพร่ซอฟต์แวร์ต่อสาธารณะชน

1.2. สำหรับผู้ใช้งานไอทีทั่วไป

1.2.1. มีโอกาสที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่เข้มงวดกับข้อบังคับขององค์กร หรือแม้กระทั่งการเพิกเฉยของผู้เชี่ยวชาญ

1.3. การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสม

1.3.1. เช่น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเวลางาน, เข้าเว็บไซต์ลามกอนาจาร, การดาวน์โหลดภาพยนตร์ เพลง หรือ ซอฟต์แวร์อื่นๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ตขององค์กร, การสนทนากับเพื่อนด้วยโปรแกรม Windows Live Messenger และ การเล่นเกมในเวลางาน เป็นต้น

1.4. การแบ่งปันสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสม

1.4.1. เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ผู้ใช้งานไอทีในองค์กรและผู้ใช้ทั่วไป มักมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ ซึ่งเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่แลกเปลี่ยนกันบางครั้งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซัพพลายเออร์ เป็นต้น

2. ผลกระทบทางจริยธรรม

3. ประเด็นทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ