GÓC TÂM TRẠNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GÓC TÂM TRẠNG by Mind Map: GÓC TÂM TRẠNG

1. ẢNH

1.1. Số lượng

1.1.1. 30% comment

1.1.2. 50% share

1.1.3. 20% album, trend

1.2. Nội dung

1.2.1. Tâm trạng

1.2.1.1. Dòng tâm tư

1.2.1.1.1. tình cảm

1.2.1.1.2. bản thân

1.2.1.1.3. khác

1.2.2. Hot trend

1.2.2.1. các dịp lễ

1.2.2.2. Xã hội

1.2.3. Bài học

1.2.3.1. Cách sống

1.2.4. Tử vi

1.2.4.1. Tháng sinh

1.2.4.2. tên người

1.2.4.3. Bộ phận cơ thể

2. LINK

2.1. Số lượng

2.1.1. 80% biến

2.1.2. 20% chất

2.2. Nội dung

2.2.1. biến

2.2.1.1. Đời sống hằng ngày

2.2.1.1.1. cãi lộn, mâu thuẫn

2.2.1.1.2. nhảy, hát, cover

2.2.1.1.3. Phỏng vấn dạo

2.2.1.2. Tin tức xã hội

2.2.1.2.1. Tai nạn

2.2.1.2.2. Sự kiện lớn đang diễn ra

2.2.1.3. Hài nhảm shit

2.2.1.3.1. top gái xinh, top....

2.2.1.3.2. ghép nhạc chế vào clip

2.2.2. Chất

2.2.2.1. 1 chút sao

2.2.2.1.1. hot đang xảy ra

2.2.2.1.2. top sao ....

2.2.2.1.3. góc khuất

2.2.2.2. 1 chút tâm sự

2.2.2.2.1. tình yêu

2.2.2.2.2. tình cảm gia đình

2.2.2.2.3. Tình bạn

2.2.2.2.4. bản thân

2.2.2.3. Khác

2.2.2.3.1. mẹo vặt

2.2.2.3.2. Tử vi